Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak na sesji plenarnej KR mówi o kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie

marszalek_marek_wozniakW dniach 27-28 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Była to pierwsze spotkanie samorządowców z UE na tym forum od wybuchu wojny w Ukrainie i to ona była głównym tematem posiedzeń.  W sesji plenarnej wzięła udział Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej – regionu partnerskiego Wielkopolski.

Wojna w Ukrainie była także główną częścią posiedzenia Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Zabierając w niej głos Marszałek Woźniak podkreślił, że „to nie jest wojna o zasoby terytorialne, ale o wartości. Rosja nie toleruje demokratycznych wartości w swoim otoczeniu”. Odwołał się w tym kontekście do swojego udziału w tworzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) w ramach KR, która funkcjonuje od 2011 r. Zaznaczając, że inicjatywa ta może pochwalić się sukcesami w zakresie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, wyraził ubolewanie, że nie przyczyniła się ona do zapewnienia bezpieczeństwa wschodnim sąsiadom Unii Europejskiej. Marszałek Woźniak podkreślił jednocześnie, iż już teraz należy zacząć myśleć o odbudowie Ukrainy w przyszłości, gdyż będzie ona miała ogromną skalę.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o dodatkowe fundusze w związku z wojną w Ukrainie

zdjeciemarszalkazflagami7 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z jej głównych punktów była debata na temat skutków wojny w Ukrainie dla polityki spójności i współpracy transgranicznej, podczas której Marszałek zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania związane z wojną i pomocą uchodźców z perspektywy województwa wielkopolskiego i innych polskich samorządów.

Nie używajmy eufemizmów mówiąc o zawieszeniu współpracy z Rosją. Ta współpraca została zamordowana, utopiona we krwi, zburzona i zgwałcona przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej!” zaapelował Marek Woźniak. Zwrócił również uwagę na konieczność mobilizacji dodatkowych funduszy na wsparcie dla uchodźców. Zaznaczając, że docenia uruchomienie pakietu CARE, który dotyczy działań w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. Marszałek podkreślił, że jest on niewystarczający, ponieważ odnosi się do niewykorzystanych środków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w przypadku Polski blisko 100% funduszy zostało już zakontraktowanych. Wtórowali mu inni członkowie Europejskiego Komitetu Regionów, akcentując, że dodatkowe mechanizmy finansowe są potrzebne, ponieważ polityka spójności stała się podstawowym źródłem wsparcia dla Ukrainy i uchodźców w Europie, a potrzebna jest długoterminowa pomoc, która będzie adekwatną odpowiedzią w obliczu tego kryzysu.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o podjęcie działań na rzecz przyszłości demokracji w Ukrainie

mintetianayehorovalutsenkoimarekwozniakMarek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział 6 kwietnia w nadzwyczajnej wizycie studyjnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) do Rzeszowa. Jej gościem specjalnym była Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, która uczestniczyła w wydarzeniu na zaproszenie Marszałka, jako przedstawicielka regionu partnerskiego Wielkopolski. W Rzeszowie obecni byli również: Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform; Younous Omarjee, przewodniczący komisji ds. polityki regionalnej w Parlamencie Europejskim; Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wybrani przedstawiciele europejskich samorządów. Wydarzenie otworzył Przewodniczący KR Apostolos Tzizikostas wraz z gospodarzem – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Czytaj więcej...

Apel czterech delegacji w KR o solidarność europejskich samorządów z Ukrainą

Flaga Ukrainy22 marca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako Przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR) skierował do Przewodniczącego KR Apostolosa Tzizikostasa apel o solidarność z Ukrainą władz lokalnych i regionalnych w całej Unii Europejskiej. Apel jest wspólnym głosem delegacji polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej. Od początku inwazji na Ukrainę te cztery kraje są najbardziej zaangażowane w organizację pomocy humanitarnej i przyjmują ogromną liczbę uciekającej przed wojną ludności ukraińskiej. Ich możliwości nie są jednak nieograniczone, dlatego konieczne jest wsparcie pozostałych krajów europejskich. Polskie, rumuńskie, słowackie i węgierskie samorządy w swoim apelu podkreślają konieczność wsparcia w przyjęciu uchodźców i przeznaczenia dodatkowych środków na ten cen w ramach funduszy unijnych. Wzywają również Europejski Komitet Regionów do podjęcia działań w celu stworzenia europejskiej bazy danych, która zapewni listę możliwości zakwaterowania i ofert pracy, które są w obecnej chwili najpilniejszą kwestią.

Apel polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej delegacji w KR.

Marszałek Woźniak otwiera debatę z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej na temat przyszłości Europy

Marszałek.jpgMarszałek Marek Woźniak otworzył dzisiaj wydarzenie pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy – perspektywa regionalna”. Jego gościem honorowym była Dubravka Šuica, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz Komisarz do spraw demokracji i demografii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez regiony partnerskie: Emilię-Romanie, Hesję, Nową Akwitanię i Wielkopolskę. Odbyło się w kluczowym dla Europy momencie, ponieważ stanęła ona przed ogromnym wyzwaniem w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Podczas konferencji Marszałek Woźniak zaapelował do całej Europy: „Pomóżcie nam ulokować Ukraińców w godnych warunkach. Oni naprawdę zasługują swoją postawą na to, żeby ich odpowiednio ugościć. Liczę na szybkie zakończenie działań wojennych, a także, że będziemy mogli, jako Europejczycy, pomagać Ukrainie w odbudowie kraju.” W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele pozostałych trzech regionów partnerskich: Elly Schlein - Wiceprezydent Emilii-Romanii, Lucia Puttrich - Minister ds. Federalnych i Europejskich Hesji oraz Marie-Laure Cuvelier - Radna Regionalna Nowej Akwitanii. Zgodnie podkreślali oni, że Europa znalazła się w szczególnym momencie, a kwestia ukraińska wpłynie w dużej mierze na jej przyszłość.

Czytaj więcej...