Przejdź do treści

Lista projektów

Francuski klaster poszukuje partnerów do składania aplikacji do projektów Horyzont 2020 dotyczących biogospodarki

Nowy klaster TERRALIA-PASS to sieć ponad 450 członków. Skupia firmy, organizacje badawcze i szkoleniowe oraz ponad 5000 pracowników naukowych i badaczy. Wszystkie podmioty są zlokalizowane we francuskich regionach Owernia-Rodan-Alpy, Południowa Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże oraz Okitania (Langwedocja-Roussillon).

Staje się głównym graczem na czterech rynkach:
- rolnictwie, sektorze spożywczym i napojów;
- zdrowych składników i suplementów diety;
- kosmetyki;
- Kompozycje składników dla przemysłu aromatycznego i zapachowego.

Członkowie TERRALIA-PASS budują silną synergię wokół tych czterech rynków. Ponadto, cztery kluczowe osie innowacyjności są siłą napędową działań nowego klastra:
- Zrównoważony rozwój zasobów i produkcji roślinnej;
- Ekoefektywne procesy i zakład przyszłości;
- Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo produktów;
- Wydajność produktu.

Czytaj więcej...

School of Entrepreneurship is looking for a partner in the field of professional activation

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości (Wielkopolska’s School of Entrepreneurship) is looking for a partner from UE country.

Our grant project proposal ‘Game for change’ aims at a new solution. We plan to create and develop with the partner a game that will correspond to modern trends in working with people at risk of poverty or social exclusion, unemployed or inactive, including people with disabilities. The goal of the game is to introduce a new way to motivate project participants.

Who the partner should be: 

- have experience in activities related to social inclusion and professional activation (especially for people 30+ )
- use some innovative, interesting and adaptable solutions (e.g. gamification, simulation and activation games)
- communicate in English, German, Spanish or Italian
- be based in one of the EU countries

Czytaj więcej...

Uniwersytet w tureckim Eskişehir poszukuje partnerów

Kto szuka?

Uniwersytet Eskişehir Osmangazi (ESOGU) jest jedną z wiodących uczelni państwowych w centralnej Anatolii i znajduje się w Eskişehir, jednym z najpopularniejszych miast wśród studentów. Uczelnia założona w 1993 roku, ma ponad 35.000 studentów studiujących na poziomach licencjackim, magisterskim i doktoranckim na 12 wydziałach i w 4 szkołach magisterskich. W programie Erasmus / Erasmus+ uczestniczy od 2005 roku i w ramach programu współpracuje - na bazie ponad 200 umów - z uczelniami z różnych krajów UE. Od 2005 r. ponad 1500 studentów z ESOGU wzięło udział w wymianie studenckiej za granicą, zarówno studiując, jak i odbywając praktyki. W tym czasie ponad 120 studentów z krajów UE studiowało na ESOGU.

Jacy partnerzy są poszukiwani?

1. Uniwersytety:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje partnerów uniwersyteckich w celu rozszerzenia sieci kontaktów wielostronnych. Partnerstwo to może obejmować takie działania jak:
• wymiana studentów i pracowników,
• wspólne szkoły letnie,
• podwójny dyplom,
• warsztaty, seminaria,
• wspólne projekty
• praktyki dla przyjeżdżających studentów.

2. Organizacje publiczne, prywatne lub non-profit:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje w Europie partnerów, którzy umożliwią studentom odbycie stażu za granicą.

Czytaj więcej...

Włoskie NGO poszukuje partnerów do projektu dot. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Włoska stowarzyszenie Federconsumatiori - Enna działające na rzecz informowania i ochrony konsumentów na Sycylii, poszukuje partnerów do współpracy nad projektem Gmina-Środowisko-Lokalne Życie, który składany będzie do programu Europa dla Obywateli. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w ramach nr konkursu EACEA-51/2018: program Europa dla Obywateli – granty na 2019 r.

Pomysłodawca inicjatywy proponuje współpracę nad projektem poświęconym edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych i średnich zlokalizowanych na obszarach w mniejszych miastach. Tematami, na których skupiać będzie się projekt są m.in. gospodarka obiegowa, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, miejskie tereny zielone oraz zrównoważona mobilność miejska. Założeniem projektu jest także podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. praw konsumenckich.

Dodatkowo, w zamyśle inicjatora projektu, uczestnictwo skutkować będzie:

- nawiązaniem współpracy i promowaniem wymiany pomiędzy szkołami i wolontariuszami;
- wzrostem świadomości wśród młodych ludzi nt. obowiązku poszanowania środowiska naturalnego.

Czas trwania projektu: 9 miesięcy.

Budżet: ok. 50,000 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy: publiczne i prywatne organizacje, szkoły.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Hubertem Tadychem na adres hubert.tadych@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poznań University of Life Sciences is looking for project partner under the LIFE programme

Poznań University of Life Sciences (Wielkopolska, Poland) is looking for partner for an architectural project “Green spatial structures for urban areas improving life quality” which will be submitted for the call for proposals within the framework of LIFE programme. The innovative character of this project is based on providing a unique microclimate, alleviating the effects of climate change and feasible under urban conditions.

There are five partners already involved in the project and there is one more partner searched. The current partnership consists of:

- Poznań University of Life Sciences (lead partner),

- Poznań University of Technology,

- The Tadeusz Kalinowski Art Foundation,

- Technical University of Cartagena,

- CIEMAT (Spanish Public Research Institution).

The main aim of the project is to develop and implement an innovative technology to construct spatial architectural forms alleviating the effects of climate change. Architectural forms planned within the project include separate structures designed using a LAYERED GREEN WALL (LGW) system, based on modular solution rich in plants. The system consist of six primary basic solution of layered green wall which makes possible to generate complex structures of layered wall of closed, semi closed and open form.

Partner searched:

- Spanish municipality.


Deadline for expression of interest: as soon as possible.

Contact person: Marta Raptis (marta.raptis@wielkopolska.eu).

Poszukiwani partnerzy do międzynarodowego projektu dot. poszerzania autonomii osób starszych

Władze lokalne Hérault (region Oksytania, Francja) poszukują dwóch partnerów do projektu Pomyślne i aktywne starzenie się: Poszerzanie autonomii osób starszych. Nie wybrano jeszcze programu w ramach, którego projekt będzie składany.

Obecnie władze Hérault są zaangażowane w projekt wdrażany na poziomie lokalnym związany ze wsparciem dla osób starszych w celu zachowania przez nie niezależności poprzez rozpoznawanie i uwzględnianie ich rzeczywistych potrzeb. Hérault chciałoby rozszerzyć projekt i zaangażować do niego partnerów z innych państw UE. Umożliwiłoby to wzbogacenie i rozwój obecnego projektu poprzez wymianę międzynarodowych doświadczeń oraz w efekcie wypracowanie innowacyjnych oraz inteligentnych rozwiązań dla starzejącej się populacji.

Cele projektu:

  • wymiana dobrych praktyk;
  • wymiana wiedzy nt. przygotowywania i wdrażania strategii na rzecz osób starszych;
  • szansę na rozwój przewidziano także dla opiekunów osób starszych, którzy mogliby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę nt. wspieraniu osób starszych w codziennych czynnościach oraz utrzymywania przez nich więzi towarzyskich.

Czas trwania projektu: Styczeń-Grudzień 2020

Szacowany budżet projektu: 200 000 €

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne lub regionalne albo stowarzyszenia i instytucje badawcze z doświadczeniem w działalności na rzecz osób starszych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwane firmy i stowarzyszenia do międzynarodowego projektu dot. ochrony dziedzictwa kulturowego

Uniwersytet Reims Szampania Ardeny (region Grand Est, Francja) poszukuje partnerów do międzynarodowego projektu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego, który zostanie złożony w ramach nabór wniosków do drugiego obszaru tematycznego Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwa kulturowe a zmiana globalna” (JPICH) pt. Zrównoważona ochrona i wzmacnianie wartości. Informacje o wynikach naboru przekazane zostaną pod koniec lipca 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie konsorcjum projektowego, które obejmować będzie naukowców (chemików, mikrobiologów oraz geologów) reprezentujących środowiska naukowe z Francji, Hiszpanii i Portugalii oraz przedstawicieli firm i stowarzyszeń z całej Europy. Działalność konsorcjum opierać się będzie na zapobiegawczym podejściu do kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na pracach nad nową generacją powłok prewencyjnych celem zapobiegania uszkodzeniom dziedzictwa kulturowego.

Główne cele projektu, który zostanie złożony do JPICH to opracowanie materiałów, technologii oraz rozwiązań w zakresie długoterminowej konserwacji, bezpiecznego dostępu oraz pielęgnowania na miejscu dziedzictwa kulturowego.

