Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Numer referencyjny zaproszenia do składania wniosków: EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi

Koordynator projektu: Rząd regionalny Kastylia i Leon

Cel projektu: Zebranie informacji na temat wiedzy i opinii młodzieży o uchodźcach

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących wiedzy i opinii na temat uchodźców i osób ubiegających się o azyl wśród obywateli w wieku od 16 do 30 lat, w odniesieniu do następujących tematów:

  • Czy znają różnice między migrantami a uchodźcami?
  • Czy znają powody, dla których ci ludzie muszą opuszczać swoje kraje?
  • Czy istnieją stereotypy na ich temat?
  • Czy mają informacje o tym, co to znaczy być uchodźcą?

Po zapoznaniu się z wynikami tych wstępnych badań opracujemy serię materiałów w różnych językach, dostosowanych do specyfiki i różnic między terytoriami partnerskimi.

Planujemy również wdrażanie działań, które będą związane ze sztuką - będą to interwencje artystyczne i instalacje wykonane przez znanych artystów, inspirowane wynikami pracy z młodzieżą z wszystkich krajów partnerskich. Powstałe w ten sposób wystawy będą podróżować między regionami partnerskimi, aby przedstawić sposób w jaki inni partnerzy rozumieją rzeczywistość uchodźców.

Pod koniec projektu zostaną przeprowadzone dalsze badania, aby dowiedzieć się, czy zmieniły się idee tych młodych ludzi na temat uchodźców, w celu przedstawienia wniosków i działań, które UE powinna podjąć.

Czas trwania projektu: 3 lata.

Data zgłoszenia: 14 listopada

Poszukiwani partnerzy: Regiony lub miasta w Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii, Belgii lub Irlandii odpowiedzialne za wdrażanie polityk w dziedzinie migracji lub młodzieży

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z : Brussels.office@wielkopolska.eu