Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Informacje o programie: Horyzont Europa - Europejska współpraca w dziedzinie nauki i technologii (COST)

Termin składania wniosku:  20/10/2023

Informacje o proponowanym projekcie:

Pracujesz w dziedzinie nauk przyrodniczych, humanistycznych lub pedagogicznych i jesteś zainteresowany budowaniem opartej na badaniach sieci nauki na świeżym powietrzu?

„Uczenie się na świeżym powietrzu i pedagogika” to wyłaniająca się dziedzina badań, łącząca studia w zakresie nauczania i uczenia się z badaniami nad problemami zdrowia fizycznego i psychicznego dotycząca zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Interdyscyplinarna w swoim charakterze, łączy w sobie badania z nauk przyrodniczych i humanistycznych, a także nauk społecznych, np. pedagogiki, psychologii, rozwoju fizycznego, nauczania i uczenia się.

Program badawczy pedagogiki na świeżym powietrzu Via University College chce zainicjować sieć COST zajmującą się rozwojem nowych metod nauczania, wiedzy o efektach i społeczności badawczych oraz tzw. „zespole deficytu natury” u dzieci.

O DZIAŁANIACH COST

Program COST (Współpraca w dziedzinie nauki i technologii - www.cost.eu) to program UE wspierający rozwój oddolnych interdyscyplinarnych sieci trwających cztery lata. Działania te są otwarte dla wszystkich naukowców i innowatorów na wszystkich poziomach doświadczenia. Jest to program oparty na sieciach, który umożliwia młodszym naukowcom nawiązywanie kontaktów z europejskimi naukowcami w konkretnych dziedzinach zainteresowania.

  • 600 000 EUR na działania związane z tworzeniem sieci kontaktów
  • Finansowanie typu spin-off: Działania COST średnio generują 5,8 mln EUR w ramach finansowania typu spin-off
  • Działania COST stanowią wstęp do innych możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa”

INFORMACJE O UNIVERSITY COLLEGE

Via University College to drugi co do wielkości uniwersytet nauk stosowanych w Danii, z ponad 18.500 studentów w pełnym wymiarze godzin i personelem ok. 2100. Via oferuje ponad czterdzieści programów edukacyjnych opartych na badaniach naukowych, koncentrujących się na praktyce zawodowej w dziedzinach takich jak opieka zdrowotna, nauczanie, edukacja społeczna, technologia, biznes i projektowanie.

Program Pedagogiki Zewnętrznej jest ugruntowaną społecznością badawczą z dedykowanymi naukowcami.

POSZUKIWANI PARTNERZY

Partnerzy naukowo-badawczy oraz partnerzy edukacyjni

Typ organizacji: Uniwersytet/Ośrodki badawcze

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt pod adresem: brussels.office@wielkopolska.eu.