Poszukiwani partnerzy:

- firmy, które specjalizują się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, renowacji oraz badaniu powłok,
- stowarzyszenia działające na rzecz promocji ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród społeczności.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Szkoła rolnicza z Danii poszukuje zainteresowanych współpracą w ramach projektu dot. zachęcania młodzieży do pracy w rolnictwie

Duńska szkoła rolnicza Asmildkloster Landbrugsskole poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą w przygotowaniu projektu w zakresie rekrutowania i przekwalifikowywania młodych rolników. W założeniu projekt ma stać się strategicznym partnerstwem w ramach drugiej akcji kluczowej programu Erasmus + „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

W ramach projektu planowane jest utworzenie europejskiego partnerstwa (min. trzy państwa z Europy), w skład którego wchodzić będą m.in. rolnicy i przedsiębiorstwa rolnicze oraz instytucje edukacyjne. Członkowie partnerstwa będą mogli dzielić się między sobą dobrymi praktykami oraz współpracować nad rozwiązaniami dot. znalezienia nowych sposobów zainteresowania młodych ludzi zawodem rolnika. Celem projektu będzie także próba zmiany postrzegania profesji rolnika. Przewidziano możliwość organizowania międzynarodowych szkoleń.

Poszukiwani partnerzy: szkoły kształcące uczniów w wieku od 14-16 lat, centra doradztwa zawodowego dla młodzieży, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 24 maja br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. wykluczenia społecznego i bezdomności

Stowarzyszenie Fundation Jesús Abandonado (Murcja, Hiszpania) działające na rzecz bezdomnych poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli – komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej nt. sytuacji osób bezdomnych oraz zmarginalizowanych grup społecznych. Ponadto projekt ma się przyczynić do wzrostu zaangażowania obywateli w życie społeczne na poziomie UE dzięki lepszemu rozumieniu funkcjonowania polityk unijnych w obszarze dialogu międzykulturowego i integracji społecznej. Wytyczone cele mają zostać zrealizowane poprzez nawiązanie współpracy, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i poziomie europejskim, która opierać się będzie na wymianie dobrych praktyk i wiedzy. Rozwój zaangażowania obywatelskiego przyczynić się ma do pobudzenia dyskusji i wypracowania praktycznych rozwiązań. Ponadto w ramach projektu możliwe będzie podjęcie następujących działań: promowanie zaangażowania społecznego i solidarności społecznej, a także rozwój wolontariatu.

Czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje działające na rzecz bezdomnych, władze lokalne i regionalne zajmujące się włączeniem społecznym i dialogiem międzykulturowym, instytucje kulturowe i oświatowe.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 20 maja br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane szkoły do międzynarodowego projektu dot. aktywności fizycznej oraz włączenia społecznego

Dwie europejskie szkoły z Francji i Hiszpanii poszukują partnerów do dwuletniego projektu w zakresie sportu i włączenia społecznego, który zostanie złożony do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Key Action 2 School exchange partnership).

Głównym założeniem projektu jest promocja sportu zarówno jako instrumentu, który służy walce o równouprawnienie, jak i środka do walki z wykluczeniem oraz dyskryminacją ze względu na różnice społeczne lub niepełnosprawność. Ponadto, w ramach projektu podejmowane będą również takie tematy jak: przemoc, doping, a także zdrowy styl życia.  Partnerzy zaangażowani w projekt planują także promowanie lokalnej specyfikę aktywności fizycznej (np. żeglarstwo i nurkowanie w hiszpańskim Blanes oraz narciarstwo we francuskim Marvejols) oraz  zaangażowanie lokalnych organizacji lub stowarzyszeń, w celu zwiększenia wpływu projektu na miejscową społeczność.

W ramach realizacji projektu odbędą się cztery wyjazdy dla uczniów (do każdego z państw zaangażowanych w projekt), które stanowić będą okazję do zorganizowania europejskiej imprezy sportowej.

Poszukiwani partnerzy: dwie europejskie szkoły kształcące uczniów w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat.   

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Przedsiębiorstwo z Oksytanii (Francja) poszukuje partnerów do projektu dot. infrastruktury krytycznej

Firma z francuskiego regionu Oksytania poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie związanym z cybernetycznymi systemami. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe).

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej w naszych państwach mogą być spowodowane atakami fizycznymi i/lub cyberatakami na instalacje oraz połączone z nimi systemy. Ostatnie wydarzenia dowodzą, iż wzrasta liczba połączonych cyberfizycznych ataków z uwagi na ich współzależności. Wyłącznie wypracowanie rozwiązań kompleksowych i dedykowanych konkretnym instalacjom może pomóc w ochronie istniejących i przyszłych, publicznych oraz prywatnych, połączonych i współzależnych instalacji, zakładów i systemów. Uczestnicy proponowanego projektu będą mogli skuteczniej walczyć ze wskazanym powyżej zagrożeniem, dzięki poznaniu m.in.:

  • umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem, które ma stanowić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi oraz cybernetycznymi;
  • centralizacji, przechowywaniu oraz indeksowaniu informacji związanych z bezpieczeństwem;
  • rozpoznawaniu zagrożeń cybernetycznych oraz korelacji zdarzeń;

Poszukiwani partnerzy: operatorzy infrastruktury, laboratorium sztucznej inteligencji, specjaliści ds. systemu SCADA.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 25 marca br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Miasto z Katalonii poszukuje zainteresowanych udziałem w projekcie dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Katalońskie miasto Granollers (Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dotyczącym promocji gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego ramach planowane jest utworzenie konsorcjum, które zajmie się promocją korzyści wynikających z funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczegółowe działania będą dotyczyły: tworzenia środowiska sprzyjającego prowadzeniu współpracy w zakresie wykorzystywania energii, poprawy efektywności użytkowania zasobów lokalnych oraz utrzymywania miejsc pracy w sektorze przemysłowym.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty z doświadczeniem w wykorzystywaniu potencjału symbiozy przemysłowej oraz ze znajomością specyfiki gospodarki przemysłowej. Atutem będzie również umiejętność tworzenia ekoprojektów. 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuski departament poszukuje partnerów do projektu dot. zwiększania świadomości społecznej nt. autyzmu

Władze lokalne Żyrondy (Nowa Akwitania, Francja) poszukują partnerów do projektu poświęconego zwiększaniu świadomości społecznej na temat autyzmu. Będzie on składany do programu Erasmus + (nabór wniosków: ERASMUS+ Key Action – strategic partnership in the exchange of good practice).

Głównym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wczesnego rozpoznawania, leczenia autyzmu. Koordynatorom projektu zależy również na podnoszeniu świadomości społecznej na temat osób dotkniętych autyzmem.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne, fundacje oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 8.03.2019 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu.
www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu związanego z wymianą energii pomiędzy firmami

Granollers (Katalonia, Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie związanym z wymianą energii w ramach parków przemysłowych. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 Business case for industrial waste heat/cold recovery).

Głównym celem projektu jest tworzenie kultury współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, która ma mieć na celu prowadzenie wymiany energii oraz/lub stworzenie wspólnego centralnego panelu energii słonecznej lub/i z panelu fotowoltaicznego, który będzie dostarczał energię kilku przedsiębiorstwom. Dodatkowe założenia projektu to m.in.: popularyzacja energii odnawialnej oraz zmniejszenie poziomu zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty z doświadczeniem w promowaniu parków przemysłowych oraz posiadające kompetencje w obszarze symbiozy przemysłowej.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Katalońskie miasto szuka doświadczonych partnerów do projektu nt. energetyki

Katalońskie miasto Granollers poszukuje partnerów do projektu związanego z audytem energetycznym w przemyśle. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: LC-SC3-EE-8-2018-2019 Capacity building programmes to support implementation of energy audits).

Głównym założeniem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego poświęconego tematowi energetyki. Uczestnicy projektu dowiedzą się m.in. w jaki sposób zarządzać energią oraz jak poprawić efektywność energetyczną. Granollers planuje, aby program szkoleniowy został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie w promowaniu parków przemysłowych oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia szkoleń metodologicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

JST poszukiwane do udziału w międzynarodowym projekcie nt. zmian klimatu

Organizacja z Normandii poszukuje partnerów do projektu poświęconego przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.  Projekt będzie składany do programu URBACT III (Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich).

Celem projektu jest budowa sieci URBACT, w której partnerzy dzielą się dobrymi praktykami związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami ma skutkować opracowaniem, przez każdego z nich, lokalnej strategii klimatycznej.

Poszukiwani partnerzy: europejskie miasta oraz przedstawiciele innych władz lokalnych gotowi zaangażować się w łagodzenie zmian klimatycznych poprzez działanie na szczeblu lokalnym.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Horizon 2020

Francuska organizacja pozarządowa The Grep Midi Pireneje poszukuje partnerów do projektu Europejscy studenci ex Machina, który będzie składany do programu Horyzont 2020 – SwafS-16-2019. Działająca od ponad dwudziestu lat The Grep znana jest ze swojego zaangażowania w inicjowanie debat obywatelskich na temat współczesnych wyzwań wobec człowieka i społeczeństwa. W ubiegłym roku, organizacja zorganizowała w ramach projektu Tuluza - europejskie miasto nauki trzy dniowe seminarium zatytułowane Człowiek w obliczu wyzwań połączenia nauki i technologii. Sympozjum okazało się dużym sukcesem, co wpłynęło na decyzję o organizacji kolejnej edycji, do której zgłosiło się pięćdziesięciu dwóch studentów reprezentujących jedenaście wydziałów. Uczestnicy w zespołach będą pracować nad zagadnieniami z różnorodnych dyscyplin nauki, m.in.: filozofii, ekonomii, socjologii, jak również nauk prawych.

Organizacja GREP i jej partnerzy chcą umiędzynarodowić projekt. Ich ideą jest nawiązanie współpracy z podmiotami gotowymi do powtórzenia sukcesu z Tuluzy i budowy sieci wymiany doświadczeń związanych z etycznym wymiarem innowacji oraz zarządzaniem naukami o technologiach. Dodatkowo, uczestnicy projektu będą współpracowali w zakresie m.in.: zdefiniowania najlepszych praktyk, celem zmaksymalizowania korzyści dla człowieka oraz społeczeństwa z istnienia nowoczesnych technologii, jak również będą starali się określić warunki aktywnej partycypacji mieszkańców Europy w procesie innowacji technologicznych.

Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe oraz uniwersytety. Zainteresowani uczestnictwem w inicjatywie powinni wykazywać gotowość do promowania projektu na szczeblu europejskim.
Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłosić do 6 lutego 2019 r. W tej sprawie prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu nt. zaangażowania mieszkańców przy wykorzystaniu nowych technologii

Agen (Nowa Akwitania, Francja) oraz Dinslaken (Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy) poszukują partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dotyczącym zastosowania nowych technologii w celu wzmocnienia pozycji mieszkańców w zarządzaniu miastem w obszarze przemian zachodzących w środowisku. Projekt będzie składany do programu URBACT, współfinansowanego przez Unię Europejską. Ideą proponowanego projektu jest wzmocnienie poczucia przynależności mieszkańców, przy uwzględnieniu technologii cyfrowych.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą miasta o liczbie ludności zbliżonej do Agen (35 000) i Dinslaken (70 000).

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Propozycja projektu nt. migracji Uniwersytetu ze Strasburga

Uniwersytet w Strasburgu (Francja) szuka partnerów do złożenia propozycji projektu  "Zrozumienie wzorców mobilności migracyjnej: opracowanie scenariuszy średnio i długoterminowych migracji (MIGRACJA-01-2019)”:

„Globalna migracja rozwija się w zakresie, złożoności i różnorodności, co wymaga lepszej gotowości i reagowania. Potrzebne jest głębsze zrozumienie czynników napędzających migrację i ich wzajemnych powiązań ze skłonnością ludności do migracji, a także prognozy
i scenariusze, które są niezbędne do właściwego planowania i skutecznego kształtowania polityki” – informuje strona przedsięwzięcia.

Wskazany projekt ma być zrealizowany w ramach Horizonu 2020, największego obecnie programu ramowego w zakresie badań naukowych oraz innowacji w Unii Europejskiej

Data złożenia projektu to 14 marzec 2019 roku.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy prosimy o kontakt z:

Szymon Trzybiński
szymon.trzybinski@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Uniwersytet w Pizie poszukuje partnerów w obszarze praw socjalnych i obywatelstwa

Uniwersytet w Pizie poszukuje partnerów do projektu związanego z „Wzmacnianiem praw socjalnych oraz obywatelstwa UE”.

Projekt ma na celu:

• Poprawę obecnych ram regulacyjnych obywatelstwa socjalnego w Unii Europejskiej
• Podkreślanie tych przypadków, które mogę przyczynić się do zbudowania spójnej narracji o obywatelstwie europejskim
• Dostarczanie zaleceń dotyczących wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych oraz korzystania z tych praw jako integralnej części obywatelstwa europejskiego

Włoski partner musi złożyć projekt najpóźniej 14 marca 2019 roku, w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejszy kontakt.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o wiadomość na adres:

Szymon Trzybiński
szymon.trzybinski@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu