Przejdź do treści

Nowy konkurs finansujący współpracę pomiędzy samorządami i naukowcami!

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ogłosiło nowy konkurs, który jest kontynuacją inicjatywy „Science meets regions” promującej współpracę pomiędzy samorządami regionalnymi...

Europa bliżej obywateli

„Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” to projekt, którego celem jest połączenie w europejską sieć przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji...

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022: odnotowano ogólny postęp, ale nadal istnieją zaległości w obszarach umiejętności cyfrowych, MŚP oraz sieci 5G

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2022. Za pomocą tego indeksu śledzi się postępy państw członkowskich...