Przejdź do treści

Lista projektów

Prowincja Barcelona poszukuje partnerów do projektu w obszarze kultury.

Departament Kultury w Radzie Prowincji Barcelona poszukuje partnerów do projektu „TRAD & NOVA 6X6”, który ma zostać złożony w ramach programu Kreatywna Europa, podprogram: Kultura.

Projekt TRAD & NOVA 6X6 ma na celu zebranie doświadczeń i wiedzy nt. podtrzymania zainteresowania kulturą popularną i tradycyjną poprzez wymianę dobrych praktyk w dziedzinach kulturalnych i artystycznych (rzemiosło, sztuka na żywo, sztuki wizualne, pokazy itp.).

Poszukiwanymi partnerami do projektu są departamenty władz lokalnych i regionalnych zajmujące się obszarem kultury.

Hiszpański Departament Kultury jest przygotowany do pełnienia roli lidera w projekcie i przewiduje następujące działania w jego ramach:
- utworzenie platformy cyfrowej,
- opracowanie narzędzi służących realizacji projektu,
- organizacja 6 spotkań tematycznych,
- udział w międzynarodowym konkursie „SODOKU Prize”.

Wniosek ma zostać złożony w ramach przyszłego, nieopublikowanego jeszcze konkursu w 2019 r., na wzór tegorocznego zaproszenia do składania wniosków „Wsparcie projektów współpracy europejskiej 2018”.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o przesłanie informacji do końca listopada na adres:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Duńska szkoła techniczna i zawodowa poszukuje szkół partnerskich do projektu

Zealand Bussiness College (ZBC), największa techniczna i zawodowa szkoła w Danii, poszukuje szkół zainteresowanych udziałem w projekcie, który skupi się na dostosowaniu szkolenia zawodowego do potrzeb pracodawców na rynku pracy.

Projekt skierowany jest w szczególności do szkół zawodowych i techników kształcących w zakresie rolnictwa. Głównym celem jest dopasowanie umiejętności uczniów do obecnego rozwoju rolnictwa i możliwości zatrudnienia w sektorze rolniczym, a także rozwój edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

W trakcie trwania projektu koszty jakie zostaną pokryte to: udział, godziny pracy kadry kształcącej, transport i wykłady. Projekt będzie finansowany przez duńską fundację VELUX, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji oraz adoptowaniem do rynku pracy.

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe i technika z Polski i Słowacji, których oferta kształcenia obejmuje rolnictwo. Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie informacji do 14 sierpnia na adres:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Grupa teatralna z Francji poszukuje partnera do projektu o migracjach

Grupa teatralna EmeraNox z francuskiego regionu Oksytania poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie „Kultura” w ramach programu Kreatywna Europa. Zakres projektu skupia się na wspieraniu europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz upamiętnieniu historii społeczności imigranckiej.

Celem projektu jest upamiętnienie migrantów pracujących w sektorze wydobywczym oraz budowanie wśród nowego pokolenia świadomości nt. migracji poprzez:

- tworzenie wystaw, pokazów filmów oraz odczytów bazujących na wspomnieniach migrantów wykonujących zawód górnika,

- organizację pokazów przedstawiających historie górników, mających na celu zwiększenie świadomości nt. społeczności imigranckiej.

Pokazy dot. historii migrantów zostaną zorganizowane w każdym z miast/regionów, z których pochodzą partnerzy.

Poszukiwani partnerzy to firmy lub organizacje działające w obszarze nowych mediów: narzędzi cyfrowych, gier komputerowych i kanałów internetowych. Preferowane są jednostki z państw z wschodniej części Europy.

Lider planuje złożenie projektu na listopad 2018 r.

Zainteresowane jednostki proszone są o jak najszybszy kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu 
www.wielkopolska.eu

Gmina w Hiszpanii poszukuje partnerów do współpracy

Hiszpańska gmina Sant Cugat del Vallès szuka partnerów zainteresowanych współpracą w zakresie biznesu, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w ramach programu Interreg Europa, priorytet: konkurencyjność MŚP.

Gmina chciałaby dołączyć jako partner do istniejącego konsorcjum skupiającego się na jednym z  tematów:

 • poprawa konkurencyjności małych przedsiębiorstw poprzez wsparcie/mentoring/programy sieciowe,
 • inteligentne parki przemysłowe,
 • internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw,
 • efektywna i zrównoważona mobilność w parkach biznesowych, promocja planów mobilności,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • współpraca nauka-biznes,
 • dostęp do alternatywnych środków finansowania,
 • wdrażanie agendy 2030 (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ)

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poznań Sports Club is looking for project partners under the Erasmus+ Sport programme

The Stomil Poznań Sports Club and the City of Poznań (Wielkopolska Region) are seeking for the project partners under the Erasmus+ Sport programme. The project aims at promoting physical activity, educating youth by sport in a form of integrated sports activities and share experiences on preventing hypokinesia under a series of lectures held by the experts.

The project entitled Poznań Dragons 2019 is the Dragon Boat Championship dedicated to pupils aged 9 – 14, who have never got involved in any water sports. The event will be preceded by a series of lectures for the pupils held by the experts from the Poznan University of Physical Education and other foreign sports universities. The experts will spread knowledge on health benefits from physical activity, healthy nutrition rules and risks related to hypokinesia.

Purposes of the project:
- development and implementation of action models to increase awareness on the importance of physical activity and preventing hypokinesia among youth,
- promoting new forms of movement encouraging to physical activity and integration between pupils from different schools,
- testing actions including physical activity in everyday life of the youth,
- promoting and motivating to physical activity, sport and recreation as an attractive, proper and the best form of spending free time and a method for cultural integration of youth from the EU Member States,
- educating the youth by sport in a form of integrated sports activities.

Project activities:
- development of good practices model as an example for educational institutions,
- identifying the effective training methods for the individuals interested in cooperation and providing them with adequate knowledge and tools.

Searched partners are:
- schools,
- scientific institutions,
- organisations 
- public entities. 

Project starting date is scheduled for early 2019.

Deadline for expression of interest: 22 March 2018.

All interested partners are asked to contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

Searched partners are:

- schools,

- scientific institutions,

- organisations

- public entities.

The Poznań Philharmonic is looking for partners

The Poznań Philharmonic (Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project under 

the Creative Europe programme (European Cooperation projects).

The main goal of the project is the promotion of classical music. This will be an interdisciplinary project and will concern the composers who have emigrated:
- for historical and political reasons (e.g Chopin, Palester, Tansman, Kassern, Weinberg and many others)
- in order to study and work without losing contacts with the home country (Moniuszko)
- to change the place of residence and work (Maciejewski, Scharwenka, Meyer, Czajkowski)

The project aims at:
- presenting the developments of art from the perspective of the artist-emigrant,
- promotion of composers' creativity,
- music education,
- integration of music enthusiasts in Europe,
- showing that classical music can be interesting.

Duration of the project: 2019-2021.

Partners searched are associations and foundations from countries that have experienced the emigration of well-known composers and which would like to conduct workshops and interdisciplinary projects.

Contact person:
Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu).
Wielkopolska Region Brussels Office
Rue Montoyer 21, 1000
Brusselstel.
+ 32 (0) 2 734 09 41tel.
+ 48 61 278 53 96 (PL)
www.wielkopolska.euPoszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Sport

Angielskie hrabstwo Sufflok poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + Sport. Projekt ma za zadanie promować aktywność fizyczną jako narzędzie wspomagające radzenie sobie z lękiem, szczególnie związanym z egzaminami, i wpływające na poprawę poziomu wykształcenia wśród uczniów w wieku 14-16 lat.

Cele projektu:

 • identyfikowanie i wdrażanie modeli działań, które prowadzą do podnoszenia świadomości nt. znaczenia aktywności fizycznej w wieku dojrzewania,
 • testowanie działań mających na celu włączenie aktywności fizycznej do codziennego życia uczniów,
 • wpływ na jednostki i organizacje współpracujące z młodzieżą w celu zwrócenia większej uwagi na włączanie aktywności fizycznej w codzienne życie,
 • stworzenie większych możliwości dla młodzieży zainteresowanej sportem.

Działania w ramach projektu:

 • stworzenie modelu dobrych praktyk, który będzie stanowił przykład dla władz lokalnych oraz placówek edukacyjnych,
 • ewaluacja skuteczności metodyki działań w zakresie edukacji i zdrowia fizycznego,
 • znalezienie efektywnych metod szkolenia jednostek zainteresowanych współpracą oraz zapewnienie im odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi pracy.

Poszukiwani partnerzy to szkoły, jednostki naukowe, organizacje oraz gminy i powiaty.

Zainteresowanie projektem należy zgłaszać do 28 lutego. Początek realizacji projektu przewidywany jest na początek 2019 roku.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie miasto poszukuje miasta partnerskiego do współpracy

Miasto z prowincji Granada (Hiszpania) poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu Europa dla obywateli, działanie: partnerstwo miast (town twinning). Miasto Freila zmaga się z wysokim bezrobociem wśród młodzieży i jego główną działalnością na jego terenie jest rolnictwo. W ramach projektu przedstawiciele miasta chcą zająć się problemem zatrudnienia wśród młodzieży pochodzącej z małych, odizolowanych, rolniczych miast europejskich.

Działania w ramach projektu:

Organizacja wydarzenia, w ramach którego przeprowadzona zostanie debata z udziałem obywateli na temat możliwości zatrudnienia w małych miastach znajdujących się na obszarach wiejskich. Celem projektu jest rozmowa z młodzieżą i wskazanie możliwości pracy na obszarach, z których pochodzą.

Planowo wydarzenie ma trwać 5 – 8 dni i ma się odbyć w mieście Freila z uczestnictwem 10-15 osób z miasta partnerskiego.

Poszukiwani partnerzy:

 • miasta lub gminy,
 • organizacje non-profit reprezentujące władze lokalne krajów członkowskich UE lub krajów Półwyspu Bałkańskiego,
 • partner powinien charakteryzować się podobnymi cechami (gmina lub miasto o niewielkich rozmiarach na terenach wiejskich mierzące się z tymi samymi wyzwaniami co miasto Freila).

Zainteresowanie projektem należy zgłaszać jak najszybciej, ponieważ złożenie projektu planowane jest na 1 marca br. (lub ewentualnie w drugim naborze we wrześniu).

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Centre for mediation in Wielkopolska Region is looking for partners for a project in the area of mediation, advice and training.

Centre for mediation in Poznań (Wielkopolska Region) is looking for partners in order to build a longterm cooperation within the area of mediation, advice and training. The main activities of the Centre are: support in the form of family advice and mediation, introduction of mediation to the schools, training workshops for assistance services, local government officials and NGOs.

The centre would like to start a partnership with the view of applying for one of the European programmes or to join an existing consortium.

The Centre would like to cooperate with organisations with a similar profile dealing with schools and peer mediation or judicial mediation.

All interested partners are asked to contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpańska gmina poszukuje partnerów do projektu dotyczącego żywności

Hiszpańska gmina La Palma del Condado poszukuje partnerów do projektu Sieć Europejskich Miast na rzecz Zrównoważonego Smaku (NEST-CI). Projekt będzie realizowany w ramach programu Europa dla obywateli – komponentu 2 – sieci miast.

Celem projektu jest ulepszenie polityki w zakresie żywności poprzez promowanie otwartego dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i regionalnymi z całej Europy, organizacjami działającymi na szczeblu europejskim oraz instytucjami i organami UE. Szczegółowe działania będą obejmować takie zagadnienia jak: badania i innowacje w zakresie żywności, nowa przedsiębiorczość i współpraca w biznesie, a także turystyka a lokalna produkcja żywności.

Poszukiwani partnerzy to samorządy, organy rządowe zajmujące się kwestiami żywności, turystyki i ochrony środowiska, organizacje konsumenckie, żywe laboratoria (Living Labs) zajmujące się żywnością, centra szkoleniowe, platformy technologiczne sektora żywności, organizacje paneuropejskie, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Samorządy i organizacje zainteresowane projektem proszone są o jak najszybszy kontakt.

Termin składania projektu mija 1 marca 2018 r.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Liceum językowe z Włoch poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Włoskie liceum językowe poszukuje partnerów do projektu, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie polegał na ocenie i monitorowaniu procesu tworzenia projektów oraz programów nauczania w szkołach partnerskich.

Cele projektu:

- pogłębienie wiedzy nt. tworzenia, opracowania, zarządzania i oceny projektów w szkołach,

- szczególna uwaga zostanie zwrócona na europejski wymiar projektów i programów nauczania.

Poszukiwani partnerzy to szkoły średnie z krajów europejskich.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłaszać do dnia 1 lutego br.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Centre for Crafts Support, Dual Education and Vocational Training from Wielkopolska Region is looking for partners: Erasmus+ project

Centre for Crafts Support, Dual Education and Vocational Training in Poznań (Wielkopolska Region) is looking for partners for Erasmus+ project. The Centre is a leader in consorcium which already has two Centres for Vocational Training and Continuing Education in Wielkopolska Region.

The project aims at exchanging students and teachers from participating schools. The participation in the project is possible for students who are over 18 years old and learning one of the professions: massage technician, beauty technician. The teachers will be provided with a support in the form of „job shadowing” (study visits with the aim of observation and the imitation of good practices) in the professions: social worker, assistant to a disabled person, elderly people and  in the nursing home.

Planned activities:

- establishing longterm partnership with a school with similar profile

- exchanging good practices and experiences in teaching in the area of medical, social and cosmetic services

- organising internships for students in order to higher their qualifications

Partners searched for the project are vocational schools with medical/social profile and entities authorised to perform professional vocational training.

 

Deadline for expression of interest: 19 January 2018.

 

In case of interest please contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Local Government Centre for Vocational Training and Continuing Education from Wielkopolska Region is looking for partners: Erasmus + project

Local Government Centre for Vocational Training and Continuing Education in Ostrów Wielkopolski (Wielkopolska Region) is looking for partners for a project within Erasmus+ programme. The project aims at exchanging students and teachers from participating schools.

The participation in the project is possible for students who are over 18 years old and learning one of the professions: massage technician, beauty technician and electroradiologist technician. The teachers will be provided with a support in the form of „job shadowing” (study visits with the aim of observation and the imitation of good practices).

Planned activities:

- establishing longterm partnership with a school with similar profile

- exchanging good practices and experiences in teaching in the area of medical and cosmetic services

- organising internships for students in order to higher their qualifications

Partners searched for the project are vocational schools with medical/cosmetic profile and entities authorised to perform professional vocational training.

 

Deadline for expression of interest: 19 January 2018.

 

In case of interest please contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Centrum kształcenia zawodowego z Niemiec poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Erasmus +”

Publiczne centrum kształcenia zawodowego w Bremen (Niemcy) poszukuje partnerskich jednostek do realizacji projektu w ramach programu „Erasmus +”. Projekt ma polegać na wymianie uczniów ze szkół biorących udział w projekcie. Celem projektu jest poszerzenie horyzontów w obszarze mechatroniki, elektryki i informatyki.

Projekt wymiany skierowany jest do uczniów w wieku 16-22 lat specjalizujących się w różnych gałęziach przemysłu, np. w branży motoryzacyjnej, kolejowej, produkcji stali i energii wiatrowej.

 

Planowane działania w ramach projektu:

- nawiązanie kontaktu ze szkołami o podobnym profilu i podjęcie dłuższej współpracy,

- wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w pracy w branżach: mechatronika, elektryka, informatyka,

- nawiązanie kontaktu ze związkami zawodowymi i poznanie warunków pracy w ww. specjalizacjach.

 

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe o profilu mechatronika, elektryka, informatyka z krajów europejskich.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Szkoła z Norwegii szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus +

Szkoła Greaker Upper Secondary School w południowo-wschodniej Norwegii szuka partnerów do projektu realizowanego w ramach Erasmus + pod tytułem „Historia i jej wpływ na dzisiejszą młodzież”.

Głównym działaniem w ramach projektu jest zbadanie tego, jak młodzi ludzie w Europie postrzegają  aktualną sytuacje polityczną, a także co uważają nt. swojej zdolności i możliwości wpływania na decyzje polityczne.

Projekt ma na celu:

 • rozwinięcie metody nauczania przedmiotów historycznych i nauk społecznych.

Planowane działania w ramach projektu:

 • kursy zawodowe,
 • badanie młodzieży pod wzglądem zaangażowania w sytuację polityczną w Europie,
 • program wymiany nauczycieli,
 • stworzenie strony internetowej opisującej różne metody nauczania.

Poszukiwani partnerzy to szkoły średnie znajdujące się w Europie.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Jednostki z Regionu Stołecznego Kopenhagi poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Miasto Kopenhaga, Copenhagen Business School oraz gminy z Regionu Stołecznego Kopenhagi poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020. Projekt dotyczy zrównoważonego multimodalnego transportu między miastami, mobilności regionalnej i planowania przestrzennego.

Głównym działaniem w ramach projektu jest stworzenie narzędzia planowania na poziomie gmin i regionów, które również będzie dotyczyć wdrażania rozwiązań. Poza aspektami planowania, projekt i narzędzia będą obejmować także aspekty zarządzania oraz będą dostarczać wiedzę nt. dostawców usług transportowych i logistycznych, którzy mogą mieć wpływ na poprawę obecnej sytuacji. W ramach projektu powstaną scenariusze dot. zintegrowanych systemów transportowych na podstawie danych i spostrzeżeń z zakresu mobilności.

Projekt ma na celu:

 • złagodzenie zmian klimatycznych,
 • poprawę stanu środowiska.

Planowane działania w ramach projektu:

 • gromadzenie i mapowanie danych o ruchu drogowym,
 • rozwój scenariusza dot. mobilności,
 • badanie barier utrudniających realizację planowania w zakresie transportu,
 • badanie strategii dostawców usług transportowych i logistycznych oraz barier w udostępnianiu informacji,
 • koordynacja i wymiana doświadczeń między partnerami z UE.

Poszukiwani partnerzy:

 • jednostki badawcze,
 • regionalne i lokalne władze publiczne,
 • jednostki działające w obszarze transportu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

University from Poznań (Poland) is looking for partners – human physical development

Department of Human Biological Development at Adam Mickiewicz University in Poznań (Wielkopolska Region, Poland) is interested in starting cooperation with academies and researchers specialised in conducting both cross-sectional and long-term research on the physical development of children, adolescents and adults. The group of human biologists from the Department created standards for physical development, and they’ve been examining the impact of various factors, both economic, social, lifestyle and psychological on the development of children, adolescents as well as adults in health and disease.

The Department would like to take part in the scientific project and participate in an international consortium but preferably as a partner, not as a leader. The team is also open to cooperation that would enable exchange of experiences and knowing modern scientific methods and technologies, which will broaden their scientific research.

Attached please find a leaflet with more information on the Department’s profile.

In case of interest please contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Zobacz też
Pobierz plik (Leaflet ZBRCZ.pdf)Leaflet ZBRCZ.pdf

Belgijska organizacja poszukuje partnera do projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Belgijska organizacja GTB wraz z Sterpunt Ondernemen Vzw i Verso vzw poszukują partnerów do projektu „TALENTO-SCOPE in non-profit sector”, który zostanie złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

- zwiększenie zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami w sektorze socjalnym i w sektorze opieki

Planowane działania w ramach projektu:

- podniesienie świadomości pracodawców w zakresie aktywnej polityki różnorodności, która ma na celu wzmocnienie rozwoju organizacji,

- umożliwienie zdobycia kontaktów i informacji dla pracodawców w kwestiach rekrutacji, nadzoru i tworzenia miejsc pracy,

- zagwarantowanie pomocy pracodawcom, pracownikom i osobom poszukującym pracy,

- ułatwienie wprowadzenia nowych usług poprzez rozszerzenie lub udostępnianie baz danych  pojedynczym punktom kontaktowym dla pracodawców,

- ułatwienie wprowadzenia nowych usług poprzez rozszerzenie lub nawiązanie relacji między organami wsparcia dla pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy

- ocena społecznego zysku i kosztów realizacji nowej usługi 

Poszukiwani partnerzy powinni pochodzić z krajów europejskich.

Termin zgłoszeń mija 28 września 2017 roku.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Belgijskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie W13 zrzeszające 15 publicznych i parapublicznych organizacji społecznych działających na terenie Flandrii (Belgia) we współpracy z 3 przedsiębiorstwami społecznymi i VIVES University College poszukuje partnerów do projektu „ACTIvering”, który zostanie złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka projektu „ACTIvering” skupia się na:

- innowacyjnym podejściu do kwestii równoważenia potrzeb w zakresie pracy i opieki,

- rozwoju metodologii dotyczącej innowacyjnych podejść stosowanych przez partnerów projektu,

- fundamentalnych czynnikach sukcesu,

- warunkach i elementach istotnych w rozwoju i rozpowszechnianiu metodologii.

Celem projektu jest:

- zapewnienie lepszego wsparcia dla społeczeństwa w zakresie pracy i opieki,

- określenie metody/sposobu efektywnej pracy z osobami, które potrzebują zrównoważonego podejścia do pracy i opieki,

-  umożliwienie wsparcia większej ilości osób,

- propagowanie wyników i wniosków w skali krajowej i międzynarodowej,

- sformułowanie zaleceń dla władz lokalnych wskazujących na to, w jaki sposób powinny wspierać i promować inicjatywy, a także dla władz regionalnych i krajowych opracowujących obecnie nowe przepisy.

Poszukiwani są europejscy partnerzy, którzy:

- działają w podobnym obszarze, czyli oferują doradztwo z zakresu równoważenia pracy i opieki osobom, które mają problemy na rynku pracy,

- są zainteresowani poszerzaniem wiedzy i doświadczeń oraz są gotowi, aby współorganizować wizyty studyjne i uczestniczyć w wymianie dobrych praktyk,

- są otwarci na nowe rozwiązania, chcą działać poza schematami,

- warunkiem koniecznym jest umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, niderlandzkim lub francuskim.

Termin zgłoszeń mija 30 września 2017 roku.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Organizacja artystyczna z Wielkiej Brytanii poszukuje partnera do projektu w ramach programu Kreatywna Europa

Organizacja artystyczna Cartwheel Arts z Manchesteru (Wielka Brytania) poszukuje partnera do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, kategoria: małe projekty. Tytuł projektu to „Sieć obwodów dynamicznych” (DCN Dynamic Circuit Network).

Projekt zakłada stworzenie partnerstwa składającego się z czterech organizacji zlokalizowanych na terenach peryferyjnych w czterech różnych krajach UE.

Planowane działania w ramach projektu to:

- łączenie organizacji artystycznych, w których czynnie zaangażowane jest społeczeństwo lokalne, 

- tworzenie oraz udostępnianie nowych ram służących ocenie twórczości oraz poziomu sztuki,
- zlecanie lokalnym artystom wykonanie prac z zaangażowaniem społeczności,

- przeprowadzanie szkoleń dla artystów i specjalistów z dziedziny sztuki  dotyczących nowych procesów ewaluacyjnych,

- prezentowanie prac na arenie międzynarodowej,

- tworzenie europejskiego dziedzictwa.

Cele projektu:

- promowanie wystaw artystycznych,

- zachęcanie do twórczego dialogu międzykulturowego, opierając się na umiejętnościach i zaufaniu poprzez warsztaty i szkolenia,

- stworzenie nowej strategii oceny projektów oraz udostępnianie danych,

- budowa nowych platform międzykulturowego kreatywnego dialogu (od lokalnego do międzynarodowego),

- utworzenie platformy internetowej udostępniania danych (Open Source) w celu zobrazowania działań i organizacji Creative Communities i Wellbeing w całej UE oraz dzielenia się otrzymanymi wynikami.

Założenie partnerstwa planowane jest na jesień 2017 roku. Przewidywany czas trwania projektu to 3 lata.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu