Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Jesteś absolwentem wyższej uczelni? Chcesz zapoznać się z problemami integracji europejskiej, zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę na temat funkcjonownia poszczególnych instytucji UE? System praktyk i staży oferowanych przez europejskie instytucje ułatwi Tobie zrealizowanie zamierzeń!

Parlament Europejski, Rada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów i Rzecznik Praw Obywatelskich organizują specjalnie dla Ciebie praktyki trwające od 3 do 6 miesięcy. Wymagania stawiane kandydatom, to: ukończone studia, obywatelstwo jednego z krajów UE lub kraju kandydującego oraz znajomość co najmniej jednego języka urzędowego UE.

Oferowane staże i praktyki są płatne lub bezpłatne w zależności od instytucji, w której są odbywane. Szczegółowe informacje dotyczące stawianych wymagań, czasu trwania i terminów rozpoczęcia, terminów składania aplikacji itd. znajdują się na stronach poszczególnych instytucji.

Staże studenckie w instytucjach, organach i agencjach UE:

https://epso.europa.eu/en/job-opportunities/traineeships