Przejdź do treści

Lista projektów

Jednostka naukowa z Belgii szuka podmiotów zainteresowanych do projektu nt. ochrony środowiska za pośrednictwem nauki i zaangażowania obywatelskiego w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Pedagogiczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu im. Karola Wielkiego w Antwerpii (KdG University of Applied Sciences and Arts) poszukuje podmiotów zainteresowanych stworzeniem konsorcjum lub już utworzonego konsorcjum, aby wspólnie uczestniczyć w konkursie o projekt dot. środowiska, który będzie składany do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zachęcanie obywateli do działania w sprawie przeciwdziałaniu zmianom klimatu, na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez edukację, naukę obywatelską, inicjatywy obserwatorskie oraz zaangażowanie obywatelskie (LC-GD-10-3-2020).

Czytaj więcej...

Trwa nabór do projektu dot. mikroalg w zrównoważonym rolnictwie w ramach programu Horyzont 2020

Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area (francuskie stowarzyszenie zrzeszające izby rolnicze z czterech regionów: Normandia, Kraj Loary, Bretania oraz Nowa Akwitania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków w ramach LC-GD-6-1-2020 Green Deal Call - Farm to Fork Topic). 

Główne cele projektu: realizacja inicjatywy rozpoczętej w ramach unijnego instrumentu Interreg dot. wytwarzania produktów pofermentacyjnych z mikroalg, czyli nawozu ekologicznego. Celem projektu jest hodowanie mikroalg w miejsach fermentacji beztlenowej oraz wykorzystanie ich w uprawach jednorocznych (m.in. zboża) oraz roślin wieloletnich (łąki, sady).

Budżet: 9-12 mln €.

Poszukiwani partnerzy:

a) Podmioty z zapleczem technicznym zdolnym do przeprowadzania pomiarów, analiz oraz monitorowania zaleceń następujących pakietów pracy: WP2 (Strategie oraz zachowania odnoszące się do zarządzania ryzykiem), WP3 (Demografia oraz siła robocza w sektorze rolnictwa), WP4 (Zdolność polityki, w szczególności WPR, do wzmacniania żywotności stabilnych i zrównoważonych systemów produkcji rolnej);

b) Sieci badawcze zajmujące się wspieraniem pakietu pracy WP3 w obszarze wiedzy o odmianach alg, ze szczególnym uwzględnieniem badania korzystnego wpływu azotu z mikroalg na stan upraw.

c) Pracownicy Izb Rolniczych tj.  specjaliści ds. pakietów pracy  WP4 (Zdolność polityki, w szczególności WPR, do wzmacniania żywotności stabilnych i zrównoważonych systemów produkcji rolnej) i WP7 (Popularyzowanie, stosowanie wyników badań oraz komunikacja), specjaliści ds. analiz ekonomiczno-technicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 14 października                  z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Hiszpańska Platforma Medycznych Innowacji Technologicznych poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą w tworzeniu synergii w zakresie innowacji w ochronie zdrowia

Kim jest poszukujący partnerów?

Platforma Medycznych Innowacji Technologicznych ITEMAS to sieć działająca na rzecz wspierania innowacji w hiszpańskim sektorze ochrony zdrowia. Platformę tworzą jednostki wspomagające innowacje w 30 głównych szpitalach w Hiszpanii oraz 158 podmiotów współpracujących (43 ośrodki opieki zdrowotnej i 113 ośrodków niezwiązanych z tym obszarem). Zadaniem sieci jest sprawowanie roli forum wymiany informacji między różnymi podmiotami (szpitalami, przemysłem i środowiskiem akademickim) i tworzenie instrumentów, które zapewniają całościową koncepcję innowacji technologicznych w szpitalach. ITEMAS pomaga pracownikom służby zdrowia w usprawnianiu transferu technologii i komunikacji z resztą społeczeństwa, co przekłada się na tworzenie wartości dodanej. Celem sieci jest dalszy rozwój i praca na rzecz nowych inicjatyw, w związku z czym niezbędnym jest pogłębianie doświadczenia międzynarodowego. ITEMAS będąca przykładem wyjątkowej sieci innowacji chciałaby również realizować projekty z przyszłymi partnerami oraz wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Poszukiwani partnerzy: instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Łukasiewicz Wood Technology Institute is looking for partners for Horizon 2020 call

Łukasiewicz Wood Technology Institute (Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project „Climate-friendly restoration of lands polluted with heavy metals” which will be submitted for the call of proposals within the framework of Horizon 2020 programme.

Project idea: Development of a model manner of management of degraded lands polluted with heavy metals, which will contribute to social-economic transformation and development of low-emission economy. The proposed solution is to take into account the benefits of combining production, recreational and environmental functions on such lands. A key feature of the new revitalising technology are fast-growing trees with low requirements as to habitat, which will be a source of raw material and will fulfil the environmental function (soil purification, CO2 sequestration). The removed wood is to be used for economic purposes in a safe manner, i.e. minding the level of pollution. Eventually, the developed technology is to contribute to restoration of biodiversity of degraded ecosystems with indigenous species.

Partners sought: project leader, partners

In case of interest please contact: Marta Raptismarta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Łukasiewicz Wood Technology Institute from Poznań (Poland) is searching for partners: Horizon 2020 project

Łukasiewicz Wood Technology Institute (Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project „Development of low-emisssion biocomposites using innovative manufacturing and finishing technologies” which will be submitted for the call of proposals within the framework of Horizon 2020 programme.

Project idea: The aim of the project is to develop technology of production of biocomposites with reduced emission of formaldehyde and volatile organic compounds (VOC) using alternative lignocellulosic, waste and recycled raw materials. It is assumed that these biocomposites will be an alternative to commonly used used wood-based materials, which are made using mainly synthetic adhesives based on amines and shredded wood with a small amount of recycled wood. Depending on the intended purpose and taking into account the possible thermo-sensitivity of some materials used as components in the production of biocomposites, it was assumed that the biocomposites’ surface will be finished by varnishing it in the UV-LED technology (full curing LED). This technology is more environmentally friendly and saves resources compared to classic UV technology.

Project idea: project leader, partners

In case of interest please contact: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Łukasiewicz Wood Technology Institute from Poznań (Poland) is looking for project partners under the Horizon 2020 programme

Łukasiewicz Wood Technology Institute from Poznań ( Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project „Autonomous, friendly to the environement and residents, multi-family public housing building made using the prefabricated wooden frame technology, observing the principles of sustainable construction” which will be submitted for the call of proposals within the framework of Horizon 2020 programme.

Project idea:

- development and empirical verification of the technology of prefabrication of building partitions made of wood, while recycled materials and products are used in the process to the maximum possible degree,

- design of a model solution of a building and/or a set of several multi-family buildings, observing all presently known principles of residents’ safety and comfort; the solution will be designed based on prefabricates of building partitions, developed at the first stage of the project implementation. The building and/or the set of buildings, designed as a zero-energy building or set of buildings, should be autonomous at least as regards the supply of electric energy (photovoltaics) and water, including water supply supplemented by management of rain water and “grey” water, preferably with its own water treatment facility,

- erection of a building and/or a set of several buildings, together with installation of measuring devices facilitating tests of the building/s for the actual consumption of utilities and the air quality,

- carrying out tests of the building/s for the actual consumption of utilities, the air quality and the quality of living in a minimum two-year cycle, in order to verify the adopted project assumptions and identify the areas where the implemented solutions can be improved.

Partners sought: project leader, partners

In case of interest please contact: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuska platforma turystyczna poszukuje partnerów do udziału w naborze do programu COSME

Platforma Open Tourisme Lab (Nîmes, Oksytania) poszukuje podmiotów, z którymi stworzy konsorcjum celem ubiegania się o możliwość realizowania projektu w ramach programu COSME (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP). Tematyka projektu, który wybrała francuska platforma, dotyczy wprowadzania innowacji i cyfryzacji w sektorze turystycznym.

Zarys projektu: celem działań podejmowanych w trakcie realizowania projektu będzie wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorców turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i start-upów, a także promowanie innowacji w usługach turystycznych

Potencjalne działania, które będą podejmowane przy realizowaniu projektu: szkolenia, coaching, rozwijanie potencjału, wsparcie techniczne, doradztwo finansowe, etc.

Poszukiwani partnerzy: podmioty z sektora turystyki, np. klastry turystyczne, ośrodki innowacyjne, inkubatory oraz akceleratory z północnej, południowej i wschodniej Europy.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Katalońskie centrum nauki języków poszukuje partnerów do udziału w naborach programów Erasmus+ oraz „Prawa, równość i obywatelstwo”

Centrum nauki języków przez całe życie Rady Miasta Vic (Katalonia, Hiszpania) jest zainteresowane przyłączeniem się do konsorcjum, które będzie chciało składać wnioski w przyszłych naborach programu Erasmus+ w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych oraz w zakresie uczenia się przez całe życie na poziomie UE. Podmiot jest również otwarty na inne możliwości oferowane przez UE koncentrujące się na wielojęzyczności i edukacji jako narzędziu służącym osiągnięciu demokratycznego obywatelstwa i wzmocnieniu spójności w społeczeństwach UE.

Centrum nauki języków przez całe życie Rady Miasta Vic to lokalne publiczne centrum edukacji będące częścią Rady Miasta Vic. Vic to średniej wielkości miasto, zajmujące 30,6 km2, z 46 214 mieszkańcami i imigrantami stanowiącymi 27,58% populacji.

Centrum jest zainteresowane możliwościami złożenia wniosków w programie Erasmus+ oraz w programie „Prawa, równość i obywatelstwo”, w tym możliwościami w okresie po 2020 roku.

Poszukiwani partnerzy: inne ośrodkami kształcenia ustawicznego w obszarze języków, szkoły edukacji dorosłych i ośrodki wielojęzyczne, centra szkolenia zawodowego i edukacyjnego itp., zwłaszcza znajdujące się w średniej wielkości miastach w wielojęzycznych krajach europejskich lub regionach przygranicznych. Centrum jest szczególnie zainteresowane znalezieniem podmiotu, który mógłby być liderem wniosku, a także innych partnerów, którzy byliby zainteresowani dołączeniem do partnerstwa.

Języki robocze projektu: angielski, francuski, hiszpański, kataloński

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Ewą Chomicz na adres: ewa.chomicz@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Foundation for Social Participation is looking for partners for Knowledge Education Development Operational Program project

Foundation for Social Participation (Poznań, Wielkopolska Region) is looking for partners for a project “Development and implementation of solutions to maintain the professional activity of employees in pre-retirement and retirement age”. The project will be under the framework of Knowledge Education Development Operational Program by a leader from Poland and two transnational partners, from the Baltic Sea Region.

The partners working in transnational cooperation aim to develop a new solution for age management in the SME sector. The project will focus on age management, as an essential factor of development, based on the potential of all employees. The project will thus support the transgenerational dialogue in organisations and the inclusion of different age groups in the labour market.

Partners searched: NGO, public or private entities experienced at working with persons older than 50 years old.

Partners should be from one of the following states: Denmark, Sweden, Finland and Estonia.

Estimated project budget: 350 000, 00 EUR

In case of interest please contact: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane konsorcjum zainteresowane udziałem w naborze w ramach programu Horyzont 2020

Gmina Mollet del Vallès (Katalonia, Hiszpania) wyraża chęć dołączenia do konsorcjum, z którym mogłaby uczestniczyć w konkursie o realizowanie projektu „Mitigating household energy poverty” który złożony zostanie do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków w ramach LC-SC3-EC-2-20218-2019-2020).

Główny cel projektu: budowanie niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu przyszłości.

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie inicjatyw i programów unijnych: PRIMA (inicjatywa na rzecz partnerstwa w dziedzinie badań naukowych i innowacji w regionie Morza Śródziemnego), Horyzont 2020, Urbact II & III, Erasmus +.

Poszukiwani partnerzy: konsorcjum lub podmiot z doświadczeniem pozwalającym pełnić funkcję lidera projektu.

Język roboczy projektu: j. angielski

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuskie MŚP poszukuje partnerów zainteresowanych wspólnym udziałem w naborach w ramach inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie ds. Bioprzemysłu

Przedsiębiorstwo Greenpharma (Orlean, Region Centralny - Dolina Loary) wyraża zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum wspólnie z którym w przyszłości realizować będzie projekt w zakresie inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie ds. Bioprzemysłu (ang. Biobased Industry Joint Undertaking – BBI JU) lub nawiązaniem kontaktu z podmiotem gotowym pełnić funkcję koordynatora projektu BBI JU. Nabory, w których francuski podmiot zamierza uczestniczyć wskazane zostały w dalszej części tekstu.

Greenpharma od dwudziestu lat funkcjonuje na francuskim rynku chemicznym, specjalizując się w prowadzeniu badań nad produktami naturalnymi. Podmiot ten zajmuje się zarówno przygotowywaniem aktywnych składników kosmetycznych na zamówienie, jak również tworzeniem własnych produktów. Dotychczasowe doświadczenie Greenpharmy w zakresie projektów unijnych to udział w kilku inicjatywach m.in.: EUREKA, VI Ramowym Programie Badań i Rozwoju, Instrument MŚP. Francuskiemu MŚP zależy na zdobyciu kolejnego doświadczenia, w związku z czym zamierza uczestniczyć w następujących naborach:

- BBI-2020-SO1-F2: Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications

- BBI-2020-SO1-F3: Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources

- BBI-2020-SO2-R2: Develop integral fractionation of lignocellulose to produce components for high-value applications

- BBI-2020-SO2-R4: Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications

- BBI-2020-SO2-D3: Upscale the production of bio-based platform molecules for larger market applications

Poszukiwani partnerzy: uniwersytety, MŚP, firmy

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Belgijski uniwersytet poszukuje partnerów do wspólnego uczestnictwa w naborach inicjatywy Wspólnego Przedsięwzięcia ds. Bioprzemysłu

Centrum Badań nad Zrównoważoną Chemią funkcjonujące na Uniwersytecie Karola Wielkiego w Antwerpii poszukuje podmiotów, z którymi mogłoby ubiegać się o realizowanie projektów w ramach inicjatywy Wspólnego Przedsięwzięcia ds. Bioprzemysłu (ang. Bio-Based Industries Industries Joint Undertaking, BBI JU).

Pracownicy Centrum w pracach codziennych zajmują się kilkoma tematami badawczymi, spośród których wyodrębnić można dwa przewodzące: waloryzacja związków organicznych ze strumieniami odpadów (m.in. z rolnictwa, przemysłu spożywczego) oraz optymalizacja produktów chemicznych i procesów stosujących sztuczną inteligencję. Ponadto, badania Centrum ogniskują się także wokół zrównoważonych technik ekstrakcji.

Jednostka naukowa zainteresowana jest aplikowaniem do następujących konkursów:

- BBI-2020-SO2-R4: Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications

- BBI-2020-SO2-R1: Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the bio-based industry

- BBI-2020-SO1-D1: Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional molecules for food and/or non-food market applications

- BBI-2020-SO3-R5: Improve the sustainability of coatings

Poszukiwani partnerzy: firmy, uniwersytety, MŚP

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane podmioty zainteresowane współpracą przy projekcie nt. bezpieczeństwa transportu publicznego

Konsorcjum współpracujące nad realizacją międzynarodowego projektu PREVENT (Procurements of innovative, advanced systems to support security in public transport) poszukuje partnerów chcących zaangażować się w prace nad jego drugą częścią, która dotyczyć będzie tematyki zamówień systemów prototypowych. Inicjatywa składana będzie do programu Horyzont 2020, zaś nabór wniosków przeprowadzany jest w ramach konkursu SU-GM02-2018-2020.

Projekt PREVENT ogniskuje się wokół kwestii związanych z uprzedzaniem ataków terrorystycznych w transporcie publicznym, a za jego realizację odpowiada konsorcjum złożone z kilkunastu partnerów z zarówno państw członkowskich UE, jak i państw trzecich. Inicjatywa została podzielona na dwie części – pierwszą z nich poświęcono wspólnym wytycznym wymogów dla innowacyjnych systemów wzmacniających bezpieczeństwo, zaś kolejna część, do której obecnie trwa nabór, dotyczyć ma problematyki zamówień systemów prototypowych.

Cele inicjatywy:

- opracowanie wspólnych wytycznych ws. innowacyjnych prototypów;

- przygotowanie gotowych rozwiązań, a następnie umożliwienie ich stosowania na terytorium Unii Europejskiej;

- doprowadzenie do zmniejszenia luki pomiędzy badaniami a właściwym sektorem rynkowym dla kolejnej generacji rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa;

- przyczynienie się do wzmocnienia konkurencyjności technologii i przemysłu w UE.

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy do współpracy w zakresie przygotowywania projektów w ramach programu Kreatywna Europa

Konsorcjum badawcze składające się z dwóch belgijskich uniwersytetów (Hogeschool oraz Hogent) z zachodniej części Flandrii poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w ramach projektów składanych do programu Kreatywna Europa, celem wytworzenia synergii pomiędzy tematyką kulturową a treściami audiowizualnymi za pośrednictwem technologii cyfrowej. Założeniem ośrodków naukowych jest przygotowanie trzech projektów pilotażowych poświęconych problematyce społeczności cyfrowych w kontekście ich roli w rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Tematyka związana z obszarami wiejskimi i rozwojem ich krajobrazów ma stanowić motyw przewodni projektów pilotażowych. Konsorcjum chce skupić się na wdrażaniu oddolnego podejścia, które ma zachęcić lokalne społeczeństwa do zwiększenia stopnia zaangażowania w rozwój własnego sąsiedztwa. Ponadto, uczestnicy projektu będą mogli wymienić się doświadczeniami i przekazać sobie sprawdzone przez nich dobre praktyki.

Poszukiwani partnerzy: podmioty międzysektorowe zajmujące się tematyką związaną z rozwojem cyfrowym oraz dziedzictwem kulturowym.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu nt. rozwoju myślenia naukowego u młodzieży w ramach programu Erasmus+

Fundacja Seneca (region Murcia, Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie Erasmus+: Strategiczne Partnerstwa Młodzieży.

Celem propozycji projektowej jest rozwój myślenia naukowego u młodzieży poprzez opracowanie internetowej naukowej platformy edukacyjnej celem poprawy kompetencji młodych ludzi i wzmocnienia przez nich umiejętności ułatwiających zdobycie zatrudnienia.

Myślenie naukowe jest niezbędnym narzędziem w świecie charakteryzującym się zmianami i złożonością, a jego rozwój w społeczeństwie (nie tylko w szkolnej klasie) może poprawić jakość uczenia się młodych ludzi i ulepszyć ich zestaw umiejętności miękkich w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i włączenie społeczne.

Główne grupy docelowe: Młodzież powyżej 16 lat, ze szczególnym naciskiem na bardziej wrażliwe grupy, takie jak młodzież pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji (NEET), młodzież o migracyjnych korzeniach i inne przypadki wykluczenia społecznego.

Poszukiwani partnerzy: organizacje młodzieżowe, gminy, regionalne władze publiczne, agencje promujące naukę wśród młodzieży, organizacje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe (nie uczelnie wyższe), eksperci organizacyjni w zakresie opracowania technologicznych narzędzi edukacyjnych.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Budżet: około 270 000 euro

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Ewą Chomicz na adres: ewa.chomicz@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Francuskie NGO szuka konsorcjum realizującego projekty w ramach programu Horyzont 2020

Organizacja pozarządowa CATIE (Akwitańskie Centrum Technologii Informacyjnej i Elektroniki, Centre Aquitain des Technologies des l’Information et Electroniques) z miejscowości Talence (Nowa Akwitania, Francja) poszukuje konsorcjum, do którego mogłaby przystąpić celem wspólnego aplikowania o realizowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020. Obszar tematyczny interesujący CATIE to konkursy z zakresu „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” (SwafS – Science with and for Society). Dodatkowo, NGO wyraża chęć nawiązania kontaktów z przedstawicielami MŚP i uczelniami zajmującymi się tą płaszczyzną, z którymi mogłaby nawiązać w przyszłości współpracę.

Proponowany przez CATIE wkład do wspólnych projektów:

- zapewnienie metodologii do pomiaru wydajności właściwej dla użytkowników o różnych profilach;

- prowadzenie badań nad nowymi modelami uczenia się związanymi z technologią cyfrową;

- opracowywanie aspektów pedagogicznych i dostosowanie ich do odbiorców oraz wiedzy, która ma być przekazywana.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z CATIE, prosimy przesłanie wiadomości do Marty Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane konsorcja realizujące projekty nt. robotyki w ramach programu Horyzont 2020

Francuskie NGO CATIE (Akwitańskie Centrum Technologii Informacyjnej i Elektroniki, Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Electroniques) poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, w ramach którego chciałoby realizować projekty związane z robotyką. Organizacja z Nowej Akwitanii chciałaby jako członek konsorcjum odpowiadać za kwestie związane z rozwojem technologicznym. Ponadto, CATIE zainteresowane jest również nawiązaniem kontaktów z uczelniami i przedstawicielami sektora MŚP zajmującymi się robotyką.

Proponowany przez CATIE wkład do wspólnych projektów:

- bieżące opracowywanie raportów nt. postępów w dziedzinie elektroniki, robotyki i czynnika ludzkiego;

- zaprojektowanie i wdrożenie systemu multimodalnego;

- zapewnienie dostępu do stanowisk testowych.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z CATIE, prosimy przesłanie wiadomości do Marty Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Trwa nabór do projektu w dziedzinie kształcenia w ramach programu Erasmus +

Firma szkoleniowa Ecipa Umbria (region Umbria, Włochy) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Akcji 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Strona włoska poszukuje od 4 do 8 podmiotów do współpracy w ramach projektu.

Roboczy tytuł projektu to ”C.R.E.ATE 4.0 – umiejętności cyfrowe, modele i instrumenty edukacji rozszerzonej stosowane w Europejskim Atelier Rzemiosła”. W założeniu pomysłodawców inicjatywy jej główne cele ogniskować się będą wokół promowania innowacyjnych metod nauczania i przeprowadzania szkoleń, co przyczynić się ma do poprawy jakości uczenia się przez całe życie. Ponadto, uczestnicy projektu będą mieli sposobność zapoznania się z technologiami cyfrowymi oraz dowiedzą się jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania edukacyjne w obszarze kształcenia zawodowego.

Czas trwania projektu: 2 lata.

Budżet: ok. 300 000 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy: szkoły, centra kształcenia zawodowego, uniwersytety i jednostki badawcze (obszary nauki: pedagogika, nauki edukacyjne, nauki o komunikowaniu, cyfrowe narzędzia komunikacji, etc.), MŚP zajmujące się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i rozwojem edukacyjnych materiałów multimedialnych i rozwiązań cyfrowych dla rozszerzonej edukacji. Dodatkowo swoje zainteresowanie udziałem w projekcie mogą zgłaszać przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych oraz krajowych, izby handlowe, a także stowarzyszenia zrzeszające MŚP.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy zainteresowani uczestnictwem w projekcie Erasmus + nt. opieki zdrowotnej

Centrum na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego z gminy Aarchus (region Jutlandii Środkowej, Dania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk). Strona duńska zamierza pełnić funkcję lidera projektu.

Tytuł roboczy projektu to „Unikanie wypadków i uszkodzeń wśród opiekunów we współczesnym sektorze opieki zdrowotnej za pośrednictwem wdrażania rozwiązań wspomagających oraz technik bezpiecznego przenoszenia pacjentów”, a jego głównym założeniem jest wymiana dobrych praktyk dotyczących zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy wśród pracowników odpowiedzialnych za przemieszczanie pacjentów.

Poszukiwani partnerzy: środowiska akademickie, sektor ochrony zdrowia, gminy, podmioty, które rozwinęły cyfrowe rozwiązania technologiczne (np. w zakresie sztucznej inteligencji lub rzeczywistości rozszerzonej) w aspekcie edukacyjnym celem przekazania umiejętności bezpiecznego przenoszenia pacjentów.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwane szkoły do projektu dot. środowiska w ramach programu Erasmus +

Szkoła Collège Notre Dame z miejscowości Marvejol (region Oksytania, Francja) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Akcji 2 Erasmus + współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Francuska placówka zamierza pełnić rolę lidera projektu.

W założeniu projekt ma ogniskować się wokół kwestii związanych z ochroną środowiska i dziedzictwem przyrodniczym. Uczestnicy będą mogli zgłębić problematykę obecnego stanu środowiska, a także problemów i wyzwań z nim związanych. W ramach projektu przewidziano szereg aktywności m.in. zajęcia z fotografii, spotkania z ekspertami oraz produkcję cyfrową.

Poszukiwani partnerzy: europejskie szkoły zainteresowanie którymś ze wskazanych obszarów tematycznych, które usytuowane są np. w pobliżu rezerwatu lub w bliskiej obecności występowania roślin endemicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu