Przejdź do treści

Znajdź partnera do realizacji wspólnych projektów w programie Horyzont Europa

  Platforma B2Match, kontynuuje łączenie partnerów w ramach konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa! Dla Klastra 2 ponownie otworzyła się możliwość publikacji profili i planowania...

UE inwestuje 122 mln euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki

  Po raz pierwszy od czasu utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty zlokalizowane w 14...

Koronawirus: Komisja zwiększa finansowanie badań naukowych, przeznaczając 120 mln euro na 11 nowych projektów w celu zwalczania wirusa i jego wariantów

Komisja wybrała 11 nowych projektów o wartości 120 mln euro w ramach programu „Horyzont Europa” – największego europejskiego programu w...