Przejdź do treści

Lista projektów

Francuska szkoła poszukuje partnerów w ramach wymiany międzyszkolnej

Szkoła średnia im. Léona Bluma w Villefranche de Lauragais (okolice Tuluzy) poszukuje partnerów do projektu wymiany międzyszkolnej.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu: BE ECO+ : Find solutions to decrease our carbon footprint! (pl. Poszukiwanie rozwiązań, które zmniejszą nasz ślad węglowy!)

Celem projektu będzie nawiązanie kontaktu z uczniami z jednej z europejskich szkół średnich, w której uczniowie posługują się językiem angielskim.

Projekt polegałby na zorganizowaniu wymiany międzyszkolnej, która zapewniałaby zakwaterowanie u rodzin goszczących, wizytę w szkole goszczącej, a także możliwość udziału w działaniach kulturalnych w regionie oraz aktywności związanej z promocją działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W wymianie weźmie udział 24 uczniów (w wieku 15 i 16  lat) z klasy biologicznej i z j. angielskim z francuskiej szkoły.

Spotkanie: wideokonferencja z nauczycielami koordynującymi w czerwcu br.

Termin ustalenia warunków wymiany: początek września 2023 r.

Termin wymiany: do ustalenia ze szkołami partnerskimi

 

O SZKOLE

Szkoła średnia im. Léona Bluma angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez:

- pozyskiwanie energii z kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych,

- zbieranie wody deszczowej do toalet,

- pielęgnowanie zielonego dachu,

- prowadzenie sadu z domkami dla owadów,

- oferowanie lokalnej żywności na stołówce szkolnej oraz promowanie dań wegetariańskich.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu

Poszukiwany partner do projektu Erasmus+ w zakresie sztuk wizualnych i zmian klimatu

 

Uwaga! Krótki termin zgłoszeń do 18 marca br. do godz. 12.00

Celem projektu jest zachęcenie dzieci w wieku szkolnym do interakcji z przyrodą. W ramach tego partner przygotuje i przeprowadzi inscenizacje, która pobudzi dziecięcą wyobraźnie i pozwoli na kształtowanie wrażliwości i empatii wobec przyrody.

Informacja o poszukiwanym partnerze:

Partner powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie sztuk scenicznych (np. teatru) oraz w pracy i występach z małymi dziećmi, ponieważ jest to grupa docelowa projektu.

Czytaj więcej...

MŚP poszukuje partnerów zajmujących się produkcją rolną do naboru EUROSTARS 3 w programie Horyzont Europa

Hiszpańskie przedsiębiorstwo jest producentem środków najwyższej jakości do produkcji rolnej. Stawia na innowacyjność, jakość i rozwiązania oparte na rolnictwie ekologicznym i „zero waste”. Firma koncentruje się poszukiwaniu praktycznych rozwiązań wynikających z potrzeb rolników oraz zapewnieniu kompleksowego doradztwa technicznego. Dotychczas przedsiębiorstwo brało udział w projekcie LIFE w roli koordynatora i obecnie jest częścią konsorcjum projektu finansowanego z programu Horyzont 2020.

Głównym celem nowego projektu jest opracowanie ekologicznych i bezodpadowych produktów, które będą zapobiegać szkodom powodowanym przez mszyce. Przedsiębiorstwo poszukuje partnera do przetestowania nowych produktów na różnych rodzajach upraw.

Informacje o projekcie:

Typ poszukiwanego partnera: MŚP

Budżet projektu: około 1 mln euro

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Termin zgłoszenia chęci udziału w projekcie: 20 marca 2023 r.

Poszukiwane konsorcjum do projektu Interreg Europe w zakresie otyłości

Region Południowej Danii oraz gmina Haderslev poszukują konsorcjum do projektu Interreg Europe w zakresie otyłości.

Otyłość jest złożonym problemem związanym z kilkoma chorobami współistniejącymi i problemami zdrowia psychicznego, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, choroby nowotworowe, znaczne obniżenie średniej długości życia, niska samoocena, depresja, zaburzenia odżywiania i lęk. Ze względu na rosnący problem na całym świecie i wynikające z tego skutki dla systemu opieki zdrowotnej i rynku pracy, skuteczne leczenie otyłości musi być priorytetem w programach międzynarodowych, krajowych i lokalnych.

Czytaj więcej...

Hiszpańskie Konserwatorium Muzyczne poszukuje partnerów do programu Erasmus+

Konserwatorium Muzyczne w Kartagenie (Murcja, Hiszpania) jest placówką publiczną, specjalizującą się w edukacji muzycznej na poziomie podstawowym i zaawansowanym w następujących specjalnościach: pianino, gitara, śpiew, śpiew flamenco i wszystkie specjalności orkiestry symfonicznej i saksofonu.

W ramach naboru do programu Erasmus+, Konserwatorium poszukuje nauczycieli i studentów specjalizujących się w:

 • chórze,
 • muzyce kameralnej,
 • big band,
 • jazzie,
 • zespole i orkiestrze symfonicznej,
 • specjalizacjach instrumentalnych orkiestry symfonicznej, saksofonu, gitary, fortepianu i śpiewu.

Czytaj więcej...

Gmina Narni (Umbria, Włochy) poszukuje partnerów w ramach programu ERASMUS+ 2023 - Europejskie Wydarzenia Sportowe non-profit

Projekt EUROPEAN OUTDOOR CITY GAMES ma na celu promocje zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

W każdym kraju uczestniczącym w projekcie zostaną zorganizowane wydarzenia, w których wezmą udział zespoły składające się z około dwudziestu przedstawicieli gmin z krajów partnerskich. Zespoły będą rywalizować m.in. w biegach, kolarstwie górskim, trekkingu miejskim, wspinaczce, biegach na orientację, przeciąganiu liny, a także strzelaniu z łuku. W wydarzeniu będą mogły wziąć udział osoby w różnym wieku, również z niepełnosprawnościami. W ramach akcji zaplanowane zostaną m.in. konferencje, warsztaty, laboratoria, pokazy oraz spotkania ze sportowcami.

Budżet:

 • wydarzenie europejskie od 3 do 5 partnerów - 200 tys. euro,
 • wydarzenie europejskie od 6 do 10 partnerów - 300 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy:

 • miasta europejskie, gminy i miasteczka i/lub związki miast, gmin,
 • organizacje sportowe na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym,
 • organizacje reprezentujące ruch "sport dla wszystkich",
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej i sportu w czasie wolnym,
 • organizacje działające w dziedzinie edukacji, szkoleń lub młodzieży.

Termin wyrażenia chęci udziału w projekcie: 20 lutego 2023 r.

Termin składania wniosków: 22 marca 2023 r.

Czas trwania projektu: Od 12 do 18 miesięcy.

 

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu

Region Murcji (Hiszpania) poszukuje partnerów w ramach programu ERASMUS+

PROPOZYCJE PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ - REGION MURCJI (HISZPANIA)

Ministerstwo Edukacji regionu Murcja w Hiszpanii to akredytowany ośrodek promujący działania szkoleniowe dla nauczycieli. Obecnie jest zaangażowany w 10 projektów, jednocześnie koordynując działanie KA220 (Współpraca partnerska w edukacji szkolnej) z I naboru wniosków programu Erasmus+ 2021-2027. Jednym z celów jest promowanie uczestnictwa szkół na różnych etapach edukacyjnych, wprowadzając internacjonalizację w edukacji na poziomie regionalnym. Ponadto Ministerstwo może poszczycić się bogatym doświadczeniem zarówno w zakresie uczestnictwa jak i koordynacji innych europejskich projektów Erasmus+.

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach konkursu Erasmus+ KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Stowarzyszenie Les Militants du savoir z siedzibą w Tuluzie (Francja) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie w ramach konkursu Erasmus+ KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Sekcja: Projekty przyszłościowe).

Projekty wybiegające w przyszłość to projekty na dużą skalę, których celem jest identyfikacja, opracowanie, przetestowanie i/lub ocena innowacyjnych podejść (w zakresie polityki), które mają szansę zostać włączone do głównego nurtu, a tym samym poprawić systemy kształcenia i szkolenia. Będą one wspierać przyszłościowe pomysły odpowiadające kluczowym priorytetom europejskim, które mogą zostać włączone do głównego nurtu polityki i przyczynić się do poprawy systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także przynieść znaczący efekt innowacyjny w zakresie metod i praktyk we wszystkich rodzajach środowisk uczenia się i aktywnego uczestnictwa na rzecz spójności społecznej Europy.

Projekty wybiegające w przyszłość powinny być zatem realizowane przez partnerstwo organizacji:

 • mających potencjał realizacji przedsięwzięć opartych na najnowszej wiedzy,
 • posiadających zdolność do innowacji,
 • zdolnych do generowania systemowego wpływu poprzez swoje działania oraz posiadające potencjał do napędzania agendy politycznej w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Czytaj więcej...

Czeski Region Usti poszukuje partnerów do projektu w ramach Międzyregionalnego Instrumentu Innowacyjno-Inwestycyjnego (I3)

Nabór: I3 Capacity Building (2b) I3-2022-CAP2b

Budżet projektu: minimum 500 tys. euro, 3 partnerów (do potwierdzenia)

Czas trwania projektu: 2 lata

Termin odpowiedzi partnera: 28 lutego 2023 r. godz. 12:00

Termin składania wniosków: 16 marca 2023 r. godz. 12:00

Region Usti jest silnie uprzemysłowionym regionem w północno-zachodniej części Republiki Czeskiej. Obecnie stoi przed wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją, wycofywaniem kopalni węgla i elektrowni na węgiel brunatny. Region może korzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i chce wspierać nowe dziedziny specjalizacji, takie jak wodór lub energia geotermalna, jak również zielona chemia (nanotechnologie). Znaczące są również wysiłki w zakresie Przemysłu 4.0 i cyfryzacji.

Region jest członkiem konsorcjum Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (ang. EDIH) koordynowanego przez Czeski Uniwersytet Techniczny. Międzyregionalny Instrument Innowacyjno-Inwestycyjny (I3) może wspierać wysiłki w zakresie mapowania europejskich łańcuchów wartości i przyszłych inwestycji we wspólną infrastrukturę z innymi partnerami europejskimi.

Region szczególnie poszukuje partnerów związanych ze strategiami inteligentnych specjalizacji oraz organizacje wspierające biznes.

Więcej informacji na temat naboru

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu.

Duński uniwersytet poszukuje partnerów do projektów w zakresie zdrowia

Centrum Badań nad Integracją i Wykluczeniem w Pedagogice i Edukacji na University College of Northern Denmark (UCN) poszukuje partnerów do naboru „Srebrny Ład - Zdrowie  i opieka skoncentrowane na pacjencie w regionach europejskich” w programie Horyzont Europa (HORIZON-HTHL-2023-STAYHLTH-01-01)

Centrum znajduje się w północnej Jutlandii (Dania) i jest multidyscyplinarnym ośrodkiem, którego działania związane są z procesami włączenia i wykluczenia w dziedzinach takich jak: edukacja, edukacja wczesnoszkolna i szkolna. Instytucja prowadzi obecnie szereg badań w zakresie włączenia i wykluczenia w szkołach publicznych w północnym regionie Danii.

Uczelnia prowadzi badania stosowane, a rozwój i działania edukacyjne skupiają się na czterech głównych obszarach: biznes, edukacja społeczna, zdrowie i technologia. Ośrodek realizuje badania stosowane w ścisłej współpracy z praktyką, polityką i innymi interesariuszami. Tym samym chce dać głos dzieciom i młodzieży w projektach badawczych.

Instytucja dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu stosowanych i angażujących badań nad wyłączeniem w pedagogice i edukacji, co może być cennym atutem w realizacji projektów w ramach tematu integracji i społeczeństwa integracyjnego, opisanego w klastrze drugim dotyczącym kultury, kreatywności i społeczeństwa integracyjnego w programie "Horyzont Europa". Instytut może poszczycić się rozległymi kontaktami krajowymi i międzynarodowymi we wspomnianym zakresie.

Ośrodek jako znaczący partner w konsorcjach może wnieść znaczący wkład w przyszłe partnerstwa projektowe, działając jako lider pakietu roboczego.

Ponadto Uniwersytet Północnej Danii jest zainteresowany współpracą w ramach poniższych naborów w programie Horyzont Europa:

 • Wydział Pielęgniarstwa jest zainteresowany przystąpieniem jako partner do konsorcjum, opracowującego wniosek w naborze „Zintegrowane rozwiązania w zakresie opieki lepszej jakości: skoncentrowana na pacjencie opieka długoterminowa i nierówności terytorialne w ich świadczeniu” (HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09)
 • Wydział Pielęgniarstwa poszukuje partnerów do projektu „Nowe podejścia do opieki paliatywnej i opieki u kresu życia u pacjentów nienowotworowych” (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01)

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu.

„KREATYWNA EUROPA”: poszukiwani partnerzy do projektu w zakresie podniesienia atrakcyjności obiektów dziedzictwa kulturowego

Program finansowania: Kreatywna Europa (projekty współpracy europejskiej - mała skala)

Termin składania wniosków: 23 lutego 2023r. godz. 12:00

Tytuł projektu: 1000 LAT ŚWIETLNYCH!

Partnerzy: trzy kraje - Francja, Irlandia + 1 kraj

Czas trwania: maksymalnie 48 miesięcy - początek: wrzesień 2023 r.

W ostatnich latach frekwencja odwiedzających miejsca kultury i dziedzictwa kulturowego znacząco spadła, szczególnie wśród młodszych pokoleń. Obserwuje się, że obiekty nie są atrakcyjne dla zwiedzających i często nie oferują im doświadczenia bogatego w przedmioty i ich pomysłową interpretację, itp. a są one często jedynym źródłem lokalnej lub narodowej historii, która nie powinna być zapomniana. Dlatego ważne jest aby w kreatywny sposób je ożywić.

Istnieje kilka międzynarodowych trendów, które polegają na organizowaniu kreatywnych wydarzeń w kluczowych miejscach dziedzictwa (gry, warsztaty itp.), zapraszaniu współczesnych artystów lub organizowaniu projekcji cyfrowych opartych na kolorach i muzyce.

Projekt będzie opierał się na nowym podejściu łączącym historię z innowacją. Działanie to pozwoli wzbogacić historię poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi takich jak: animacja 3D, rzeczywistość rozszerzona czy wirtualna, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie zwiedzającego w inny czasowy i przestrzenny świat.

Nawiązanie współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami umożliwiłoby potencjalnemu partnerowi produkcję atrakcyjnych filmów poprzez włączenie autentycznych dokumentów archiwalnych. Celem jest ich ożywienie przy pomocy procesów animacyjnych i innowacyjnych efektów specjalnych.

Opis partnerstwa

Partner współpracuje z trzema strukturami w każdym kraju:

 • jednym obiektem dziedzictwa
 • jednym zespołem archiwistów
 • jednym zespołem produkcji audiowizualnej

Przedmiot projektu

Projekt opiera się na realizacji trzech filmów wideo-mappingowych o długości około 15 minut wyświetlanych w trzech obiektach dziedzictwa kulturowego, w scenerii wybranej przez partnera (istniejący festiwal, konkretne wydarzenie, itp.).

Irlandia: jeden film wyświetlany na terenie Irlandii

Francja: jeden film wyświetlony w Château de Vincennes w ramach wydarzenia poświęconego sztuce cyfrowej w październiku 2024 r., wyprodukowany we współpracy z National Defense Archives Service i firmą audiowizualną.

Trzeci partner: jeden film wyświetlany w lokalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do  31 stycznia 2023r. na adres: brussels.office@wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu na temat wiedzy i opinii o imigrantach wśród młodzieży

Numer referencyjny zaproszenia do składania wniosków: EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi

Koordynator projektu: Rząd regionalny Kastylia i Leon

Cel projektu: Zebranie informacji na temat wiedzy i opinii młodzieży o uchodźcach

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących wiedzy i opinii na temat uchodźców i osób ubiegających się o azyl wśród obywateli w wieku od 16 do 30 lat, w odniesieniu do następujących tematów:

 • Czy znają różnice między migrantami a uchodźcami?
 • Czy znają powody, dla których ci ludzie muszą opuszczać swoje kraje?
 • Czy istnieją stereotypy na ich temat?
 • Czy mają informacje o tym, co to znaczy być uchodźcą?

Czytaj więcej...

Duński uniwersytet VIA poszukuje partnerów do tworzenia sieci edukacyjnej.

Informacje o programie: Horyzont Europa - Europejska współpraca w dziedzinie nauki i technologii (COST)

Termin składania wniosku:  20/10/2023

Informacje o proponowanym projekcie:

Pracujesz w dziedzinie nauk przyrodniczych, humanistycznych lub pedagogicznych i jesteś zainteresowany budowaniem opartej na badaniach sieci nauki na świeżym powietrzu?

„Uczenie się na świeżym powietrzu i pedagogika” to wyłaniająca się dziedzina badań, łącząca studia w zakresie nauczania i uczenia się z badaniami nad problemami zdrowia fizycznego i psychicznego dotycząca zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Interdyscyplinarna w swoim charakterze, łączy w sobie badania z nauk przyrodniczych i humanistycznych, a także nauk społecznych, np. pedagogiki, psychologii, rozwoju fizycznego, nauczania i uczenia się.

Czytaj więcej...

Belgijskie miasto poszukuje partnerów do projekt w zakresie pomp ciepła

Belgijskie Miasto Gandawa poszukuje 6 europejskich partnerów z 2 regionów do projektu w naborze programu LIFE dotyczącym pomp ciepła (LIFE-2022-CET-HEATPUMPS). Od 2021 r. Gandawa prowadzi projekt demonstracyjny pompy ciepła w dzielnicy Mariakerke, którego celem jest zapewnienie ogrzewania mieszkań bez użycia paliw kopalnych. Przy pomocy projektu w programie LIFE Gandawa chce rozszerzyć zakres działań w ramach zintegrowanego modelu usług. Model ten składa się z szeregu usług, które są związane z zakupem i własnością instalacji pompy ciepła. Model usług łączy wszystkie zainteresowane strony i usługi w jeden zintegrowany model.

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy do projektu LIFE dot. renowacji domów w ubogich dzielnicach miejskich

Nabór: LIFE-2022-CET-ENERPOV – “Addressing building related interventions in vulnerable districts”

Belgijskie miasto Vilvoorde położone jest w dawnym zagłębiu przemysłowym, przez co w wielu z jego dzielnicach dominują przestarzałe domy robotnicze. Boryka się ono z niedoborem przystępnych cenowo mieszkań, na skutek czego mieszkańcy zmuszeni są kupować wymagające remontu domy robotnicze bez posiadania niezbędnych środków na  remont. 

W konsekwencji, nieruchomości w 11 z 30 dzielnic Vilvoorde są narażone na ubóstwo energetyczne. Aby walczyć z tym problemem, Vilvoorde uruchomiło program, dzięki któremu wdrożone zostały metody pomocy finansowej, a także zapewniono dopłaty dla prywatnych właścicieli. W ten sposób wyremontowano około 40 domów w jednej z dzielnic miasta. 

Vilvoorde poszukuje minimum trzech partnerów z trzech miast, w tym lidera projektu, do współpracy w zakresie transformacji energetycznej 20 domów rocznie zgodnie ze strategią neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, a także wsparcia 60 nabywców w okresie od 2024 do 2026 roku. Do partnerstwa może również dołączyć europejska organizacja. 

Zadaniem projektu jest udoskonalenie strategii zaimplementowanej w Vilvoorde celem redukcji zużycia energii, zmniejszenia nierówności społecznych, a także wsparcia transformacji energetycznej. 

Planowane jest prowadzenie następujących działań: 

 • tworzenie mapy opartej na wspólnych doświadczeniach partnerów, szczegółowo ilustrującej metody przeprowadzenia niezbędnych remontów domów, z uwzględnieniem konkretnych metod pracy, ról i obowiązków, narzędzi i progów, oraz rozwiązań; 
 • utrwalanie praktyki kontaktu z nabywcami przez punkt kompleksowej obsługi (one-stop-shop);
 • dopracowanie oraz wdrożenie modelu finansowania ESCO w zakresie instalacji energii odnawialnej;
 • zyskanie wglądu w dane dotyczące ubóstwa energetycznego przez pomiary ilościowe, a także jakościowe przez rozmowy z samymi mieszkańcami, przeprowadzone z pomocą wyspecjalizowanego partnera;
 • znalezienie instrumentów do obiektywnego i systematycznego monitorowania statystyk dotyczących zużycia energii; np. czytników cyfrowych do automatycznego odczytu wyników energetycznych przed i po renowacji.

Projekt będzie trwać w okresie od 01/01/2024 do 31/12/2026 roku.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt pod adresem: brussels.office@wielkopolska.eu.

Poszukiwani partnerzy do projektu pilotażowego w zakresie utworzenia Centrum Dziedzictwa Europejskiego

 

CYENS CoE to Badawcze Centrum Doskonałości na Cyprze specjalizujące się  w dziedzinie ICT. Jest ono wspólnym przedsięwzięciem trzech publicznych uniwersytetów Cypru (University of Cyprus, Cyprus University of Technology, Open University of Cyprus), gminy Nikozja i dwóch renomowanych partnerów międzynarodowych: Max Planck Institute for Informatics (Niemcy) i University College London (Wielka Brytania).

CYENS poszukuje koordynatora, a także partnerów do złożenia wniosku w ramach projektu Centrum Dziedzictwa Europejskiego. Celem centrum jest stworzenie punktu wyjścia dla społeczności profesjonalistów, jak i stron zainteresowanych pracujących w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie. W ramach centrum realizowane będą następujące działania:

 • wymiana wiedzy – stworzenie dynamicznego i interaktywnego centrum
 • networking – połączenie i zmobilizowanie jak najszerszego spektrum zainteresowanych stron działających w dziedzinie kultury, a także dziedzictwa kulturowego
 • szkolenia i budowanie potencjału 
 • tworzenie programów i polityk 
 • komunikacja i rozpowszechnianie wyników 

Projekt pilotażowy ma zapewnić kompleksową kontynuację Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który odbył się w 2018 r. 

Więcej informacji o naborze: https://culture.ec.europa.eu/calls/pilot-project-establishing-a-european-heritage-hub-to-support-a-holistic-and-cost-effective-follow-up-of-the-european-year-of-cultural-heritage

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt pod adresem: brussels.office@wielkopolska.eu

Firmy sektora wodnego poszukiwane do unijnego projektu COST

 

Firmy działające w sektorze zaopatrzenia w wodę i kanalizacji poszukiwane są do projektu COST koordynowanego przez dr Daniela Hilla, pracownika naukowego Uniwersytetu Aston. W związku z pracą nad nowymi standardami ISO w zakresie pobierania próbek mikroplastików w wodzie oraz metod spektroskopowych i termoanalitycznych używanych do ich analizy konieczne jest opracowanie nowych protokołów i wykorzystanie nowego wyposażenia. Wybrane firmy dołączą do międzynarodowego konsorcjum skupiającego się na rozwoju:

 • wydajnego i powtarzalnego procesu pobierania próbek; 
 • protokołów do przygotowywania i identyfikacji próbek; 
 • wyposażenia do wykrywania mikroplastików znajdujących się w wodzie, jak i w napojach zgodnie z najnowszymi normami ISO, przez użycie uczenia maszynowego. 

Projekt ten dzięki współpracy między partnerami w przeciągu 4 lat pozwoli znaleźć kluczowe parametry oraz i ich zakres wartości z korzyścią  zarówno dla producentów sprzętu,  jak i użytkowników końcowych.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przed 5 września br. z brussels.office@wielkopolska.eu.

Duńska organizacja poszukuje przedszkoli do partnerstwa na małą skalę w ramach Erasmus +

 

Program finansowania: Erasmus +

Budżet: 60.000 euro 

Czas trwania: 1 rok 

Action Kids jest programem edukacyjnym stosowanym w 1270 przedszkolach w 64 duńskich gminach, który został opracowany wraz z dziećmi, terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami oraz pracownikami instytucji opiekuńczo-wychowawczych. 

Celem programu, który może być używany zarówno w przedszkolach, jak i w domach jest zachęcanie dzieci do ruchu. W trakcie zajęć narrator prowadzi dzieci przez serię ćwiczeń trwających średnio 25 minut podczas, których udają one, że znajdują się na farmie, w zoo lub w kosmosie. Action Kids wykorzystuje łatwo rozpoznawalne ilustracje, jak i muzykę specjalnie przystosowaną do każdego z trzech dostępnych środowisk, w wyniku czego kamuflowany jest rzeczywisty wysiłek fizyczny. Dzięki charakterystyce ćwiczeń, program może być też używany do zabawy z dziećmi o specjalnych potrzebach, na przykład tych z autyzmem. Uniwersalny charakter zajęć kreuje poczucie wspólnoty, dlatego też przy odpowiednich zmianach dotyczących narracji oraz treści możliwe jest przetłumaczenie programu na ukraiński tak, żeby wspomóc integrację ukraińskich dzieci. 

Do uczestnictwa w projekcie poszukiwane są przedszkola z państw objętych programem Erasmus +, które są zainteresowane wykorzystaniem nowych technologii w codziennych zajęciach; zajmują się dziećmi uchodźców z Ukrainy oraz/lub dziećmi z wymagającymi zaburzeniami psychologicznymi takimi jak stres, ADHD czy depresja, oraz są chętne przekazywać informacje zwrotne dotyczące potencjalnych zmian w programie.  

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu do 15 września br.

MŚP specjalizujące się w biomedycynie poszukiwane do projektu EIC

Nabór: EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics; HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01

W związku ze przygotowywaniem wniosku projektowego w ramach EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics, Uniwersytet Aix-Marseille poszukuje MŚP specjalizującego się w dziedzinie biomedycyny. Wybrane MŚP dołączy do konsorcjum koordynowanego przez ten Uniwersytet składającego się z partnerów z Królestwa Niderlandów, Norwegii oraz Francji, aby realizować projekt o następujących celach:

- zaprojektowanie aplikacji pozwalającej na zmierzenie ryzyka nawrotu choroby danego pacjenta w zależności od grupy ABO (diagnostyka)

- repozycjonowanie leków: badanie znaczników biologicznych związanych z nawrotem zakrzepicy żylnej w sposób uzależniony od grupy ABO w kontekście leków docelowych zatwierdzonych dla innych wskazań (lecznictwo)

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przed 8 września br. z brussels.office@wielkopolska.eu 

INNOVED grecka organizacja edukacyjna poszukuje partnerów do współpracy

 

INNOVED jest organizacją edukacyjną z Tesalii w Grecji, która koncentruje się na transferze wiedzy i innowacji w dziedzinie edukacji, uczeniu się przez całe życie i szkoleniach; aspektach przedsiębiorczości i zatrudnienia; nieformalnych metodach uczenia się i szkoleniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Celem INNOVED jest promowanie wiedzy, praktyk edukacyjnych i możliwości rozwoju kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej i społeczeństwa.

Dokładniej rzecz ujmując, INNOVED ma na celu zachęcanie, wspieranie i promowanie ducha innowacji w różnych dziedzinach, takich jak:

- kształcenie i szkolenie,

- włączenie społeczne i dialog międzykulturowy,

- innowacyjne metody i praktyki związane z przedsiębiorczym nastawieniem,

- niepełnosprawność i wzmocnienie pozycji,

- nieformalne praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia.

Jego głównym obszarem działalności jest projektowanie specjalistycznych szkoleń, opracowywanie nowych metod uczenia się i profesjonalnie przygotowanych programów nauczania wspieranych przez szereg dobrze zintegrowanych procedur pilotażowych i metod oceny (jakości). 

INNOVED składa się z wielu doświadczonych członków, którzy w ciągu ostatnich lat aktywnie uczestniczyli w projektowaniu i realizacji różnych projektów europejskich skupiających się nie tylko na udanej realizacji celów projektów, ale także w wprowadzaniu wskaźników jakościowych.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu