Przejdź do treści

„KREATYWNA EUROPA”: poszukiwani partnerzy do projektu w zakresie podniesienia atrakcyjności obiektów dziedzictwa kulturowego

 

Program finansowania: Kreatywna Europa (projekty współpracy europejskiej - mała skala)

Termin składania wniosków: 23 lutego 2023r. godz. 12:00

Tytuł projektu: 1000 LAT ŚWIETLNYCH!

Partnerzy: trzy kraje - Francja, Irlandia + 1 kraj

Czas trwania: maksymalnie 48 miesięcy - początek: wrzesień 2023 r.

W ostatnich latach frekwencja odwiedzających miejsca kultury i dziedzictwa kulturowego znacząco spadła, szczególnie wśród młodszych pokoleń. Obserwuje się, że obiekty nie są atrakcyjne dla zwiedzających i często nie oferują im doświadczenia bogatego w przedmioty i ich pomysłową interpretację, itp. a są one często jedynym źródłem lokalnej lub narodowej historii, która nie powinna być zapomniana. Dlatego ważne jest aby w kreatywny sposób je ożywić.

Istnieje kilka międzynarodowych trendów, które polegają na organizowaniu kreatywnych wydarzeń w kluczowych miejscach dziedzictwa (gry, warsztaty itp.), zapraszaniu współczesnych artystów lub organizowaniu projekcji cyfrowych opartych na kolorach i muzyce.

Projekt będzie opierał się na nowym podejściu łączącym historię z innowacją. Działanie to pozwoli wzbogacić historię poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi takich jak: animacja 3D, rzeczywistość rozszerzona czy wirtualna, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie zwiedzającego w inny czasowy i przestrzenny świat.

Nawiązanie współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami umożliwiłoby potencjalnemu partnerowi produkcję atrakcyjnych filmów poprzez włączenie autentycznych dokumentów archiwalnych. Celem jest ich ożywienie przy pomocy procesów animacyjnych i innowacyjnych efektów specjalnych.

Opis partnerstwa

Partner współpracuje z trzema strukturami w każdym kraju:

  • jednym obiektem dziedzictwa
  • jednym zespołem archiwistów
  • jednym zespołem produkcji audiowizualnej

Przedmiot projektu

Projekt opiera się na realizacji trzech filmów wideo-mappingowych o długości około 15 minut wyświetlanych w trzech obiektach dziedzictwa kulturowego, w scenerii wybranej przez partnera (istniejący festiwal, konkretne wydarzenie, itp.).

Irlandia: jeden film wyświetlany na terenie Irlandii

Francja: jeden film wyświetlony w Château de Vincennes w ramach wydarzenia poświęconego sztuce cyfrowej w październiku 2024 r., wyprodukowany we współpracy z National Defense Archives Service i firmą audiowizualną.

Trzeci partner: jeden film wyświetlany w lokalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do  31 stycznia 2023r. na adres: brussels.office@wielkopolska.eu