Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak na obradach KR dotyczących przyszłości polityki spójności i przeglądu budżetu unijnego

ZWRP

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 4-6 lipca 2023 r. w Brukseli. Europejscy samorządowcy debatowali w jej czasie i przyjęli opinie na temat roli władz lokalnych i regionalnych UE w obronie demokracji oraz w procesie rozszerzenia. Odbyła się również ważna dyskusja w sprawie przeglądu wieloletniego budżetu unijnego, którego propozycja została przedstawiona przez Komisję Europejską w czerwcu br.

W przeddzień sesji odbyło się posiedzenie prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Jego gościem był Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) w Parlamencie Europejskim, który wziął udział w wymianie poglądów z członkami KR na temat przyszłości polityki spójności. „Polityka ta najlepiej obrazuje ideę europejską, która opiera się na solidarności i równości” – powiedział Omarjee wzywając europejskich samorządowców, aby rozpoczęta debata na temat jej przyszłości była okresem intensywnych działań mających na celu podkreślenie jej znaczenia dla samorządów i całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Zarządzanie kryzysowe i finanse UE głównymi tematami sesji plenarnej KR z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

20230524 131413

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w 155. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 23-25 maja w Brukseli. Jej tematami przewodnimi były zarządzanie kryzysowe i wzmocnienie odporności UE, przegląd unijnego budżetu na lata 2021-27 oraz obchody Europejskiego Miesiąca Różnorodności. Podczas sesji przyjęto opinie, które dotyczyły m.in. przekrojowej zasady „nie szkodzić spójności”, wyeliminowania długotrwałego bezrobocia oraz zrównoważonych systemów żywnościowych.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o sukcesach polityki spójności w Wielkopolsce na obradach Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów (2)

IMG 20230216 144327 Bokeh 01Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), które odbyło się 16 lutego w Brukseli. Jej głównym tematem była unijna polityka spójności, zarówno w kontekście informowania o jej dotychczasowych sukcesach w regionach, jak i rozpoczynającej się debaty na temat przyszłości tej polityki po 2027 roku.

W Polsce musimy udowadniać, że Unia Europejska to nie tylko wartości i piękne hasła, ale też konkretne pieniądze na konkretne projekty” powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas swojego wystąpienia na temat informowania o sukcesach polityki spójności w regionach. Przedstawiciel Wielkopolski zaprezentował narzędzia graficzne wykorzystywane podczas konferencji prasowych na temat dotacji przyznawanych beneficjentom Funduszy Europejskich dla Wielkopolski jako przykład skutecznej komunikacji dotyczącej tej unijnej polityki.

Czytaj więcej...

Kryzys energetyczny w Europie jednym z głównych tematów sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Marszałka Marka Woźniaka (2)

b_200_0_16777215_00_images_1401_1.jpgMarek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR), która odbyła się w dniach 7-9 lutego w Brukseli. Była ona okazją do debaty pomiędzy europejskimi samorządowcami i członkami Komisji oraz Parlamentu Europejskiego na temat kryzysu energetycznego, celów zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji oraz obchodów Europejskiego Roku Umiejętności. Podczas sesji odbyła się również ceremonia wręczenia nagrody im. Pawła Adamowicza, której tegorocznym laureatem zostało, leżące przy granicy polsko-białoruskiej, miasto Michałowo.

Uniezależnienie się od dostaw energii z Rosji, zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyspieszenie transformacji na zieloną energię to główne wyzwania związane z kryzysem energetycznym, które przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič. W tym celu w zeszłym roku Komisja uruchomiła unijną platformę energetyczną umożliwiającą wspólne zakupy energii oraz przedstawiła plan REPowerEU, który ma ułatwić zapewnienie przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Po debacie przyjęto pilną rezolucję na temat reakcji miast i regionów na kryzys energetyczny. Podkreśla ona rolę samorządów w stawianiu czoła kryzysowi, ich ambicje dotyczące przyspieszenia zielonej transformacji oraz konieczność zachowania spójności społecznej w tym procesie.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o sprawiedliwej transformacji w Europejskim Komitecie Regionów

M.Wozniak COTER list 202222 i 23 listopada br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów oraz towarzyszącej mu konferencji wysokiego szczebla na temat sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych i energochłonnych. Została ona zorganizowana we współpracy z czeską prezydencją w UE oraz regionami węglowymi Czech. W jej debatach uczestniczyła Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Elisa Ferreira, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Younous Omarjee oraz Wicepremier Czech Ivan Bartos w imieniu prezydencji UE.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość rozpoczęcia wydatkowania środków z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji” powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas konferencji, nawiązując do wzorowej oceny Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, ale braku ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia programu regionalnego. Podkreślając ambitne cele Planu Transformacji – zaprzestanie wydobycia węgla do końca 2024 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 r., wymienił również wyzwania związane z transformacją. Największym z nich jest przejście z modelu gospodarki zdominowanego przez duże przedsiębiorstwa energetyczne do konkurencyjnej gospodarki o różnorodności branż opartej na małych i średnich firmach. Marszałek zwrócił również uwagę na potrzebę zmiany kwalifikacji pracowników, która stanowi szczególne wyzwanie dla osób starszych.

Czytaj więcej...