Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Podmioty poszukujące partnerów: Jednostka Urzędu Miasta Göteborga ds. młodzieży (Szwecja)  oraz miejskie ośrodki młodzieżowe (Göteborg, Szwecja)

 Tytuł naboru i jego numer referencyjny: Mobilność młodych pracowników (KA153-YOU)

Program finansowania: Erasmus +

Informacje o projekcie: Osoby pracujące z młodzieżą potrzebują odpowiednich kompetencji, aby móc zachęcać młodych ludzi do dialogu na temat przemocy wśród młodzieży, praw seksualnych oraz równouprawnienia. W związku z powyższym głównymi celami projektu ma być poszerzenie wiedzy oraz wzmacnianie kompetencji osób pracujących z młodzieżą na temat zapobiegania przemocy oraz sposobu przechodzenia od podnoszenia świadomości do codziennej praktyki. Uczestnicy projektu mają zogniskować się również na wymianie wiedzy oraz doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, aby mogli uczyć się od siebie nawzajem. Ponadto, założeniem przedsięwzięcia jest także rozpowszechnienie nieformalnych narzędzi służących do prowadzenia zajęć w grupach oraz inicjowanie i prowadzenie dyskusji na tematy wrażliwe.

Przykłady działań, które mogą być podjęte w ramach projektu: wymiana 1-2 osób, które pracują z młodzieżą, przeprowadzenie warsztatów online, budowanie sieci oraz tworzenie wspólnej platformy nieformalnych narzędzi.

Czas trwania projektu: 12 lub 24 miesiące

Termin rozpoczęcia projektu: Styczeń/luty 2023

Poszukiwani partnerzy: wydziały ds. młodzieży w ramach administracji publicznej, młodzieżowe ośrodki, lokalne ośrodki młodzieżowe, organizacje młodzieżowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży/praw człowieka/praw dziecka, centra edukacji nieformalnej.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 23 czerwca br. z zespołem Biura na adres: brussels.office@wielkopolska.eu