Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

· informacji o unijnych regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych sektorów gospodarki;
· informacji temat zmian w zakresie prawa UE, inicjatyw instytucji unijnych i rozwoju polityk Unii Europejskiej dotyczących wybranych branży;
· informacji nt. finansowania projektów w ramach programów unijnych na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;
· pomocy w poszukiwaniu partnerów do projektów unijnych z całej UE;
· wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;
· pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych z Belgii;
· wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE.