Przejdź do treści

Lista projektów

Duński uniwersytet nauk stosowanych poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum celem realizowania projektu w ramach programu Horyzont Europa

 
 
 

Krótko o poszukującym partnerze:

Uniwersytet Północnej Danii (UCN) położony jest w regionie Jutlandii Północnej i jest placówką nauk stosowanych, która realizuje działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w ramach czterech obszarów: biznesu, edukacji społecznej, zdrowia i technologii. UCN prowadzi kampusy w trzech miastach: Hjørring, Thisted and Aalborg. Na terenie UCN działa dobrze wyposażone laboratorium ruchowe o powierzchni 400 metrów 2, które przystosowane jest zarówno do prowadzenia badań, jak i do nauczania.

W skład osobowy UCN wchodzi 35 pracowników wśród których 9 posiada stopień naukowy doktora, a dwóch jest studentami studiów doktoranckich. Kadra UCN obecnie zaangażowana jest w klika krajowych małych i średnich projektów badawczych oraz projekt Erasmus +, a także Prevent4Work – wymienione inicjatywy dotyczą obszaru zdrowia i aktywności fizycznej. Uniwersytet Północnej Danii specjalizuje się w przekazywaniu wiedzy z zakresu zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego, aktywności fizycznej, szerokiego obszaru metod badawczych ilościowych oraz jakościowych. Ponadto, w badania angażowani są studenci.

UCN jest uczelnią zaangażowaną we współpracę z zarówno nordyckimi, jak i krajowymi instytucjami opieki zdrowotnej.

UCN i nabory w ramach programu Horyzont Europa

Uniwersytet Północnej Danii zainteresowany jest przystąpieniem do konsorcjum realizującego projekt w ramach programu Horyzont Europa. Ośrodek badawczy chciałby zaangażować się w realizowanie projektu „Pozostając zdrowym” (numer referencyjny: HLTH-2022- STAYHLTH-01-01 lub HLTH-2022-STAYHLTH-01-5). Jest również otwarty jest na inne nabory.

UCN dysponuje gotowym sprzętem do badań interwencyjnych nad wpływem wirtualnej rzeczywistości na leczenie pacjentów z urazami odcinka szyjnego kręgosłupa (uraz biczowy), które można przeprowadzać w laboratorium ruchu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Spanish-Polish consortium is looking for a leader of the project under the LIFE + programme

 

Brief project description: A French-Spanish-Polish consortium is looking for a partner of the project, planned to apply within the LIFE program, related to priority: “Climate change mitigation and adaptation” possibly a municipality (bigger municipalities are ideal target but we consider the offer of smaller one as well), located in Europe (Spain, France, Italy, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Estonia, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Latvia, Lithuania, Denmark, Sweden, Finland) interested in developing innovative spatial green infrastructure. The solutions would aim to deliver climate comfort for citizens and may be also used for public purpose e.g. for a plant production in the middle of the urbanized areas. They will be developed according to the brand new Panel Modular System (PMS), that has already been tested on pre-prototypes in the Central-Eastern European climate zone and is the subject of a patent having the features of an industrial solution. The structures built using the PMS system respond well to the pandemic constraints, meeting the problem of social life after the pandemic, providing a solution that enables the creation of a safe and pro-business social space.

 

(https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020204737&_cid=P21-KI3LZZ-94640-1).

Project objectives: comparison of the micro-climatic functionality of the PMS structures in a few locations where they will be built, i.e. under conditions of  Northern, Central European climate and warmer parts of  Europe in the context of cooling of the “heat islands” in the city centers, as well as comparison of the functioning of these structures in a different urban contexts in social, cultural and economic terms.

There are four partners already involved in the project and one more partner is searched. The current partnership consists of:

- CIEMAT (Spanish Public Research Institution);

- Technical University of Cartagena;

- The Tadeusz Kalinowski Art. Foundation;

 - SME, private producer and contractor.

Partner sought: municipality located Spain, France, Italy, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Estonia, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Latvia, Lithuania, Greece, Denmark, Finland, Sweden, former Yugoslavia countries etc.

Deadline for expression of interest: as soon as possible (1.11.2021)

Contact person: Marta Raptis (marta.raptis@wielkopolska.eu)

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. prowadzenia lekcji nt. wyzwań polityczno-gospodarczych Europy

 

Mariagerfjørd Gimnazjum (Jutlandia Północna, Dania) jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby partycypować w projekcie związanym z edukowaniem młodzieży nt. wyzwań polityczno-gospodarczych państw europejskich. Projekt składany będzie do programu Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej.

Krótko o projekcie:

Głównym celem projektu „Demokratyczny i Międzykulturowy Dialog” jest przygotowanie scenariuszy lekcji, które dotyczyć będą krajowych oraz europejskich wyzwań politycznych i gospodarczych. Opracowane materiały mają stanowić punkt wyjścia do demokratycznego i międzykulturowego dialogu między uczniami z różnych zakątków Europy

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. przeciwdziałaniu problemowi przedwczesnego przerywania nauki przez młodych ludzi w dobie pandemii COVID-19

Norweska szkoła (RVTS Sør) i ośrodek coachingowy z Danii (NLP Aalborg) są zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby uczestniczyć w projekcie związanym ze wspieraniem młodzieży szkolnej borykającej się z trudnościami w czasie pandemii COVID-19. Projekt składany będzie do programu Erasmus + w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej.

Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na edukację. W tym ciężkim okresie szczególnie istotne jest zapewnienie dostępu do edukacji i środków wsparcia dla uczniów, zwłaszcza tych borykających się z największymi trudnościami, prowadzącymi do przedwczesnego przerywania nauki.

Cele projektu:

- zapewnienie narzędzi cyfrowych wzmacniających kompetencje i kluczowe umiejętności tj. kompetencje interpersonalne oraz społeczne celem włączenia społecznego;

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. gospodarki obiegowej w branży budowlanej

Centrum Technologii Budowlanych Regionu Murcji (Hiszpania) poszukuje podmiotów zainteresowanych zaangażowaniem się w projekt „Gospodarka obiegowa w sektorze budowlanym z wykorzystaniem odpadów rolno-spożywczych”. Projekt będzie realizowany w ramach sieci ERA-MIN, która wspierana jest przez program Horyzont 2020.  

Główne cele projektu:

W przemyśle materiałów budowlanych istnieje światowa tendencja uznawania produktów recyclingu za nowe źródło surowców. Użytkowanie wyrobów budowalnych zawierających produkty z recyclingu jest jednym z kluczowych kryteriów rozwoju zrównoważonej infrastruktury.

Głównym celem projektu jest ocena możliwości ponownego wykorzystania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Uwzględniając ich potencjalne właściwości puculanowe (trwałość i niereagowanie na kontakt z wodą), planowane badania ocenią możliwość wykorzystywania odpadów rolno-spożywczych jako alternatywy w wytwarzaniu nowych wyrobów budowlanych, w oparciu o ich właściwości fizykochemiczne.

Wykorzystywanie odpadów rolno-spożywczych jako materiałów bazowych umożliwia oszczędzanie surowców i zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. W tym kontekście, zostaną zaproponowane nowe rozwiązania, tak aby uzyskać produkty o większej wartości dodanej lub o mniejszym wpływie na środowisko. W ten sposób powstanie nowy obiegowy łańcuch dzięki rozwinięciu bardziej zrównoważonych alternatyw z odpadów z sektora rolno-spożywczego. 

O liderze projektu:

Rolę lidera i koordynatora projektu pełnić będzie Centrum Technologii Budowalnych Regionu Murcji. Głównym celem jego działalności jest zapewnianie usług technologicznych poprzez innowacje i nowe technologie, przyczyniając się w tej sposób do promocji nowej infrastruktury w sektorze. Ma to na celu wyeliminowanie istniejących wadliwych i nieskutecznych technologii, z którymi zmaga się wiele przedsiębiorstw budowlanych w branży. Podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości  świadczonych usług w branży i zwiększenie w niej konkurencyjności.    

Poszukiwani partnerzy:

- uniwersytety i Centra Technologiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie materiałów dla sektora budowlanego;

- przedsiębiorstwa z branży betonowej i ceramicznej.

Termin na wyrażenie zainteresowania projektem upływa 26 lutego.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Imago Foundation is urgently looking for a partner in the field of respite/short care break services for the disabled

Imago Foundation is looking for a partner from EU country (not Poland)


The grant project “Short break house” and its concept is rather simple - what we want is to organize 1 or 2 study visits before the summer for Polish support institutions and prepare a report about partner's service program. Polish government have established a new fund called Solidarity Fund in 2019, which aims to support carers through respite care. However the concept of short breaks is new to NGOs, therefore Polish institutions are looking for good practices and ideas how to organize the services on the local level.

Who the partner should be:

  • An organization providing respite care/short break services during day and night, which would be eager to share know-how with us.
  • Be based in one of the EU countries
  • Interested in working on the project under the short timeline.

The budget covers the costs of study visits, delegations and working time of experts involved in the project.

Timeline of the project: 01.12.2020- 31.05.2021

For more information about Imago Foundation please visit our website http://foundationimago.eu/

In general short breaks have been in the center of our activities since 2013, not only in terms of providing the services directly, but also promoting and educating public administration or NGOs about respite care. This includes transnational cooperation as we are part of an unique community - International Short Breaks Association

Contact person: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. zrównoważonego rozwoju w gastronomii w ramach programu Erasmus +

Gmina Aalborg (Jutlandia Północna, Dania) i Centrum na rzecz ekologicznej transformacji (The Centre for Green Transition) są zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby wziąć udział w projekcie związanym ze zrównoważonym rozwojem w gastronomii. Projekt składany będzie do programu Erasmus +  w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej. 

Dlaczego tematyka zrównoważonego rozwoju w branży restauracyjnej jest ważna?

W branży restauracyjnej jest duży potencjał w kwestii minimalizowania marnotrawienia żywności, utylizacji odpadów żywnościowych, oszczędzania energii, zwiększenia możliwości sortowania śmieci, a także stosowania lokalnej, ekologicznej i sezonowej żywności. Restauratorzy powinny czuć się zobowiązani do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w ramach prowadzonych przez nich biznesów – dla pojedynczych firm sprostanie wyzwaniom może być trudne, w związku z czym tak ważna jest współpraca w tym zakresie. Cele projektu to przede wszystkim wsparcie w prowadzeniu bardziej zrównoważonego biznesu restauracyjnego, ale także zainspirowanie młodych ludzi do gotowania od podstaw zdrowej żywności. Dodatkowo, skoncentrowanie się na kwestii zrównoważonego rozwoju w restauracjach stanowić będzie pozytywny aspekt w kontekście działań marketingowych, niezwykle ważnych w dobie kryzysu COVID-19.     

Założenia projektu i potencjalne działania podejmowane w jego zakresie:

Wszystkie działania i wiedza zdobyte w ramach projektu mogą być pomocne w nauczaniu przedmiotów szkolnych (matematyka, geografia) oraz tematów omawianych podczas zajęć lekcyjnych związanych z wiedzą o żywności, przyrodą i zrównoważonym rozwojem. Zdobyte doświadczenie będzie także użyteczne dla młodych ludzi zarówno w prywatnym życiu (we własnych kuchniach), jak i po zakończeniu edukacji w życiu zawodowym. Uczestnicy projektu uzyskają możliwość zapoznania się z lokalnymi zrównoważonymi potrawami przygotowywanymi z właściwym produktów spożywczych oraz sposobami prowadzenia zrównoważonego biznesu restauracyjnego. 

Założeniem projektu jest, aby jego rezultaty pozwoliły w sposób pozytywny spojrzeć na restauracje i zrównoważony rozwój, a także zachęcić młodzież do gotowania ze zdrowej żywności. Wyniki projektu będą udostępnione w wersji cyfrowej, dzięki czemu uczniowie, restauratorzy i inni zainteresowani będą mieli okazję się z nimi zapoznać.

- każda klasa odbywa 1-2 wizyty studyjne w innym państwie podczas trwania projektu. W trakcie wyjazdów zagranicznych, uczestnicy będą mogli odwiedzić lokalną restaurację, by gotować wraz z szefem kuchni oraz uzyskać informacje nt. surowców, kultury żywienia i zrównoważonego rozwoju. Ponadto, punktem programu wizyt studyjnych będzie zwiedzanie lokalnych wytwórni żywności;

- spotkania w trybie online z ekspertami, którzy przedstawią temat związany z prowadzeniem bardziej zrównoważonego biznesu restauracyjnego;

- stworzenie cyfrowej platformy pomagającej odczytywać wyniki podejmowanych działań.

Poszukiwani partnerzy:

- szkoły kształcące młodzież w wieku 15-16 lat;

- podmioty reprezentujące np. restauracje, tradycje kulinarne, kulturę żywności;

- biuro administracji szkolnej w gminie, które ma kontakt z większą liczbą szkół. 

Ponadto, zainteresowani udziałem w projekcie powinni posiadać wiedzę dot. własnej kultury żywności i tradycji kulinarnych (np. szkoła, w której uczniowie uczą się gotować). Zaletą jest również doświadczenie lub wiedza nt. prowadzenia zrównoważonych działań w gastronomii. Ponadto, uczestnicy projektu muszą nawiązywać kontakty z lokalnymi restauracjami i producentami żywności, a także organizować wizyty w powyższych miejscach.       

Budżet projektu: 450 000 euro

Czas trwania projektu: 3 lata

Co oferują podmioty już zaangażowane w projekt:

- podzielenie się wiedzą dot. zrównoważonych działań podejmowanych w restauracjach;

- przekazanie wiedzy nt. duńskiej/nordyckiej kultury żywości;

- restauracje lokalne udostępnią swoje zaplecza kuchenne dla uczniów;

- możliwość odwiedzenia farm lokalnych, na których uprawiana jest zrównoważona żywność.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu dot. innowacji i cyfryzacji w turystyce w ramach programu COSME

 

Wydział Turystyki z Prowincji Autonomicznej Trydentu (region Trydent-Górna Adyga, Włochy) jest zainteresowany nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby uczestniczyć w projekcie związanym z tematyką innowacji i cyfryzacji w turystyce. Projekt składany będzie do programu COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw).

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Absorpcja innowacji i cyfryzacja w sektorze turystyki (COS-TOURINN-2020-3-04)

Kim jest poszukujący podmiot i co oferuje w ramach współpracy: Wydział Turystyki z Prowincji Autonomicznej Trydentu zdobywa już doświadczenie w zakresie realizowania projektów, gdyż obecnie jest w trakcie przeprowadzania 3-letniej inicjatywy dot. rozwoju cyfrowej platformy, która ma wspierać turystów podczas ich wakacyjnego wypoczynku w regionie Trydentu-Górnej Adygi. Strona włoska zamierza to doświadczenie wykorzystać w kolejnym projekcie. Ponadto, oferuje zintegrowany ekosystem dostawców usługi w sektorze turystycznym na szczeblu regionalnym. Wspominany ekosystem jest stosowany do współpracy z sektorem publicznym i lokalnymi podmiotami turystycznymi. Zaangażowani do projektu partnerzy będą mogli dowiedzieć się również o stosowanych przez włoską stronę rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w sektorze turystycznym.

Zarys, cele i wyzwania projektu: W ogólnym założeniu projektu, działania podejmowane w jego ramach mają na celu wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorców z branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i start-upów, a także przyspieszenie innowacji w sektorze turystyki poprzez integrację przedsiębiorstw turystycznych i zainteresowanych podmiotów w transnarodowych oraz międzyregionalnych ekosystemach innowacji, jak również partnerstwach terytorialnych. Projekt przysłuży się do wsparcia MŚP i start-upów z branży turystycznej dzięki m.in. szkoleniom, budowaniu potencjału, podnoszeniu świadomości, pomocy technicznej, doradztwie finansowym. Ponadto, stronie włoskiej zależy na rozwoju, testowaniu i wdrożeniu użytecznych metod umożliwiających pogłębienie kultury cyfrowej, a następnie rozpowszechnianiu tej wiedzy poza projektem.

Oczekiwane rezultaty projektu uwzględniają:

- wzmocnienie współpracy transnarodowej pomiędzy istniejącymi i nowo utworzonymi dostawcami innowacji i technologii, aby wzmocnić działalność przedsiębiorstw turystycznych;

- wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w branży turystycznej za pośrednictwem efektywniejszego stosowania cyfryzacji i innowacji;

- nowe modele biznesowe w branży turystycznej bazujące na cyfryzacji i nowych technologiach np. sztuczna inteligencja, technologia łańcucha bloków (ang. blockchain), big data;

- wzmocnienie współpracy w sektorze turystyki na rzecz innowacji;

- rozsądniejsze stosowanie przez MŚP z branży turystycznej z dostępnych środków wsparcia finansowego dedykowanych cyfryzacji i innowacjom, co skutkować ma zwiększeniem inwestycji i siły innowacji.

Poszukiwani partnerzy: przedsiębiorstwa, MŚP, uniwersytety, centra badawcze, organizacje obywatelskie.
W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt do 27 stycznia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Uniwersytet z Belgii poszukuje partnerów do projektu dot. zwiększenia szans dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Tomasza Morusa z Flandrii (Thomas More University of Applied Sciences) w związku z naborem „Transnarodowa Sieć Kształcenia” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS Flandria) poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą, celem wzmocnienia reintegracji zawodowej pracowników oraz osób poszukujących pracy z nabytym uszkodzeniem mózgu. Inicjatorzy projektu skupiają się na dwustopniowej perspektywie tj. z jednej strony zaangażowani zostaną pracownicy służby zdrowia, zaś z drugiej pracodawcy oraz specjaliści ds. osób z niepełnosprawnościami.

Główny cel projektu: reintegracja oraz wspieranie pracowników i osób poszukujących pracy z zaburzeniami funkcji poznawczych nabytych poprzez uszkodzenia mózgu w pracy.

Działania w ramach projektu:

Czytaj więcej...

EGD Green Airports call - Poznan University of Technology is looking for partners

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

 
Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here. 
 
PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:
 
Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).

The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

  • demonstrating low-emission energy use
  • showcasing the use of innovative de-icing and anti-icing procedures and infrastructures

Terminal:

  • demonstrating integration of new solutions with operations, green and smart logistics and infrastructures;
  • improving the energy efficiency of buildings; optimising services such as lighting, heating,

Energy:

  • addressing the entire energy value chain from supply to use

Cross-cutting issues:

  • air quality (indoor, outdoor, including decontamination from microbiological pathogens) and noise trade-off;
  • use of ICT and, among others, EU satellite-based solutions to effectively manage resources and assets, including management of information and production of knowledge, taking into account all the related safety and security aspects of the solutions developed and proposed.

Contact:

Krzysztof Walas

Email: krzysztof.walas@put.poznan.pl

Uniwersytet z Brukseli poszukuje partnerów do projektu nt. bioróżnorodności w ramach programu Horyzont 2020

Centrum badawcze t+ funkcjonujące w ramach Uniwersytetu im. Erazma w Brukseli jest zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby wziąć udział w projekcie związanym z  tematyką Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt składany będzie do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie bioróżnorodności oraz funkcjonalności ekosystemów (LC-GD-7-1-2020)

Program finansowania: Horyzont 2020

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani nawiązaniem kontaktu z brukselskim Centrum badawczym ds. zielonej przestrzeni miejskiej, celem realizacji projektu nt. zwiększania partycypacji społeczeństwa w ochronę środowiska

Brukselska jednostka uniwersytecka ds. związanych z zieloną przestrzenią miejską (Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki im. Erazma w Brukseli) poszukuje partnerów zainteresowanych realizacją projektu badawczego, który składany będzie do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zachęcanie obywateli do działania w sprawie przeciwdziałaniu zmianom klimatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez edukację, naukę obywatelską, inicjatywy obserwatorskie oraz zaangażowanie obywatelskie (LC-GD-10-3-2020).

Program finansowania: Horyzont 2020

Czytaj więcej...

Belgijskie Centrum pedagogiczne poszukuje partnerów do udziału w projekcie poświęconym zmianom w postawach społeczno-kulturowych na rzecz ochrony środowiska w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Pedagogiczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu im. Karola Wielkiego w Antwerpii (KdG University of Applied Sciences and Arts) poszukuje podmiotów zainteresowanych stworzeniem konsorcjum lub już utworzonego konsorcjum, aby wspólnie uczestniczyć w konkursie o projekt dot. środowiska, który będzie składany do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zmiany w sposobach postępowania oraz postawach społeczno-kulturowych na rzecz Zielonego Ładu (LC-GD-10-2-2020).

Program finansowania: Horyzont 2020

Cel projektu:

- prowadzenie badań nad podejściem dot. w jaki sposób wykwalifikowany pracownicy rozumieją zrównoważony rozwój oraz kwestie takie jak: płeć, władza, równość i jak odnoszą się do potencjalnej zmiany zachowań.

Czytaj więcej...

Jednostka naukowa z Belgii szuka podmiotów zainteresowanych do projektu nt. ochrony środowiska za pośrednictwem nauki i zaangażowania obywatelskiego w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Pedagogiczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu im. Karola Wielkiego w Antwerpii (KdG University of Applied Sciences and Arts) poszukuje podmiotów zainteresowanych stworzeniem konsorcjum lub już utworzonego konsorcjum, aby wspólnie uczestniczyć w konkursie o projekt dot. środowiska, który będzie składany do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zachęcanie obywateli do działania w sprawie przeciwdziałaniu zmianom klimatu, na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez edukację, naukę obywatelską, inicjatywy obserwatorskie oraz zaangażowanie obywatelskie (LC-GD-10-3-2020).

Czytaj więcej...

Trwa nabór do projektu dot. mikroalg w zrównoważonym rolnictwie w ramach programu Horyzont 2020

Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area (francuskie stowarzyszenie zrzeszające izby rolnicze z czterech regionów: Normandia, Kraj Loary, Bretania oraz Nowa Akwitania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków w ramach LC-GD-6-1-2020 Green Deal Call - Farm to Fork Topic). 

Główne cele projektu: realizacja inicjatywy rozpoczętej w ramach unijnego instrumentu Interreg dot. wytwarzania produktów pofermentacyjnych z mikroalg, czyli nawozu ekologicznego. Celem projektu jest hodowanie mikroalg w miejsach fermentacji beztlenowej oraz wykorzystanie ich w uprawach jednorocznych (m.in. zboża) oraz roślin wieloletnich (łąki, sady).

Budżet: 9-12 mln €.

Poszukiwani partnerzy:

a) Podmioty z zapleczem technicznym zdolnym do przeprowadzania pomiarów, analiz oraz monitorowania zaleceń następujących pakietów pracy: WP2 (Strategie oraz zachowania odnoszące się do zarządzania ryzykiem), WP3 (Demografia oraz siła robocza w sektorze rolnictwa), WP4 (Zdolność polityki, w szczególności WPR, do wzmacniania żywotności stabilnych i zrównoważonych systemów produkcji rolnej);

b) Sieci badawcze zajmujące się wspieraniem pakietu pracy WP3 w obszarze wiedzy o odmianach alg, ze szczególnym uwzględnieniem badania korzystnego wpływu azotu z mikroalg na stan upraw.

c) Pracownicy Izb Rolniczych tj.  specjaliści ds. pakietów pracy  WP4 (Zdolność polityki, w szczególności WPR, do wzmacniania żywotności stabilnych i zrównoważonych systemów produkcji rolnej) i WP7 (Popularyzowanie, stosowanie wyników badań oraz komunikacja), specjaliści ds. analiz ekonomiczno-technicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 14 października                  z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Hiszpańska Platforma Medycznych Innowacji Technologicznych poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą w tworzeniu synergii w zakresie innowacji w ochronie zdrowia

Kim jest poszukujący partnerów?

Platforma Medycznych Innowacji Technologicznych ITEMAS to sieć działająca na rzecz wspierania innowacji w hiszpańskim sektorze ochrony zdrowia. Platformę tworzą jednostki wspomagające innowacje w 30 głównych szpitalach w Hiszpanii oraz 158 podmiotów współpracujących (43 ośrodki opieki zdrowotnej i 113 ośrodków niezwiązanych z tym obszarem). Zadaniem sieci jest sprawowanie roli forum wymiany informacji między różnymi podmiotami (szpitalami, przemysłem i środowiskiem akademickim) i tworzenie instrumentów, które zapewniają całościową koncepcję innowacji technologicznych w szpitalach. ITEMAS pomaga pracownikom służby zdrowia w usprawnianiu transferu technologii i komunikacji z resztą społeczeństwa, co przekłada się na tworzenie wartości dodanej. Celem sieci jest dalszy rozwój i praca na rzecz nowych inicjatyw, w związku z czym niezbędnym jest pogłębianie doświadczenia międzynarodowego. ITEMAS będąca przykładem wyjątkowej sieci innowacji chciałaby również realizować projekty z przyszłymi partnerami oraz wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Poszukiwani partnerzy: instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Łukasiewicz Wood Technology Institute is looking for partners for Horizon 2020 call

Łukasiewicz Wood Technology Institute (Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project „Climate-friendly restoration of lands polluted with heavy metals” which will be submitted for the call of proposals within the framework of Horizon 2020 programme.

Project idea: Development of a model manner of management of degraded lands polluted with heavy metals, which will contribute to social-economic transformation and development of low-emission economy. The proposed solution is to take into account the benefits of combining production, recreational and environmental functions on such lands. A key feature of the new revitalising technology are fast-growing trees with low requirements as to habitat, which will be a source of raw material and will fulfil the environmental function (soil purification, CO2 sequestration). The removed wood is to be used for economic purposes in a safe manner, i.e. minding the level of pollution. Eventually, the developed technology is to contribute to restoration of biodiversity of degraded ecosystems with indigenous species.

Partners sought: project leader, partners

In case of interest please contact: Marta Raptismarta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Łukasiewicz Wood Technology Institute from Poznań (Poland) is searching for partners: Horizon 2020 project

Łukasiewicz Wood Technology Institute (Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project „Development of low-emisssion biocomposites using innovative manufacturing and finishing technologies” which will be submitted for the call of proposals within the framework of Horizon 2020 programme.

Project idea: The aim of the project is to develop technology of production of biocomposites with reduced emission of formaldehyde and volatile organic compounds (VOC) using alternative lignocellulosic, waste and recycled raw materials. It is assumed that these biocomposites will be an alternative to commonly used used wood-based materials, which are made using mainly synthetic adhesives based on amines and shredded wood with a small amount of recycled wood. Depending on the intended purpose and taking into account the possible thermo-sensitivity of some materials used as components in the production of biocomposites, it was assumed that the biocomposites’ surface will be finished by varnishing it in the UV-LED technology (full curing LED). This technology is more environmentally friendly and saves resources compared to classic UV technology.

Project idea: project leader, partners

In case of interest please contact: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Łukasiewicz Wood Technology Institute from Poznań (Poland) is looking for project partners under the Horizon 2020 programme

Łukasiewicz Wood Technology Institute from Poznań ( Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project „Autonomous, friendly to the environement and residents, multi-family public housing building made using the prefabricated wooden frame technology, observing the principles of sustainable construction” which will be submitted for the call of proposals within the framework of Horizon 2020 programme.

Project idea:

- development and empirical verification of the technology of prefabrication of building partitions made of wood, while recycled materials and products are used in the process to the maximum possible degree,

- design of a model solution of a building and/or a set of several multi-family buildings, observing all presently known principles of residents’ safety and comfort; the solution will be designed based on prefabricates of building partitions, developed at the first stage of the project implementation. The building and/or the set of buildings, designed as a zero-energy building or set of buildings, should be autonomous at least as regards the supply of electric energy (photovoltaics) and water, including water supply supplemented by management of rain water and “grey” water, preferably with its own water treatment facility,

- erection of a building and/or a set of several buildings, together with installation of measuring devices facilitating tests of the building/s for the actual consumption of utilities and the air quality,

- carrying out tests of the building/s for the actual consumption of utilities, the air quality and the quality of living in a minimum two-year cycle, in order to verify the adopted project assumptions and identify the areas where the implemented solutions can be improved.

Partners sought: project leader, partners

In case of interest please contact: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuska platforma turystyczna poszukuje partnerów do udziału w naborze do programu COSME

Platforma Open Tourisme Lab (Nîmes, Oksytania) poszukuje podmiotów, z którymi stworzy konsorcjum celem ubiegania się o możliwość realizowania projektu w ramach programu COSME (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP). Tematyka projektu, który wybrała francuska platforma, dotyczy wprowadzania innowacji i cyfryzacji w sektorze turystycznym.

Zarys projektu: celem działań podejmowanych w trakcie realizowania projektu będzie wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorców turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i start-upów, a także promowanie innowacji w usługach turystycznych

Potencjalne działania, które będą podejmowane przy realizowaniu projektu: szkolenia, coaching, rozwijanie potencjału, wsparcie techniczne, doradztwo finansowe, etc.

Poszukiwani partnerzy: podmioty z sektora turystyki, np. klastry turystyczne, ośrodki innowacyjne, inkubatory oraz akceleratory z północnej, południowej i wschodniej Europy.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu