Przejdź do treści

Wielkopolska w sieciach UE

Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji

Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji

1 listopada 2016 r. Wielkopolska stała się członkiem sieci ERRIN – Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ang. European Regions Research & Innovation Network), która ma swoją siedzibę w Brukseli. Zrzesza ona ponad 120 podmiotów, w tym 9 z Polski.  Działalność sieci skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służy nawiązywaniu współpracy oraz partnerstw projektowych.

Celem sieci jest wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków, a także wspieranie badań regionalnych. Poprzez swoją lokalizację w Brukseli sieć ma łatwy dostęp do instytucji unijnych, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków. W ten sposób ERRIN stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

W ramach sieci działa 13 grup roboczych. Mając na względzie zainteresowanie podmiotów z regionu, Wielkopolska skupia się na 4 obszarach tematycznych: biogospodarka, otwarta nauka, innowacje i inwestycje oraz inteligentne specjalizacje.

Więcej informacji na stronie: www.errin.eu

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji na temat działalności sieci lub chcieliby zaangażować się w międzynarodową działalność zapraszamy do kontaktu z nami: errin@wielkopolska.eu

 

Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Logo organizacji PURPLE

Sieć PURPLE (Peri-Urban Regions Platform Europe) powstała w 2004 r., zaś Wielkopolska została jej członkiem w 2012 r. Celem sieci jest podnoszenie świadomości i zwiększenie zrozumienia dla specyfiki europejskich obszarów podmiejskich, które znajdują się w pobliżu dużych aglomeracji miejskich – ich cech, atutów i potencjału. Promuje ona zrównoważony rozwój tych obszarów i zwraca uwagę na zagrożenia, które najczęściej wiążą się z procesem rozlewania się miast oraz brakiem równowagi pomiędzy ochroną środowiska i krajobrazu, zapewnieniem długoterminowej rentowności produkcji rolnej i ogrodniczej oraz dynamiką miejską i gospodarczą. Sieć pracuje nad podniesieniem znajomości tej problematyki na poziomie regionalnym, krajowym, a przede wszystkim europejskim i włączeniem tych zagadnień do ustawodawstwa unijnego, zwłaszcza dotyczącego spójności terytorialnej oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto PURPLE stanowi dla regionów podmiejskich platformę wymiany wiedzy i dobrych praktyk promującą nawiązywanie kontaktów i produktywną współpracę z innymi sieciami i projektami.

W skład sieci wchodzi obecnie 12 regionów z 8 państw członkowskich UE: Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze, MHAL (część holenderska), Randstad, South-East England, Południowe Morawy, West Midlands i Wielkopolska.

Więcej informacji: www.purple-eu.org

Europejska Koalicja Regionów Rolniczych AGRIREGIONS

AgriRegions logo

W 2018 r. województwo wielkopolskie zostało członkiem nieformalnej sieci Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AgriRegions, która składa się obecnie z 19 regionów z siedmiu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Rumunii i  Polski.

Jest ona głosem samorządów współpracujących na rzecz obrony sprawiedliwej i zrównoważonej wspólnej polityki rolnej (WPR) i wzmocnienia roli regionów w jej wdrażaniu

Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku, w którym podkreślone jest kluczowe znaczenie regionów w kształtowaniu tej polityki. Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmowały działania, aby jej stanowisko odzwierciedlone zostało w unijnym procesie decyzyjnym.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

logo-SDK

W dniu 29 października 2008 roku Wielkopolska została członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage), zrzeszającej regiony i firmy zajmujące się żywnością regionalną, a także promującej firmy i regiony na poziomie europejskim.
Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej oraz regionalnej żywności i służyć zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności, restauracjami i regionami, a także wymianie doświadczeń pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w sieci.  
Firmy Wielkopolski mogą ubiegać się o członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zatwierdzone firmy mają za zadanie aktywnie promować i rozwijać żywność regionalną oraz podejmować działania w charakterze ambasadorów regionu i Dziedzictwa Kulinarnego w całej Europie. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną i tradycyjną kulturę jedzenia.

Właścicielem licencji na użytkowanie logo Europejskiego Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne jest Województwo Wielkopolskie.

Aktualnie Sieć zrzesza 39 regionów z całej Europy: Chorwacja: Split-Dalmacja; Dania: Bornholm, Thy-Mors, Vestjylland, Zelandia; Niemcy: Elbe Weser Nordsee, Lüneburger Heide, Pfalz, powiat Vorpommern-Rügen; Łotwa: Kurzeme, Łatgalia, Riga, Vidzeme, Zemgale; Litwa: Żmudź, Dzukija, Mała Litwa, Suvalkija, Auksztota; Norwegia: Agder Telemark, Oslofjord; Polska: Dolny Śląsk, Kujawy i Pomorze, Mazowsze, Małopolska, Opolskie, Pomorskie, Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie, Świętokrzyskie, Wielkopolska; Zjednoczone Królestwo: Angus; Szwecja: Blekinge, Gotland, Olandia, Östergötland, Skania, Smalandia; Ukraina: Lviv, Rivne, Turcja: Alanya, Gaziantep Estonia: Hiiumaa,.


Koordynacją Sieci w Wielkopolsce zajmuje się Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – zob. więcej: https://www.sdk-wlkp.pl/).
Strona Sieci: www.culinary-heritage.com

 

Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości

SMN

Dzięki inicjatywie Biura Wielkopolski w Brukseli we wrześniu 2007 r. Wielkopolska dołączyła do kolejnej sieci współpracy regionów europejskich. Funkcjonuje ona w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów. Zasada pomocniczości została zdefiniowana w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa, że z wyjątkiem dziedzin należących do wyłącznej kompetencji UE, może ona podejmować działania tylko wtedy, gdy mają one większą skuteczność niż gdyby były prowadzone przez poziom krajowy, regionalny lub lokalny w państwach członkowskich UE.  Sieć jest narzędziem Europejskiego Komitetu Regionów monitorującym przestrzeganie zasady pomocniczości, w szczególności w zakresie kompetencji samorządowych. Innymi słowy – sieć powstała celem ułatwienia wzajemnego przekazywania informacji w trakcie całego cyklu polityki pomiędzy poziomem UE a władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie wniosków prawodawczych i dokumentów, których przejęcie wywoła bezpośrednie konsekwencje dla zarówno wspomnianych władz, jak i sfer polityki im podporządkowanych. Członkami sieci są np.  parlamenty, władze regionalne posiadające kompetencje prawodawcze, władze regionalne i lokalne nie dysponujące takimi kompetencjami, a także stowarzyszenia samorządów lokalnych w UE. Ponadto, do sieci mogą przystąpić reprezentanci izb parlamentów narodowych i delegacje krajowe w Europejskim Komitecie Regionów.

Więcej informacji: https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx, https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/networks.aspx

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań

Europe Direct - Poznań

Sieć informacyjna Europe Direct rozpoczęła funkcjonowanie na terytoriach państw członkowskich UE w 2005 r. i jest ona zarządzana przez Komisję Europejską. Wielkopolski Punkt Informacyjny Europe Direct jest prowadzony przy  Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej. Zajmuje się on: informowaniem o instytucjach, prawie oraz programach UE, udostępnianiem bezpłatnych publikacji, jak również umożliwia dostęp do unijnych serwisów informacyjnych. Ponadto Punkt Informacyjny organizuje spotkania, dyskusje, seminaria, konkursy oraz zbiera opinie obywateli, dotyczące Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

http://www.europe-direct.poznan.pl/;

 https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

 

EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

EuropeDirect Poziom OSW001Europe Direct Ostrój Wielkopolski prowadzony jest przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Zajmuje się on: informowaniem o instytucjach, prawie oraz programach UE, udostępnianiem bezpłatnych publikacji, jak również umożliwia dostęp do unijnych serwisów informacyjnych. Ponadto Punkt Informacyjny organizuje spotkania, dyskusje, seminaria, konkursy oraz zbiera opinie obywateli, dotyczące Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji:

https://europedirect-ostrowwielkopolski.ctiw.pl/;
https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl