Przejdź do treści

Lista projektów

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+

Poszukiwani są partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Partnerstwo strategiczne dla młodzieży oraz Działanie 3: Integracja społeczna poprzez edukację i szkolenia młodzieży.

W projekt zaangażowani są już partnerzy z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Partnerem wiodącym projektu jest Rada Miasta Manresa z Katalonii. Poszukiwany jest jeden partner do projektu w ramach  Działania 2 oraz dwóch partnerów do projektu w ramach Działania 3.

 Cele projektu:

 • edukacja dla pokoju,
 • zmniejszanie liczby konfliktów,
 • zwiększenie spójności społecznej.

Projekt będzie promował pokój i spójność społeczną oraz będzie obejmował wymianę doświadczeń z wykorzystaniem podejścia pokojowego we współpracy z udziałem młodzieży.

W trakcie projektu nacisk zostanie położony na:

 • edukację emocjonalną,
 • edukację na temat wartości w życiu i samoświadomości,
 • edukację na temat gender,
 • postawy inspirowane jogą,
 • świadomość umysłu.

Powyższe kwestie przyczynią się do opracowania programu, który będzie przystosowany do potrzeb młodych ludzi i zostanie wprowadzony w ramy edukacji szkolnej.

Projekt przyczyni się do powstania:

 • programu nauczania opartego na ćwiczeniach jogi, relaksacji, technik oddychania, medytacji i innych podejść pokojowych,
 • przewodnika z filmami, grafiką oraz informacjami audio,
 • platformy internetowej (aplikacji, strony web) na potrzeby współpracy projektowej.

W ramach projektu odbędzie się 6 spotkań, a także seminaria oraz warsztaty w każdym kraju partnerskim.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne, szkoły i stowarzyszenia.

Termin zgłoszeń do projektu w ramach Działania 2 - 26 kwietnia, natomiast do projektu w ramach Działania 3 - 22 maja.

Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Francuski uniwersytet poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Uniwersytet w Tuluzie 2 Jean Jaures (region Oksytania, Francja) poszukuje partnerów do projektu, który zostanie złożony w ramach naboru wniosków do programu Erasmus + KA3: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w obszarze zapobiegania radykalizacji.

Projekt “Spróbujmy edukacji! Współpraca i innowacje edukacyjne, aby zapobiec brutalnej radykalizacji młodzieży” ma na celu ulepszenie innowacji pedagogicznych, rozpowszechnienie narzędzi i instrumentów za pomocą wyselekcjonowania praktyk oraz zapewnienia ścisłej i naukowej oceny wyników.

Uniwersytet w Tuluzie poszukuje przede wszystkim partnerów posiadających praktyczne doświadczenie w działaniach związanych z przyjmowaniem rodzin z Syrii czy Iraku oraz zaangażowanych w pracę ze zradykalizowaną młodzieżą.

Termin zgłoszeń mija 22 maja.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Uniwersytet z Hiszpanii szuka istniejącego konsorcjum w ramach programu Erasmus+

Katolicki Uniwersytet San Antonio UCAM w Murcji (Hiszpania) poszukuje konsorcjum, do którego mógłby się przyłączyć w ramach programu Erasmus+ Działanie 3: Edukacja i szkolenie.

Do głównych celów rozwojowych Katolickiego Uniwersytetu San Antonio w Murcii należy:

 • rozwój nauki, technologii i kultury oraz szkolenie badaczy, 
 • wsparcie rozwoju kulturowego, społecznego i ekonomicznego społeczeństwa,
 • stworzenie warunków do poprawy jakości życia oraz rozwijanie umiejętności studentów,
 • rozwijanie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • promowanie kontaktów z innymi uczelniami i firmami w celu zapewnienia studentom możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej,
 • promowanie edukacji integralnej,
 • zwiększenie możliwości uczniów w zakresie zdobycia pracy oraz promowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy studentami a profesorami.

UCAM silnie wspiera kwestie zatrudnienia poprzez tworzenie kierunków studiów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Uczelnia posiada też liczne programy stażowe w instytucjach i przedsiębiorstwach.

UCAM może zaoferować doświadczenie w realizacji projektów unijnych w zakresie:

 • koordynacji i zarządzania projektami,
 • zarządzania gospodarczego,
 • rozpowszechniania i wykorzystywania wyników projektu.

Termin zgłoszeń mija 22 maja.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Francuskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe

Francuskie stowarzyszenie Thermauvergne składające się z 11 uzdrowisk w regionie Auvergne – Rhône‐Alpes poszukuje partnerów do projektu Spa4health w ramach programu Interreg Europe Działanie 1.2: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Cel projektu:

 • znalezienie nowych i inspirujących innowacji, które będzie można wdrożyć na terenach europejskich regionów termalnych jako miejsc odnowy biologicznej oraz ośrodków zdrowia,
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk między władzami regionalnymi, uniwersytetami i innowatorami w celu opracowania metod rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Działania w ramach projektu to wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych przez instytucje zarządzające dotyczące innowacji w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.

Projekt Spa4health skupia się na regionalnych strategiach wspierania innowacji w dziedzinie wód termalnych, profilaktyki zdrowia i odnowy biologicznej, powiązanych z regionalną strategią innowacyjności w zakresie inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Poszukiwani partnerzy:

 • instytucje zarządzające regionalnymi programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • europejskie regiony termalne,
 • uniwersytety zajmujące się odnową biologiczną, profilaktyką, hydroterapią,
 • miasta uzdrowiskowe,
 • stowarzyszenia regionalne,
 • inne jednostki zajmujące się odnową biologiczną, profilaktyką oraz hydroterapią.

Jeżeli potencjalny partner nie jest instytucją zarządzającą funduszami strukturalnymi, wymagany jest list wspierający od działu w jednostce zarządzającej związanego z tematyką projektu.  

Ostateczny termin przesyłania aplikacji to 18 kwietnia.

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

A Basketball Society from Kalisz (Poland) is looking for partners

A Basketball Society from Kalisz (Wielkopolska Region, Poland) is looking for amateur basketball teams that would like to participate in an International 3 on 3 Basketball Tournament that will take place in August 2017 in Kalisz.

The International Streetball Tournament will be held in several age categories, but the organisers are mainly looking for basketball teams for OPEN category.

The Tournament will last 3 days, from Friday to Sunday. Apart from the 3 on 3 basketball  tournament, organisers are also planning basketball workshop and many basketball challenges such as skills challenge, three-point contest and slam dunk contest.

Event’s details:

date: August 18th – 20th, 2017 (from Friday to Sunday)

Place: Kalisz (Wielkopolska Region, Poland)

Additional information:

• no participation fee
• organisers cover the cost of providing board and accommodation
• organisers do not cover any travel costs

The deadline for application is 16th June.

All interested partners are requested to contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

Włoska prowincja poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe

Włoska prowincja Padwa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe, działanie 4.1. Poprawa polityk w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Tytuł projektu to „Małe muzea w różnych krajach” (S.M.A.C. – Small Museums Across Countries). Projekt jest przeznaczony w szczególności dla małych muzeów, menadżerów i właścicieli terenów archeologicznych oraz kulturowych zarządzanych przez małe organizacje.

Celem projektu jest:

 • usprawnienie działania instrumentów polityki kierowanych do prywatnych i publicznych podmiotów zajmujących się kulturą, prowadzących działalność związaną z muzeami lub wystawami,
 • poprawa zdolności podmiotów do pozyskiwania i zarządzania funduszami,
 • długoterminowa optymalizacja finansowania, wykorzystanie zasobów oraz przyjęcie długoterminowych strategii, a także stworzenie trwałego modelu biznesowego w przemysłach kultury i kreatywnym.

Działania projektowe:

Faza 1 - Proces wymiany wiedzy między regionami:

 • stworzenie lokalnych grup interesariuszy,
 • wdrażanie wspólnej strategii,
 • międzyregionalne spotkania mające na celu wymianę informacji między partnerami, ekspertami i zainteresowanymi stronami,
 • opracowanie lokalnych planów działań.

Faza 2 - Monitorowanie:

 • kontrolowanie wpływu planów działań na instrumenty polityczne, które dotyczą projektu,
 • rozpowszechnienie działań podjętych w ramach projektu,
 • międzynarodowe wydarzenie podsumowujące projekt.

Poszukiwani partnerzy to:

 • instytucje zarządzające regionalnymi programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanymi z przemysłami kultury i kreatywnym, dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną i promocją,
 • osoby zarządzające powyższymi obszarami ze szczególnym naciskiem na wsparcie podmiotów publicznych i prywatnych pracujących w przemysłach kultury i kreatywnym.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 30 czerwca.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpański Park Technologiczny poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Park Technologiczny Nauk o Zdrowiu (PTS) w Granadzie (Hiszpania) poszukuje partnerów w celu złożenia wniosku w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze finansowania Maria Skłodowska-Curie, działanie RISE – wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. RISE promuje współpracę międzynarodową oraz międzysektorową poprzez wymianę pracowników oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami na badania.

Celem projektu jest stworzenie zoptymalizowanego protokołu działania dotyczącego transferu technologii w obszarze biomedycznym opracowany dzięki wymianie pracowników.

Poszukiwani partnerzy to europejskie parki technologiczne oraz parki nauki wyspecjalizowane w obszarze biomedycznym, które chcą wziąć udział w wymianie pracowników (zarówno naukowców, jak i personelu poziomu technicznego zaangażowanego w projekty badawczo-rozwojowe).

Zainteresowanie projektem należy zgłosić do 5 kwietnia.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie dotyczył włączenia społecznego uczniów szkół gimnazjalnych z dysleksją za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Cele projektu:

 • wsparcie uczniów z dysleksją, które zaowocuje wzrostem ich samooceny, poczucia wartości i przynależności do społeczeństwa,
 • stworzenie i rozwinięcie metod nauczania z użyciem ICT, które pomogą uczniom poczuć się częścią szkolnej społeczności,
 • zdobycie przez uczniów umiejętności podejmowania ważnych decyzji, uświadomienie społecznej i kulturowej różnorodności otoczenia oraz zrozumienie potrzeby ukończenia edukacji.

Współpraca ma na celu :

 • zdobycie informacji nt. różnic w systemach edukacji w krajach partnerskich oraz w metodach nauczania z wykorzystaniem ICT,
 • rozwój metod nauczania wspierających proces nauki u uczniów,
 • wymiana dobrych praktyk i doświadczeń z zakresu metod wsparcia i motywowania studentów z dysleksją,
 • rozwój kompetencji i wzrost wiedzy nauczycieli nt. użytkowania ICT.

Poszukiwani partnerzy to szkoły gimnazjalne z możliwością rozwijania metod nauczania z użyciem ICT.

Termin zgłoszeń mija 24 marca.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Fundacja z Hiszpanii szuka partnerów do projektu dot. zwalczania przemocy

Hiszpańska fundacja z Almerii (Hiszpania) zajmująca się kwestiami społecznymi poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – kształcenie zawodowe. Tytuł roboczy projektu to: „Przemoc między dziećmi a młodzieżą: analiza i zapobieganie”.

Tematyka projektu skupia się na:

 • zapobieganiu przemocy i prześladowań wśród dzieci i młodzieży, również w szkołach,
 • konsekwencjach psychicznych, społecznych i intelektualnych zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy.

Celem projektu jest wypracowanie metodologii dotyczącej zapobiegania przemocy i prześladowaniu. Stworzone zostaną kursy i szkolenia dla uczniów oraz studentów na temat zapobiegania prześladowaniu. W tworzenie aktywności i działań w ramach kursów będą zaangażowani partnerzy projektu.  

Program kursów będzie ułożony w ciąg systematycznie odbywających się zajęć, które będą podlegać ewaluacji w celu ich ulepszania. Podczas kursów będzie kładziony nacisk na grupy narażone na największe ryzyko przemocy, a także na problem równości płci. Poruszone będą też kwestie zapobiegania przemocy w internecie, edukacji z użyciem nowych technologii oraz ostrzegania przed konsekwencjami nienależytego użytkowania internetu oraz telefonów komórkowych. Priorytetem projektu jest to, aby działania dotarły do wszystkich uczniów na szczeblu edukacji podstawowej i wpłynęły na społeczeństwo.

Informacja o poszukiwaniu partnerów skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problemem przemocy i prześladowań wśród dzieci i młodzieży.

Termin zgłoszeń mija 20 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Francuska agencja turystyczna poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe

Agencja turystyczna regionu Auvergne‐Rhône‐Alpes (Francja) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe, Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.

Celem projektu jest promocja innowacji w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) w sektorze turystyki.

Działania w ramach projektu:

 • rozwijanie innowacji w wirtualnej rzeczywistości w sektorze turystyki,
 • zachęcanie start-upów i przedsiębiorstw w regionach partnerskich do rozwijania innowacji,
 • wypracowanie zaleceń dot. tworzenia przyjaznych warunków do rozwijania innowacji.

Poszukiwani partnerzy:

 • jednostki publiczne i organizacje pożytku publicznego mające doświadczenie we wdrażaniu programów finansowych w celu pobudzenia innowacji,
 • jednostki publiczne i organizacje pożytku publicznego posiadające wiedzę nt. funkcjonowania w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
 • jednostki publiczne i organizacje pożytku publicznego działające w obszarze rozwoju turystyki,
 • wśród partnerów projektu większość z nich powinny stanowić podmioty zarządzające funduszami strukturalnymi.

Termin zgłoszeń mija 27 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów Metalu i Minerałów poszukuje konsorcjum

Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów Metalu i Minerałów (IMMIB) szuka konsorcjum, do którego  mogłoby dołączyć w celu wymiany dobrych praktyk.

IMMIB pragnie przystąpić się do istniejącego konsorcjum, aby podzielić się wiedzą nt. swoich rozwiązań w obszarze innowacji i badań oraz wsparcia MŚP. Stowarzyszenie jest zainteresowane współpracą w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie naborów wniosków:

 1. Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (ICT-11-2017),
 2. Micro- and nanoelectronics technologies(ICT-31-2017),
 3. Startup Europe for Growth and Innovation Radar (ICT-32-2017).

Do głównych obszarów, w których IMMIB prowadzi swoją działalność oraz uczestniczy w projektach, należą:

 • przedsiębiorczość,
 • kształcenie zawodowe,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • zielona gospodarka i rozwój zrównoważony,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • odpowiedzialność społeczna biznesu,
 • konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw,
 • badania, rozwój i innowacje.

Działania stowarzyszenia, które mogą być przedmiotem wymiany dobrych praktyk:

 • badania i analizy,
 • gromadzenie i udostępnianie danych z sektora prywatnego i instytucji publicznych,
 • badania, rozwój i innowacje,
 • działania wspierające innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • działania wspierające przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka,
 • efektywne gospodarowanie zasobami, innowacje ekologiczne, technologie przyjazne środowisku,
 • zarządzanie mediami, publikacje w wielu językach, organizacja wydarzeń i szkoleń.

Stowarzyszenie liczy na współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, uniwersytetami, izbami handlowymi i przemysłowymi, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami indywidualnymi.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 7 kwietnia.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe

Szwedzka gmina Skellefteå szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Cel projektu to wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie:

 • wsparcia pracowników z działu kadr w podnoszeniu kompetencji i zdobywaniu umiejętności,
 • zwiększenia szans na rynku pracy uchodźców z niewystarczającym wykształceniem,
 • wsparcia procesu rekrutacyjnego opartego na potencjale kandydatów, a nie na doświadczeniu zawodowym.

Działania w ramach projektu:

 • współpraca z jednostkami kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • rozpowszechnienie procesu rekrutacji, który będzie uwzględniał sytuacje uchodźców,
 • wymiana wiedzy nt. sposobów oferowania zainteresowanym możliwości zdobycia kompetencji i umiejętności,
 • stworzenie wewnętrznych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poszukiwani partnerzy to jednostki publiczne zajmujące się zasobami ludzkimi oraz procesem rekrutacji (pracownicy oraz działy).

Termin zgłoszeń mija 15 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Belgijskie przedsiębiorstwo szuka partnerów do współpracy dot. ekologicznych rozwiązań

Belgijskie przedsiębiorstwo społeczne Pro Natura zajmujące się projektowaniem i utrzymywaniem oraz pielęgnacją naturalnego krajobrazu, poszukuje do współpracy europejskich organizacji. Współpraca ma polegać na zaangażowaniu się we wspólny proces poszukiwania innowacyjnych usług i rynków, wymianie dobrych praktyk oraz stworzeniu nieformalnej sieci współpracy, a także możliwości udziału w istniejących już projektach.

Pro Natura poszukuje partnerów, którzy są aktywni w jednym z następujących obszarów tematycznych:

 • ekologiczne fasady na obszarach miejskich,
 • bioróżnorodność obszarów miejskich,
 • wykorzystanie  odpadów z biomasy,
 • ekologiczne usługi pogrzebowe,
 • ekologiczny plac zabaw dla dzieci,
 • bioróżnorodność na obszarach przemysłowych,
 • ogrody projektowane dla domów starości.

Poszukiwani partnerzy:

 • władze lokalne,
 • instytucje naukowe,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • jednostki zajmujące się podobną działalnością.

Ostateczny termin mija 15 kwietnia 2017 r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Flamandzka organizacja szuka partnerów do projektu

Kind en Gezin, flamandzka organizacja rządowa, poszukuje partnerów w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Edukacja - wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępu do przystępnych cenowo i bezpiecznych usług wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi (ECEC).

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, aby rodzinom posiadającym małe dzieci zapewnić lepsze wsparcie. Organizacja chce wymieniać pomysły i dobre praktyki pozwalające na zwiększenie dostępności kompleksowych usług dla rodzin.

Projekt będzie realizowany na dwóch poziomach:
1. Poziom relacji rodzinnych i zawodowych:
• W jaki sposób można wspierać profesjonalistów w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami w rodzinach?
• W jaki sposób można zwiększyć ich kompetencje zawodowe?
• W jaki sposób można zwiększyć zaangażowanie rodzin zainteresowanych?

2. Poziom podmiotów stanowiących prawo:
• W jaki sposób możemy wspierać decydentów w poszukiwaniu wskaźników poprawy dostępności usług wczesnoedukacyjnych i opieki nad dziećmi?
• W jaki sposób podmioty stanowiące prawo mogą zagwarantować efektywność usług z uwzględnieniem dobra dzieci i ich rodzin.

W planie projektu jest odwiedzanie placówek wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi w krajach partnerskich. Poznanie ogólnej sytuacji w kraju będzie stanowić podstawę do dalszej dyskusji i wymiany doświadczeń. Efektem końcowym projektu ma być stworzenie informacji dostępnych dla ośrodków rodzinnych w Europie, która zawierać będzie przykładowe dobre praktyki, sugestie i rady profesjonalistów.

Poszukiwani partnerzy
to osoby mające doświadczenie w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, które pracują lub współpracują z ośrodkami działającymi w tym obszarze.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłosić do 20 marca.
Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Międzynarodowe konsorcjum szuka partnera do projektu

Międzynarodowe konsorcjum poszukuje partnera działającego w branży budowlanej lub inżynieryjnej do projektu w ramach programu pilotażowego Szybka ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation - FTI).

Program dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał oraz mają szansę na sukces po wprowadzeniu na rynek. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE oraz w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

Cele projektu:

 • zmiana postrzegania nieruchomości w handlu nieruchomościami oraz przedstawienie nowych metod projektowania i konstrukcji,
 • dostarczenie nowych rozwiązań w dziedzinie technologii budownictwa modułowego poprzez połączenie różnych koncepcji.

Projekt finansowany jest w ramach programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020.

Poszukiwany partner to:

 • małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej i inżynieryjnej, mające duże szanse na rozwój międzynarodowy,
 • firma budowlana zatrudniająca do 250 pracowników, której roczny obrót wynosi ponad 20 mln euro,
 • firma zatrudniająca inżynierów projektu, posiadająca minimum 20-30 pracowników, w której roczna wartość realizowanych projektów przekracza 20 mln euro,
 • firma inwestycyjna, która co roku inwestuje w budowę budynków mieszkalnych lub handlowych co najmniej 20 mln euro.

Czas trwania projektu to 30 miesięcy.

Obecnie zaangażowani partnerzy: HOSEKRA (Słowenia), Pininfarina Extra S.r.l. (Włochy), Agencja Okami UG (Niemcy), Instytut Józefa Stefana (Słowenia).

Ostateczny termin zgłoszeń to 31 marca 2017 r.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Uniwersytet z Hiszpanii szuka istniejącego konsorcjum w ramach programu Erasmus+

Katolicki Uniwersytet San Antonio UCAM w Murcji (Hiszpania) poszukuje konsorcjum, do którego mógłby się przyłączyć ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (nabór wniosków EACEA 04/2017).

Do głównych celów rozwojowych Katolickiego Uniwersytetu San Antonio w Murcia należy:

 • rozwój nauki, technologii i kultury oraz szkolenie badaczy przy pomocy nauczania wyższego, 
 • wsparcie rozwoju kulturalnego, społecznego i ekonomicznego społeczeństwa oraz stworzenie odpowiednich warunków do poprawy jakości życia i środowiska poprzez rozwijanie umiejętności studentów,
 • rozwijanie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • promowanie relacji z innymi uczelniami i firmami w celu zapewnienia studentom możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej,
 • promowanie edukacji integralnej,
 • zwiększenie możliwości uczniów w zakresie zdobycia pracy oraz promowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy studentami a profesorami.

UCAM silnie wspiera kwestie zatrudnienia poprzez tworzenie kierunków studiów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Uczelnia posiada też liczne programy stażowe w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Termin zgłoszeń 1 kwietnia 2017 r.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Greckie centrum edukacyjne poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Centrum szkolenia ustawicznego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie ERGASIA EKPEDEFTIKI w Grecji  (The Vocational Training and Lifelong Learning Center) poszukuje partnerów oraz koordynatorów do projektów w ramach programu Erasmus + Działanie 2: Partnerstwo strategiczne.

Centrum planuje przeprowadzenie trzech projektów:

1. „Zapewnienie dostawy wody w celu ograniczenia zmian klimatu” (EWSuCCI)

Głównym celem EWSuCCI jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do wody dla mieszkańców w różnych regionach Europy. Celem jest przeprowadzenie bilansu wodnego.

Grupy docelowe projektu:

 • użytkownicy końcowi (dostawcy wody),
 • władze publiczne zajmujące się kwestiami gospodarki wodnej i planowania przestrzennego,
 • naukowcy specjalizujący się w obszarze gospodarki wodnej i zmian klimatu oraz planiści,
 • społeczność zainteresowana sytuacją klimatyczną.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • ministerstwa,
 • instytuty badawcze,
 • uniwersytety.

2. Rozprzestrzenianie się umiejętności i know-how w ramach oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej (SpEnSa).

Proponowany projekt ma na celu określenie kryteriów planowania stosowanych dla rozwiązań energooszczędnych zarówno w nowych, jak i starych budynkach.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • instytucje publiczne,
 • firmy budowlane,
 • inżynierowie.

3. Przedsiębiorczość u kobiet romskich (Power2ROMAwomen!).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na problem z zatrudnieniem wśród romskich kobiet. Konieczność ich integracji ze społeczeństwem oraz na rynku pracy od dawna jest podkreślana w UE. Główną barierą jest brak edukacji, dlatego projekt promuje szkolenia dla romskich kobiet, mające na celu pomóc im zdobyć umiejętności, aby mogły ubiegać się o pracę na równi z innymi obywatelami.

Projekt ma na celu:

 • zmotywowanie do samozatrudnienia i poszukiwania pracy przez romskie kobiety,
 • wzmocnienie dialogu społecznego,
 • zwiększenie umiejętności grupy docelowej projektu.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • instytuty i stowarzyszenia romskie,
 • organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków mija 29 marca 2017 r.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpański instytut zajmujący się dziedzictwem kulturowym poszukuje europejskich partnerów

Hiszpański instytut zajmujący się niematerialnym dziedzictwem kulturowym (IPACIM) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu LIFE+ lub Kreatywna Europa. Tytuł projektu to „Wsparcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako siła napędowa dla zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych”.

Szczegóły projektu:

Celem projektu jest promocja wpływu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na zrównoważony rozwój zgodnie z konwencją UNESCO z 2003 r. o ochronie dziedzictwa kulturowego oraz celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Koordynatorzy projektu chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie identyfikacji oraz wykorzystania potencjału niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach obszarów chronionych i rezerwatów przyrody.

Projekt zakłada szkolenie z procesu oraz metodologii inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wprowadzenie działań promujących zrównoważony rozwój, które będą angażować miejscową społeczność. Całokształt projektu zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych obszarów chronionych.

Poszukiwani partnerzy:

 • zarządcy obszarów chronionych,
 • instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo kulturowe lub obszary chronione.

Termin zgłoszeń potencjalnych partnerów nie został określony. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

 

Norweski powiat poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Rada powiatu Hordaland w Norwegii poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne - kształcenie i szkolenie zawodowe polegającego na rozwoju centrów miejskich dzięki włączeniu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem projektu jest rozwój miast realizowany poprzez dzielenie się dobrymi praktykami nt. współpracy i zaangażowania placówek edukacyjnych.

Projekt opiera się na współpracy szkół z przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicznymi.

Poszukiwani partnerzy:

 • szkoły zawodowe i ustawiczne,
 • organizacje kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • organizacje lokalne,
 • gminy i powiaty.

Termin zgłoszeń mija 6 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

Ministerstwo edukacji w Hiszpanii poszukuje partnerów

Ministerstwo edukacji w Murcii (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ K2 polegającego na terapii mającej na celu rozwój emocjonalny oraz poznawczy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi.

Projekt ma na celu stworzenie programu, w ramach którego odbędą się warsztaty nt. terapii za pomocą sztuki. Terapie te powodują wzrost możliwości poznawczych i emocjonalnych u dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Warsztaty odbędą się we współpracy ze szkołami podstawowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi powiązanymi instytucjami.

Działania, które mają zostać podjęte w ramach projektu:

 • sesje terapeutyczne wykorzystujące sztukę,
 • symulacje warsztatów rodzinnych (dzieci z autyzmem oraz ich rodzice),
 • terapie w przestrzeni publicznej (takiej jak parki, biblioteki, szkoły lub muzea),
 • stworzenie platformy internetowej służącej do kontaktu między współpracującymi jednostkami,
 • spotkania z partnerami projektu na zasadzie wymiany międzynarodowej,
 • otwarcie wystawy pt. “Sztuka autystyczna”,
 • internetowa publikacja raportu sporządzonego na postawie projektu,
 • przygotowanie przewodnika nt. edukacji emocjonalnej u dzieci z zaburzeniami autystycznymi kierowanego do szkół
 • przygotowanie przewodnika nt. edukacji społecznej dla rodziców.

Poszukiwani partnerzy to podmioty prywatne lub publiczne posiadające programy terapii za pomocą sztuki dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi.

Termin zgłoszeń mija 1 marca

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu