Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu i numer referencyjny: Energia wiatrowa w środowisku naturalnym i społecznym (HORIZON-CL5-2021-D3-02-05)

Program finansowania: Horyzont Europa

O projekcie: Celem projektu jest przygotowanie narzędzi modelowania oraz obiektywnych mierników oceny holistycznej dla realistycznej, szczegółowej analizy łącznych oddziaływań instalacji wiatrowych na środowisko i społeczności lokalne.

Istotną częścią projektu będzie sprawdzenie metodologii planowania w 5-7 wybranych europejskich gminach. W każdym z przypadków zastosowane i rozwinięte zostanie podejście planowania Cities4Zero (metodologia inteligentnego przejścia na dekarbonizację przez miasta) oraz podejście EnergyPLAN (zostało stworzone na potrzeby badań w obszarze projektowanie przyszłych zrównoważonych rozwiązań energetycznych) zgodnie z oczekiwaniami rezultatów wskazanych w ogłoszeniu konkursowym (dostępne jest w tym miejscu). Wskazana powyżej metodologia została już przetestowana z dobrym rezultatem w Hiszpanii oraz Danii, jednakże wyłącznie na poziomie strategicznym. W związku z powyższym, celem jest dopracowanie i rozwój metodologii, aby można ją było zastosować jako narzędzie planowania oraz podejmowania decyzji dla konkretnych lokalizacji w odniesieniu do ogólnego planu energetyczno-klimatycznego gminy.

Jakie warunki musi spełniać gmina, by móc aplikować?

- posiadać z jednej strony ambitną wizję przejścia na zieloną energię, zaś z drugiej strony poszukiwań nowych sposobów planowania partycypacyjnego, aby promować współistnienie w społecznościach energetycznych;

- gotowość do wskazania obszarów z potencjałem dla projektów energii odnawialnej (wiatrowej i fotowoltaicznej);

- zainteresowanie zastosowaniem wyników badań w praktyce – przy zatwierdzenia projektu współpracować będą planiści miejscy, naukowcy oraz społeczność lokalna;

- świadomość konieczności posiadania najnowocześniejszych kompetencji w obszarze metodologii planowania oraz partycypacji obywateli;

- gmina musi zaakceptować ograniczoną gratifikację w kwocie ok. 50 000 euro, aby przeprowadzić badania w ścisłej współpracy z naukowcami.

Lider projektu: Uniwersytet w Aalborgu (Dania)

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Poszukiwani partnerzy: Gminy, szczególnie takie, które mają dostęp do farm wiatrowych i/lub planują ich instalację w ciągu najbliższych kilku lat oraz organy ds. planowania miejskiego;

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 2 lutego z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu