Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Dziedzictwo kulturowe i sztuka Europy. Promowanie naszych wartości w kraju i za granicą (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Europejskie dziedzictwo i kultura charakteryzują się ogromną różnorodnością oraz potencjałem i mają wartości społeczne, często jednak nie są wykorzystywane pod kątem wzajemnej świadomości i synergii z właściwymi partnerami. Istnieje więc potrzeba opracowania procesu i ram, które pozwoliłyby na efektywne rozwiązane tej kwestii.

Cały proces będzie bazować na oddolnych ankietach, w które zaangażowani będą obywatele celem stworzenia mapy postrzegania dziedzictwa kulturowego. Dzięki podjęciu serii działań angażujących, które prowadzone będą na poziomie terytorialnym, zebrana zostanie dokumentacja dotycząca materialnych i niematerialnych zasobów reprezentujących dziedzictwo kulturowe danego obszaru. Bazując na działaniach związanych z mapami, następnie przeprowadzone zostaną działania, których celem będzie ściśle zaangażowanie branży twórczej, w tym specjalistów ds. promocji i marketingu, aby pokazać inne oblicze Europy.

Cele projektu będą mogły zostać osiągnięte dzięki skupieniu się na konkretnych studiach przypadków, co zaowocuje tym, iż cały proces będzie projektowany, stosowany, oceniany oraz udoskonalany. Wykorzystując jako punkt wyjścia książkę „Niewidzialne miasta” autorstwa Itala Calvina, projekt ma na celu stworzenie procesu i ram do wprowadzenia w życie wartości kulturowych „niewidzialnych miast” w sposób umożliwiający społecznościom, sektorom kultury i kreatywnemu wzajemne rozpoznanie, współpracę oraz inspirowanie siebie nawzajem. 

 Budżet projektu: ok. 2-3 mln euro

Czas trwania projektu: ok. 32-36 miesięcy

Podmioty już zaangażowane:

 - Fondazione Sistema Toscana (Toskania, Włochy) w roli lidera projektu;

- Uniwersytet w Cork (Irlandia);

- Domestic Data Streamers (Hiszpania);

- Suggesto S.r.l (Włochy).

Partnerzy poszukiwani:

- centra badań nad innowacjami w biznesie i zarządzeniem kulturą;

- centra badań w zakresie statystyki i ekonomii w obszarze kultury;

- organizacje ds. promocji kultury.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 28 lutego br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu