Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Nowy Europejski Bauhaus – kształtowanie bardziej ekologicznego i sprawiedliwego stylu życia w kreatywnych i włączających społeczeństwach za pośrednictwem architektury, wzornictwa i sztuki (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01)

Program finansowania: Horyzont Europa

Ważne informacje: Zespół odpowiedzialny za obszar badań, rozwoju i innowacji z fińskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych Metropolia jest zainteresowany rozwojem mechanizmów projektowych dla wspólnych badań, które wspierają demokratyczne, bazujące na danych podejmowanie decyzji w odniesieniu do planowania środowisk miejskich oraz zielonej infrastruktury. Zespół specjalizuje się w ułatwianiu współpracy między ekspertami z różnych dyscyplin, profesji i grup interesariuszy, a także przekazywaniu złożonych informacji, tak aby wspierać rozważania w sferze publicznej i badania nowych technologii rozszerzonej rzeczywistości jako narzędzia wspierającego te aktywności. Zespół posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z organami miejskimi (zarówno w kontekście krajowym, jak również międzynarodowym), w realizowaniu praktycznych projektów pilotażowych oraz rozwijaniu narzędzi oraz metod zwiększania udziału interesariuszy w procesach planowania miejskiego.

Cele i wartości Nowego Europejskiego Bauhasu ściśle wpisują się w strategiczne cele fińskiej uczelni, której intencją jest stać się kluczowym reformatorem wiedzy oraz promotorem zrównoważonej przyszłości.

Kto jest poszukiwany?

Zespół z fińskiej uczelni poszukuje możliwości przystąpienia jako partner do konsorcjum, które aplikować będzie do powyższego naboru. Poszukujący partner wniesie do konsorcjum wkład w postaci ekspertyz projektowych i technologicznych.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 3 marca 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu