Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów w kadencji 2020-2025 liczy 21 członków i 21 zastępców członków. Pod względem liczebności stanowi czwartą reprezentację krajową w KR.

Przewodniczącym polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Pełni on tę funkcję od kwietnia 2008 r., jednocześnie będąc wiceprzewodniczącym Prezydium KR. W Komitecie zasiada od lutego 2006 roku.

 

Członkowie

Aleksandra DULKIEWICZ - Prezydent Miasta Gdańska (CIVEX, ECON)

Olgierd GEBLEWICZ - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (CIVEX, NAT)

Paweł GRZYBOWSKI - Burmistrz Miasta Rypin (SEDEC, NAT)

Krzysztof IWANIUK - Wójt Gminy Terespol (CIVEX, ECON)

Robert KOŚCIUK - Burmistrz Krasnegostawu (NAT, SEDEC)

Witold KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiego (COTER, ENVE)

Krzysztof MATYJASZCZYK - Prezydent Miasta Częstochowa (ECON, SEDEC)

Władysław ORTYL - Marszałek Województwa Podkarpackiego (COTER, ENVE)

Cezary PRZYBYLSKI - Marszałek Województwa Dolnośląskiego (ENVE, SEDEC)

Grzegorz SCHREIBER - Marszałek Województwa Łódzkiego (ECON, SEDEC)

Joachim SMYŁA - Starosta Powiatu Lublinieckiego (CIVEX, ECON)

Jarosław STAWIARSKI - Marszałek Województwa Lubelskiego (COTER, ECON)

Dariusz STRUGAŁA - Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo (NAT, ENVE)

Mieczysław STRUK - Marszałek Województwa Pomorskiego (COTER, NAT)

Adam Krzysztof STRUZIK - Marszałek Województwa Mazowieckiego (COTER, ENVE)

Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - Prezydent m. st. Warszawy (ENVE, COTER)

Marek WOŹNIAK - Marszałek Województwa Wielkopolskiego (COTER, CIVEX)

Hanna ZDANOWSKA - Prezydent Miasta Łodzi (ENVE, SEDEC)

 

Zastępcy

Adam Banaszak – Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Andrzej Krzysztof BĘTKOWSKI - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Rafał BRUSKI - Prezydent Miasta Bydgoszczy

Andrzej BUŁA - Marszałek Województwa Opolskiego

Marian BURAS - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Piotr Franciszek CAŁBECKI - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jakub Piotr CHEŁSTOWSKI - Marszałek Województwa Śląskiego

Jacek GAJEWSKI - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Robert GODEK - Radny Powiatu Strzyżowskiego

Marcin Artur JABŁOŃSKI - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Wojciech Jan KAŁUŻA - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Jakub Michał KWAŚNY - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Mirosław LECH - Wójt Gminy Korycin

Beata Małgorzata MOSKAL-SŁANIEWSKA - Prezydent Miasta Świdnica

Andrzej Antoni PŁONKA - Radny Powiatu Bielskiego (woj. śląskie)

Piotr Paweł PSIKUS - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Ludwik Jerzy RAKOWSKI - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Łukasz Jakub SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Lucyna Teresa SOKOŁOWSKA - Radna Powiatu Rzeszowskiego,

Tadeusz TRUSKOLASKI - Prezydent Miasta Białegostoku

 

Zobacz też:

- Więcej informacji nt. składu polskiej delegacji 2006-2009

- Skład polskiej delegacji na początku kadencji 2006-2009

- Skład polskiej delegacji na koniec kadencji 2006-2009

- Skład polskiej delegacji na koniec kadencji 2010-2015 

- Skład polskiej delegacji na koniec kadencji 2015-2020

 

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów posiadać muszą mandat wyborczy do organu lokalnego lub regionalnego albo ponosić polityczną odpowiedzialność przed wybieralnym w drodze wyborów zgromadzeniem.

Członkowie polskiej delegacji są desygnowani przez następujące korporacje samorządowe: Związek Województw RP (10 członków i tyluż zastępców członków), Związek Powiatów Polskich (3), Związek Miast Polskich (3), Unia Metropolii Polskich (2), Związek Gmin Wiejskich RP (2), Unia Miasteczek Polskich (1).

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli