Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

CYENS CoE to Badawcze Centrum Doskonałości na Cyprze specjalizujące się  w dziedzinie ICT. Jest ono wspólnym przedsięwzięciem trzech publicznych uniwersytetów Cypru (University of Cyprus, Cyprus University of Technology, Open University of Cyprus), gminy Nikozja i dwóch renomowanych partnerów międzynarodowych: Max Planck Institute for Informatics (Niemcy) i University College London (Wielka Brytania).

CYENS poszukuje koordynatora, a także partnerów do złożenia wniosku w ramach projektu Centrum Dziedzictwa Europejskiego. Celem centrum jest stworzenie punktu wyjścia dla społeczności profesjonalistów, jak i stron zainteresowanych pracujących w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie. W ramach centrum realizowane będą następujące działania:

  • wymiana wiedzy – stworzenie dynamicznego i interaktywnego centrum
  • networking – połączenie i zmobilizowanie jak najszerszego spektrum zainteresowanych stron działających w dziedzinie kultury, a także dziedzictwa kulturowego
  • szkolenia i budowanie potencjału 
  • tworzenie programów i polityk 
  • komunikacja i rozpowszechnianie wyników 

Projekt pilotażowy ma zapewnić kompleksową kontynuację Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który odbył się w 2018 r. 

Więcej informacji o naborze: https://culture.ec.europa.eu/calls/pilot-project-establishing-a-european-heritage-hub-to-support-a-holistic-and-cost-effective-follow-up-of-the-european-year-of-cultural-heritage

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt pod adresem: brussels.office@wielkopolska.eu