Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

BIWW oferuje możliwość odbycia stażu przedstawicielom administracji samorządowej.
Poprzez staże Biuro nawiązuje bezpośrednią współpracę z samorządami lokalnymi województwa, instytucjami otoczenia biznesu, stowarzyszeniami i uczelniami wyższymi. Proponujemy skierowanie do BIWW na miesięczne lub dłuższe staże pracowników zajmujących się współpracą międzynarodową i przygotowywaniem projektów z funduszy unijnych. 
W Biurze urzędnicy i pracownicy zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji UE, poznają nowe programy i inicjatywy wspólnotowe, uczestniczą w wielu europejskich wydarzeniach, poszukują partnerów do realizacji projektów, włączają się w inicjatywy innych regionów. Po przyjeździe do Poznania są łącznikami swoich instytucji z BIWW. Dzięki temu do Wielkopolski napływa nowa wiedza, doświadczenie europejskie i kontakty zagraniczne.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z p. Izabelą Gorczycą: izabela.gorczyca@wielkopolska.eu

Serdecznie zapraszamy!