Przejdź do treści

Lista projektów

Hiszpańskie miasto poszukuje miasta partnerskiego do współpracy

Miasto z prowincji Granada (Hiszpania) poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu Europa dla obywateli, działanie: partnerstwo miast (town twinning). Miasto Freila zmaga się z wysokim bezrobociem wśród młodzieży i jego główną działalnością na jego terenie jest rolnictwo. W ramach projektu przedstawiciele miasta chcą zająć się problemem zatrudnienia wśród młodzieży pochodzącej z małych, odizolowanych, rolniczych miast europejskich.

Działania w ramach projektu:

Organizacja wydarzenia, w ramach którego przeprowadzona zostanie debata z udziałem obywateli na temat możliwości zatrudnienia w małych miastach znajdujących się na obszarach wiejskich. Celem projektu jest rozmowa z młodzieżą i wskazanie możliwości pracy na obszarach, z których pochodzą.

Planowo wydarzenie ma trwać 5 – 8 dni i ma się odbyć w mieście Freila z uczestnictwem 10-15 osób z miasta partnerskiego.

Poszukiwani partnerzy:

 • miasta lub gminy,
 • organizacje non-profit reprezentujące władze lokalne krajów członkowskich UE lub krajów Półwyspu Bałkańskiego,
 • partner powinien charakteryzować się podobnymi cechami (gmina lub miasto o niewielkich rozmiarach na terenach wiejskich mierzące się z tymi samymi wyzwaniami co miasto Freila).

Zainteresowanie projektem należy zgłaszać jak najszybciej, ponieważ złożenie projektu planowane jest na 1 marca br. (lub ewentualnie w drugim naborze we wrześniu).

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Centre for mediation in Wielkopolska Region is looking for partners for a project in the area of mediation, advice and training.

Centre for mediation in Poznań (Wielkopolska Region) is looking for partners in order to build a longterm cooperation within the area of mediation, advice and training. The main activities of the Centre are: support in the form of family advice and mediation, introduction of mediation to the schools, training workshops for assistance services, local government officials and NGOs.

The centre would like to start a partnership with the view of applying for one of the European programmes or to join an existing consortium.

The Centre would like to cooperate with organisations with a similar profile dealing with schools and peer mediation or judicial mediation.

All interested partners are asked to contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpańska gmina poszukuje partnerów do projektu dotyczącego żywności

Hiszpańska gmina La Palma del Condado poszukuje partnerów do projektu Sieć Europejskich Miast na rzecz Zrównoważonego Smaku (NEST-CI). Projekt będzie realizowany w ramach programu Europa dla obywateli – komponentu 2 – sieci miast.

Celem projektu jest ulepszenie polityki w zakresie żywności poprzez promowanie otwartego dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i regionalnymi z całej Europy, organizacjami działającymi na szczeblu europejskim oraz instytucjami i organami UE. Szczegółowe działania będą obejmować takie zagadnienia jak: badania i innowacje w zakresie żywności, nowa przedsiębiorczość i współpraca w biznesie, a także turystyka a lokalna produkcja żywności.

Poszukiwani partnerzy to samorządy, organy rządowe zajmujące się kwestiami żywności, turystyki i ochrony środowiska, organizacje konsumenckie, żywe laboratoria (Living Labs) zajmujące się żywnością, centra szkoleniowe, platformy technologiczne sektora żywności, organizacje paneuropejskie, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Samorządy i organizacje zainteresowane projektem proszone są o jak najszybszy kontakt.

Termin składania projektu mija 1 marca 2018 r.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Liceum językowe z Włoch poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Włoskie liceum językowe poszukuje partnerów do projektu, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie polegał na ocenie i monitorowaniu procesu tworzenia projektów oraz programów nauczania w szkołach partnerskich.

Cele projektu:

- pogłębienie wiedzy nt. tworzenia, opracowania, zarządzania i oceny projektów w szkołach,

- szczególna uwaga zostanie zwrócona na europejski wymiar projektów i programów nauczania.

Poszukiwani partnerzy to szkoły średnie z krajów europejskich.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłaszać do dnia 1 lutego br.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Centre for Crafts Support, Dual Education and Vocational Training from Wielkopolska Region is looking for partners: Erasmus+ project

Centre for Crafts Support, Dual Education and Vocational Training in Poznań (Wielkopolska Region) is looking for partners for Erasmus+ project. The Centre is a leader in consorcium which already has two Centres for Vocational Training and Continuing Education in Wielkopolska Region.

The project aims at exchanging students and teachers from participating schools. The participation in the project is possible for students who are over 18 years old and learning one of the professions: massage technician, beauty technician. The teachers will be provided with a support in the form of „job shadowing” (study visits with the aim of observation and the imitation of good practices) in the professions: social worker, assistant to a disabled person, elderly people and  in the nursing home.

Planned activities:

- establishing longterm partnership with a school with similar profile

- exchanging good practices and experiences in teaching in the area of medical, social and cosmetic services

- organising internships for students in order to higher their qualifications

Partners searched for the project are vocational schools with medical/social profile and entities authorised to perform professional vocational training.

 

Deadline for expression of interest: 19 January 2018.

 

In case of interest please contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Local Government Centre for Vocational Training and Continuing Education from Wielkopolska Region is looking for partners: Erasmus + project

Local Government Centre for Vocational Training and Continuing Education in Ostrów Wielkopolski (Wielkopolska Region) is looking for partners for a project within Erasmus+ programme. The project aims at exchanging students and teachers from participating schools.

The participation in the project is possible for students who are over 18 years old and learning one of the professions: massage technician, beauty technician and electroradiologist technician. The teachers will be provided with a support in the form of „job shadowing” (study visits with the aim of observation and the imitation of good practices).

Planned activities:

- establishing longterm partnership with a school with similar profile

- exchanging good practices and experiences in teaching in the area of medical and cosmetic services

- organising internships for students in order to higher their qualifications

Partners searched for the project are vocational schools with medical/cosmetic profile and entities authorised to perform professional vocational training.

 

Deadline for expression of interest: 19 January 2018.

 

In case of interest please contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Centrum kształcenia zawodowego z Niemiec poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Erasmus +”

Publiczne centrum kształcenia zawodowego w Bremen (Niemcy) poszukuje partnerskich jednostek do realizacji projektu w ramach programu „Erasmus +”. Projekt ma polegać na wymianie uczniów ze szkół biorących udział w projekcie. Celem projektu jest poszerzenie horyzontów w obszarze mechatroniki, elektryki i informatyki.

Projekt wymiany skierowany jest do uczniów w wieku 16-22 lat specjalizujących się w różnych gałęziach przemysłu, np. w branży motoryzacyjnej, kolejowej, produkcji stali i energii wiatrowej.

 

Planowane działania w ramach projektu:

- nawiązanie kontaktu ze szkołami o podobnym profilu i podjęcie dłuższej współpracy,

- wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w pracy w branżach: mechatronika, elektryka, informatyka,

- nawiązanie kontaktu ze związkami zawodowymi i poznanie warunków pracy w ww. specjalizacjach.

 

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe o profilu mechatronika, elektryka, informatyka z krajów europejskich.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Szkoła z Norwegii szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus +

Szkoła Greaker Upper Secondary School w południowo-wschodniej Norwegii szuka partnerów do projektu realizowanego w ramach Erasmus + pod tytułem „Historia i jej wpływ na dzisiejszą młodzież”.

Głównym działaniem w ramach projektu jest zbadanie tego, jak młodzi ludzie w Europie postrzegają  aktualną sytuacje polityczną, a także co uważają nt. swojej zdolności i możliwości wpływania na decyzje polityczne.

Projekt ma na celu:

 • rozwinięcie metody nauczania przedmiotów historycznych i nauk społecznych.

Planowane działania w ramach projektu:

 • kursy zawodowe,
 • badanie młodzieży pod wzglądem zaangażowania w sytuację polityczną w Europie,
 • program wymiany nauczycieli,
 • stworzenie strony internetowej opisującej różne metody nauczania.

Poszukiwani partnerzy to szkoły średnie znajdujące się w Europie.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Jednostki z Regionu Stołecznego Kopenhagi poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Miasto Kopenhaga, Copenhagen Business School oraz gminy z Regionu Stołecznego Kopenhagi poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020. Projekt dotyczy zrównoważonego multimodalnego transportu między miastami, mobilności regionalnej i planowania przestrzennego.

Głównym działaniem w ramach projektu jest stworzenie narzędzia planowania na poziomie gmin i regionów, które również będzie dotyczyć wdrażania rozwiązań. Poza aspektami planowania, projekt i narzędzia będą obejmować także aspekty zarządzania oraz będą dostarczać wiedzę nt. dostawców usług transportowych i logistycznych, którzy mogą mieć wpływ na poprawę obecnej sytuacji. W ramach projektu powstaną scenariusze dot. zintegrowanych systemów transportowych na podstawie danych i spostrzeżeń z zakresu mobilności.

Projekt ma na celu:

 • złagodzenie zmian klimatycznych,
 • poprawę stanu środowiska.

Planowane działania w ramach projektu:

 • gromadzenie i mapowanie danych o ruchu drogowym,
 • rozwój scenariusza dot. mobilności,
 • badanie barier utrudniających realizację planowania w zakresie transportu,
 • badanie strategii dostawców usług transportowych i logistycznych oraz barier w udostępnianiu informacji,
 • koordynacja i wymiana doświadczeń między partnerami z UE.

Poszukiwani partnerzy:

 • jednostki badawcze,
 • regionalne i lokalne władze publiczne,
 • jednostki działające w obszarze transportu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

University from Poznań (Poland) is looking for partners – human physical development

Department of Human Biological Development at Adam Mickiewicz University in Poznań (Wielkopolska Region, Poland) is interested in starting cooperation with academies and researchers specialised in conducting both cross-sectional and long-term research on the physical development of children, adolescents and adults. The group of human biologists from the Department created standards for physical development, and they’ve been examining the impact of various factors, both economic, social, lifestyle and psychological on the development of children, adolescents as well as adults in health and disease.

The Department would like to take part in the scientific project and participate in an international consortium but preferably as a partner, not as a leader. The team is also open to cooperation that would enable exchange of experiences and knowing modern scientific methods and technologies, which will broaden their scientific research.

Attached please find a leaflet with more information on the Department’s profile.

In case of interest please contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Zobacz też
Pobierz plik (Leaflet ZBRCZ.pdf)Leaflet ZBRCZ.pdf

Belgijska organizacja poszukuje partnera do projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Belgijska organizacja GTB wraz z Sterpunt Ondernemen Vzw i Verso vzw poszukują partnerów do projektu „TALENTO-SCOPE in non-profit sector”, który zostanie złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

- zwiększenie zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami w sektorze socjalnym i w sektorze opieki

Planowane działania w ramach projektu:

- podniesienie świadomości pracodawców w zakresie aktywnej polityki różnorodności, która ma na celu wzmocnienie rozwoju organizacji,

- umożliwienie zdobycia kontaktów i informacji dla pracodawców w kwestiach rekrutacji, nadzoru i tworzenia miejsc pracy,

- zagwarantowanie pomocy pracodawcom, pracownikom i osobom poszukującym pracy,

- ułatwienie wprowadzenia nowych usług poprzez rozszerzenie lub udostępnianie baz danych  pojedynczym punktom kontaktowym dla pracodawców,

- ułatwienie wprowadzenia nowych usług poprzez rozszerzenie lub nawiązanie relacji między organami wsparcia dla pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy

- ocena społecznego zysku i kosztów realizacji nowej usługi 

Poszukiwani partnerzy powinni pochodzić z krajów europejskich.

Termin zgłoszeń mija 28 września 2017 roku.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Belgijskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie W13 zrzeszające 15 publicznych i parapublicznych organizacji społecznych działających na terenie Flandrii (Belgia) we współpracy z 3 przedsiębiorstwami społecznymi i VIVES University College poszukuje partnerów do projektu „ACTIvering”, który zostanie złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka projektu „ACTIvering” skupia się na:

- innowacyjnym podejściu do kwestii równoważenia potrzeb w zakresie pracy i opieki,

- rozwoju metodologii dotyczącej innowacyjnych podejść stosowanych przez partnerów projektu,

- fundamentalnych czynnikach sukcesu,

- warunkach i elementach istotnych w rozwoju i rozpowszechnianiu metodologii.

Celem projektu jest:

- zapewnienie lepszego wsparcia dla społeczeństwa w zakresie pracy i opieki,

- określenie metody/sposobu efektywnej pracy z osobami, które potrzebują zrównoważonego podejścia do pracy i opieki,

-  umożliwienie wsparcia większej ilości osób,

- propagowanie wyników i wniosków w skali krajowej i międzynarodowej,

- sformułowanie zaleceń dla władz lokalnych wskazujących na to, w jaki sposób powinny wspierać i promować inicjatywy, a także dla władz regionalnych i krajowych opracowujących obecnie nowe przepisy.

Poszukiwani są europejscy partnerzy, którzy:

- działają w podobnym obszarze, czyli oferują doradztwo z zakresu równoważenia pracy i opieki osobom, które mają problemy na rynku pracy,

- są zainteresowani poszerzaniem wiedzy i doświadczeń oraz są gotowi, aby współorganizować wizyty studyjne i uczestniczyć w wymianie dobrych praktyk,

- są otwarci na nowe rozwiązania, chcą działać poza schematami,

- warunkiem koniecznym jest umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, niderlandzkim lub francuskim.

Termin zgłoszeń mija 30 września 2017 roku.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Organizacja artystyczna z Wielkiej Brytanii poszukuje partnera do projektu w ramach programu Kreatywna Europa

Organizacja artystyczna Cartwheel Arts z Manchesteru (Wielka Brytania) poszukuje partnera do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, kategoria: małe projekty. Tytuł projektu to „Sieć obwodów dynamicznych” (DCN Dynamic Circuit Network).

Projekt zakłada stworzenie partnerstwa składającego się z czterech organizacji zlokalizowanych na terenach peryferyjnych w czterech różnych krajach UE.

Planowane działania w ramach projektu to:

- łączenie organizacji artystycznych, w których czynnie zaangażowane jest społeczeństwo lokalne, 

- tworzenie oraz udostępnianie nowych ram służących ocenie twórczości oraz poziomu sztuki,
- zlecanie lokalnym artystom wykonanie prac z zaangażowaniem społeczności,

- przeprowadzanie szkoleń dla artystów i specjalistów z dziedziny sztuki  dotyczących nowych procesów ewaluacyjnych,

- prezentowanie prac na arenie międzynarodowej,

- tworzenie europejskiego dziedzictwa.

Cele projektu:

- promowanie wystaw artystycznych,

- zachęcanie do twórczego dialogu międzykulturowego, opierając się na umiejętnościach i zaufaniu poprzez warsztaty i szkolenia,

- stworzenie nowej strategii oceny projektów oraz udostępnianie danych,

- budowa nowych platform międzykulturowego kreatywnego dialogu (od lokalnego do międzynarodowego),

- utworzenie platformy internetowej udostępniania danych (Open Source) w celu zobrazowania działań i organizacji Creative Communities i Wellbeing w całej UE oraz dzielenia się otrzymanymi wynikami.

Założenie partnerstwa planowane jest na jesień 2017 roku. Przewidywany czas trwania projektu to 3 lata.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Stowarzyszenie z Francji poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa

Stowarzyszenie kulturalne z regionu Nowej Akwitanii z Francji poszukuje partnerów, którzy chcieliby dołączyć do konsorcjum i ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach programu Kreatywna Europa.

Stowarzyszenie opracowało innowacyjny projekt dotyczący interpretacji dziedzictwa kulturowego o nazwie „MUSICAVENTURE”. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej i promowanie szerszego dostępu do dziedzictwa kulturowego poprzez opowiadanie i stosowanie innowacyjnych technologii cyfrowych.

Cele szczegółowe projektu:

- identyfikacja i ocena wielowymiarowego wpływu muzyki na społeczeństwo (ekonomia, społeczeństwo, zdrowie, psychologia itd.),

- zjednoczenie różnych społeczności muzycznych w skali europejskiej i międzynarodowej,

- tworzenie międzypokoleniowych powiązań muzycznych między dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz innymi grupami,

- tworzenie innowacyjnych instrumentów muzycznych do nauki,

- rozwinięcie większej świadomości akustyki muzycznej w zabytkach historycznych,

- opracowanie nowych wizji i sposobu opisywania dziedzictwa kulturowego.

Poszukiwani partnerzy to podmioty z krajów członkowskich UE, w szczególności:

- laboratoria badawcze z zakresu nauk neurologicznych połączonych z muzyką i akustyką,

- przemysł twórczy specjalizujący się w cyfrowych zastosowaniach w muzyce,

- muzea instrumentów muzycznych,

- przedstawiciele zabytków związanych z muzyką.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpański region poszukuje partnera do projektu w ramach programu Interreg Europe

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Eksploatacji Wód z hiszpańskiego regionu Andaluzji wraz z  Fundacją CENTA, poszukuje partnerów do planowanego projektu w ramach  III naboru wniosków w programie Interreg Europe (cel: 4.2.Poprawa polityki oszczędnego gospodarowania zasobami). Tytuł projektu to „Nauka o zarządzaniu wodą w Europie”.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk stosowanych w zarządzaniu gospodarką wodną w różnych regionach. Wymiana doświadczeń wśród uczestników projektu pozwoli na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań oraz będzie narzędziem służącym przyszłym zmianom. Projekt ułatwi również proces wdrażania przepisów dotyczących gospodarki ściekami i ich oczyszczania w kolejnych latach.

Celem projektu jest również rozwój sektora naukowego.

Poszukiwani partnerzy:

- władze lokalne

- organizacje pozarządowe.

W projekcie uczestniczy już region Walencja.

Ostateczny termin zgłoszeń : 30 czerwca 2017 r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Partners searched for an architectural project - deadline extended

Poznań University of Life Sciences (Wielkopolska, Poland) is looking for partners for an architectural project “Layered Green Wall” which will be submitted for the call for proposals within the framework of LIFE programme. The project makes free designing of architectural forms possible which can be used not only in small architecture but also for larger projects.

There are three partners already involved in the project and there are more partners searched. The current partnership consists of:

- Poznań University of Life Sciences (lead partner),

- Poznań University of Technology,

- CIEMAT institute from Spain.

The purpose of the project is to create innovative useful tool in the area of green architecture. Layered Green Wall is a self-supporting, layered metal-wood or full metal construction with an appropriately planted set of plants designed on a bipolar basis. It provides a friendly climate for users, especially in dry and hot climate. Due to conditions of bipolar rule of implementation of the plants on the construction two types of plants have to be used. The facility using a layered green wall can be an educational hub for citizens. A vertical urban garden can provide its residents with useful plants as well.

The partners searched for the project are:

- local governments

- enterprises

- organisations active in the area of small green architecture

Deadline for expression of interest: 31 July.

 Contact person: Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu).

Wielkopolska Region Brussels Office
Rue Montoyer 21, 1000 Brussels
tel. + 32 (0) 2 734 09 41
tel. + 48 61 278 53 95 (PL)
www.wielkopolska.eu

Hiszpańska prowincja poszukuje partnera wiodącego do projektu między regionami

Hiszpańska prowincja Barcelona poszukuje partnera wiodącego do projektu w ramach inicjatywy „Barcelona Smart Region initiative”. Projekt koncentruje się na promowaniu współpracy i integracji lokalnej w obszarze rozwiązań z zakresu inteligentnych miast oraz otwartego dostępu do danych.

Rada prowincji Barcelona wdrożyła inicjatywę promującą współpracę oraz wspólne działania w celu wyrównania szans pomiędzy mniejszymi i większymi miastami w ramach koncepcji inteligentnych miast. Najistotniejszym osiągnięciem inicjatywy jest stworzenie platformy danych miejskich Sentilo, która jest otwartym źródłem danych na poziomie międzymiastowym. Umożliwia ona dostęp do pomiarów, doświadczeń i informacji pozwalając na równomierny rozwój miast.

Możliwość współpracy w ramach programów: Interreg Europe, Urbact III oraz innych. 

Cele projektu:

- wymiana doświadczeń między regionami biorącymi udział w podobnych inicjatywach europejskich, poznanie realizowanych strategii i stosowanych technologii,

- zapoznanie się ze sposobami wdrażania działań związanych z inteligentnymi miastami i infrastrukturą w poszczególnych ośrodkach,

- identyfikacja potrzeb związanych z wykorzystaniem wielokanałowych źródeł danych,

- wykorzystywanie platform takich jak Sentilo.

Poszukiwani partnerzy to:

 - władze lokalne i regionalne,

- agencje zajmujące się podobnymi projektami.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Miasto Piza poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu Interreg Europe

Włoskie miasto Piza poszukuje partnerów do projektu Industry 4.0, realizowanego w ramach III naboru wniosków w programie  INTERREG  Europa; oś priorytetowa 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”.

Projekt, który jest wspierany przez region Toskania, będzie dotyczył działań poświęconych wzajemnemu uczeniu i wymianie wiedzy pomiędzy władzami publicznymi, politykami, centrami innowacji i będzie skoncetrowany na kreowaniu czynników wspomagających przejście gospodarki w stronę czwartej rewolucji przemysłowej oraz na roli jaką odgrywają w tym procesie centra innowacji.

Poszukiwani partnerzy:

 • krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji;
 • regionalne agencje innowacji;
 • uniwersytety, instytuty wiedzy i instytuty badawcze oraz instytucje szkolnictwa wyższego;
 • operatorzy parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i centrów innowacji;
 • interesariusze i organizacje reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • inne organy władzy publicznej, podmioty prawa publicznego lub prywatne instytucje non-profit zaangażowane w rozwój regionalnych infrastruktur i zdolności innowacyjnych oraz rozwój regionalnego łańcucha innowacji.

Przewidywany czas trwania projektu: 3-5 lat

Ostateczny termin na przesyłanie zgłoszeń : 15 czerwca 2017 roku

Kontakt:

Małgorzata Sylla

malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Laboratorium badawcze z Cypru poszukuje partnera do projektu w zakresie dziedzictwa cyfrowego

Laboratorium badawcze „Mesarch” działające na Wydziale Architektury Uniwersytetu Cypryjskiego poszukuje partnera wiodącego do projektu mającego na celu dofinansowanie międzynarodowych przedsięwzięć badawczych w zakresie dziedzictwa cyfrowego. Konkurs organizowany jest w ramach Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH (Inicjatywy Wspólnego Planowania Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna).

Wstępne tytuły projektów:

 • Podejście krytyczne: Zaangażowanie w dziedzictwo cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage),
 • Podejście kuratorskie: Społeczności i dziedzictwo cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage).

Laboratorium „Mesarch” nie może być liderem projektu z powodu innych zobowiązań, ale chciałoby nawiązać współpracę z innymi jednostkami oferując swoją wiedzę i bogate doświadczenie badawcze członków zespołu.

Laboratorium może wykonywać ekspertyzy badawcze w zakresie:

 • krytycznej historiografii,
 • cyfrowych narzędzi badawczych,
 • historii teorii współczesnej architektury i urbanistyki,
 • społecznego wymiaru rozwoju miast w XX wieku,
 • działalności na rzecz ochrony środowiska i trwałości w architekturze,
 • dziedzictwa kulturowego,
 • konfliktu na Cyprze  oraz na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Poszukiwani partnerzy to:

 • państwowe instytucje kultury podlegające pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • publiczne uczelnie artystyczne;
 • organizacje pozarządowe.

Przewidywany czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Termin zgłoszeń mija 15 czerwca 2017 roku

Kontakt: Małgorzata Sylla

malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie centrum szkoleń z zakresu sportów wodnych poszukuje partnera do projektu

Hiszpańskie centrum szkoleń z zakresu sportów wodnych Sea- Teach poszukuje partnera wiodącego do projektu w ramach programu EaSI (Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych), oś PROGRESS, Działanie: Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults (Ścieżki poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych).
Centrum Sea-Teach bardzo aktywnie korzysta w swojej działalności ze środków unijnych. Już kilkukrotnie z powodzeniem brało udział w projektach europejskich.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne.

Przewidywany czas trwania projektu: 2 lata

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłosić do 9 czerwca 2017r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu