Przejdź do treści

Poszukiwani partnerzy do projektu LIFE dot. renowacji domów w ubogich dzielnicach miejskich

 

Nabór: LIFE-2022-CET-ENERPOV – “Addressing building related interventions in vulnerable districts”

Belgijskie miasto Vilvoorde położone jest w dawnym zagłębiu przemysłowym, przez co w wielu z jego dzielnicach dominują przestarzałe domy robotnicze. Boryka się ono z niedoborem przystępnych cenowo mieszkań, na skutek czego mieszkańcy zmuszeni są kupować wymagające remontu domy robotnicze bez posiadania niezbędnych środków na  remont. 

W konsekwencji, nieruchomości w 11 z 30 dzielnic Vilvoorde są narażone na ubóstwo energetyczne. Aby walczyć z tym problemem, Vilvoorde uruchomiło program, dzięki któremu wdrożone zostały metody pomocy finansowej, a także zapewniono dopłaty dla prywatnych właścicieli. W ten sposób wyremontowano około 40 domów w jednej z dzielnic miasta. 

Vilvoorde poszukuje minimum trzech partnerów z trzech miast, w tym lidera projektu, do współpracy w zakresie transformacji energetycznej 20 domów rocznie zgodnie ze strategią neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, a także wsparcia 60 nabywców w okresie od 2024 do 2026 roku. Do partnerstwa może również dołączyć europejska organizacja. 

Zadaniem projektu jest udoskonalenie strategii zaimplementowanej w Vilvoorde celem redukcji zużycia energii, zmniejszenia nierówności społecznych, a także wsparcia transformacji energetycznej. 

Planowane jest prowadzenie następujących działań: 

  • tworzenie mapy opartej na wspólnych doświadczeniach partnerów, szczegółowo ilustrującej metody przeprowadzenia niezbędnych remontów domów, z uwzględnieniem konkretnych metod pracy, ról i obowiązków, narzędzi i progów, oraz rozwiązań; 
  • utrwalanie praktyki kontaktu z nabywcami przez punkt kompleksowej obsługi (one-stop-shop);
  • dopracowanie oraz wdrożenie modelu finansowania ESCO w zakresie instalacji energii odnawialnej;
  • zyskanie wglądu w dane dotyczące ubóstwa energetycznego przez pomiary ilościowe, a także jakościowe przez rozmowy z samymi mieszkańcami, przeprowadzone z pomocą wyspecjalizowanego partnera;
  • znalezienie instrumentów do obiektywnego i systematycznego monitorowania statystyk dotyczących zużycia energii; np. czytników cyfrowych do automatycznego odczytu wyników energetycznych przed i po renowacji.

Projekt będzie trwać w okresie od 01/01/2024 do 31/12/2026 roku.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt pod adresem: brussels.office@wielkopolska.eu.