Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak ponownie wybrany wiceprzewodniczącym KR

zgromadzenieTrwa drugi dzień sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której bierze udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. To wyjątkowe posiedzenie ze względu na wybory nowych władz tego organu doradczego. Europejscy samorządowcy wybrali nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium. Marszałek Woźniak został ponownie mianowany wiceprzewodniczącym KR i jednocześnie członkiem Prezydium, które jest odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie programu politycznego KR oraz koordynowanie prac posiedzeń plenarnych i komisji tematycznych. Polska jako jedna z pięciu największych delegacji, podobnie jak Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania, ma trzech członków w Prezydium.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak na sesji plenarnej KR mówi o kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie

marszalek_marek_wozniakW dniach 27-28 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Była to pierwsze spotkanie samorządowców z UE na tym forum od wybuchu wojny w Ukrainie i to ona była głównym tematem posiedzeń.  W sesji plenarnej wzięła udział Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej – regionu partnerskiego Wielkopolski.

Wojna w Ukrainie była także główną częścią posiedzenia Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Zabierając w niej głos Marszałek Woźniak podkreślił, że „to nie jest wojna o zasoby terytorialne, ale o wartości. Rosja nie toleruje demokratycznych wartości w swoim otoczeniu”. Odwołał się w tym kontekście do swojego udziału w tworzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) w ramach KR, która funkcjonuje od 2011 r. Zaznaczając, że inicjatywa ta może pochwalić się sukcesami w zakresie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, wyraził ubolewanie, że nie przyczyniła się ona do zapewnienia bezpieczeństwa wschodnim sąsiadom Unii Europejskiej. Marszałek Woźniak podkreślił jednocześnie, iż już teraz należy zacząć myśleć o odbudowie Ukrainy w przyszłości, gdyż będzie ona miała ogromną skalę.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o dodatkowe fundusze w związku z wojną w Ukrainie

zdjeciemarszalkazflagami7 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z jej głównych punktów była debata na temat skutków wojny w Ukrainie dla polityki spójności i współpracy transgranicznej, podczas której Marszałek zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania związane z wojną i pomocą uchodźców z perspektywy województwa wielkopolskiego i innych polskich samorządów.

Nie używajmy eufemizmów mówiąc o zawieszeniu współpracy z Rosją. Ta współpraca została zamordowana, utopiona we krwi, zburzona i zgwałcona przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej!” zaapelował Marek Woźniak. Zwrócił również uwagę na konieczność mobilizacji dodatkowych funduszy na wsparcie dla uchodźców. Zaznaczając, że docenia uruchomienie pakietu CARE, który dotyczy działań w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. Marszałek podkreślił, że jest on niewystarczający, ponieważ odnosi się do niewykorzystanych środków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w przypadku Polski blisko 100% funduszy zostało już zakontraktowanych. Wtórowali mu inni członkowie Europejskiego Komitetu Regionów, akcentując, że dodatkowe mechanizmy finansowe są potrzebne, ponieważ polityka spójności stała się podstawowym źródłem wsparcia dla Ukrainy i uchodźców w Europie, a potrzebna jest długoterminowa pomoc, która będzie adekwatną odpowiedzią w obliczu tego kryzysu.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o podjęcie działań na rzecz przyszłości demokracji w Ukrainie

mintetianayehorovalutsenkoimarekwozniakMarek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział 6 kwietnia w nadzwyczajnej wizycie studyjnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) do Rzeszowa. Jej gościem specjalnym była Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, która uczestniczyła w wydarzeniu na zaproszenie Marszałka, jako przedstawicielka regionu partnerskiego Wielkopolski. W Rzeszowie obecni byli również: Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform; Younous Omarjee, przewodniczący komisji ds. polityki regionalnej w Parlamencie Europejskim; Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wybrani przedstawiciele europejskich samorządów. Wydarzenie otworzył Przewodniczący KR Apostolos Tzizikostas wraz z gospodarzem – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Czytaj więcej...

Apel czterech delegacji w KR o solidarność europejskich samorządów z Ukrainą

Flaga Ukrainy22 marca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako Przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR) skierował do Przewodniczącego KR Apostolosa Tzizikostasa apel o solidarność z Ukrainą władz lokalnych i regionalnych w całej Unii Europejskiej. Apel jest wspólnym głosem delegacji polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej. Od początku inwazji na Ukrainę te cztery kraje są najbardziej zaangażowane w organizację pomocy humanitarnej i przyjmują ogromną liczbę uciekającej przed wojną ludności ukraińskiej. Ich możliwości nie są jednak nieograniczone, dlatego konieczne jest wsparcie pozostałych krajów europejskich. Polskie, rumuńskie, słowackie i węgierskie samorządy w swoim apelu podkreślają konieczność wsparcia w przyjęciu uchodźców i przeznaczenia dodatkowych środków na ten cen w ramach funduszy unijnych. Wzywają również Europejski Komitet Regionów do podjęcia działań w celu stworzenia europejskiej bazy danych, która zapewni listę możliwości zakwaterowania i ofert pracy, które są w obecnej chwili najpilniejszą kwestią.

Apel polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej delegacji w KR.