Przejdź do treści

Lista projektów

Francuski zespół ds. prowadzenia badań nad oporem kobiet wobec feminizmu w świecie anglojęzycznym poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Feminizmy dla nowej ery demokracji (HORIZON-CL2-DEMOCRACY-2021-01-03)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o podmiocie zainteresowanym nawiązaniem współpracy oraz jego potencjalnym wkładem do projektu:

Czytaj więcej...

Francuski region poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, by wspólnie uczestniczyć w naborach konkursowych klastra 5 w ramach programu Horyzont Europa

Francuski region Île-de-France jest w trakcie rozmów z kilkoma francuskimi podmiotami, celem przygotowania zgłoszenia do wybranych naborów konkursowych przeprowadzanych w ramach klastra 5 (Klimat, energia i mobilność) i związku z tym poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum oraz partnerów.

Region Île-de-France zainteresowany jest następującymi naborami:

- Horizon-CL5-2021-D6-01-03 - Physical and Digital Infrastructure (PDI), connectivity and cooperation enabling and supporting CCAM (CCAM Partnership);

- Horizon-CL5-2021-D6-01-05 - Analysis of socio-economic and environmental impacts and assessment of societal, citizen and user aspects for needs based CCAM solutions (CCAM Partnership);

- Horizon-CL5-2021-D6-01-06 - Framework for better coordination of large-scale demonstration pilots in Europe and EU-wide knowledge base (CCAM Partnership)

Uwaga: Termin na złożenie wniosków konkursowych upływa 19 października , w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z przedstawicielami regionu Île-de-France.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani przystąpieniem do projektu dot. przywracania torfowisk w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie naturalnych terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych jako strategia szybkich korzyści w obszarze łagodzenia skutków zmiany klimatu (HORIZON-CL5-2021-D1-01-08).

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o poszukującym partnerze: Astrosat Limited (Musselburgh, Szkocja) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem łączenia danych kosmicznych i naziemnych, celem opracowywania przystępnych wizualizacji obejmujących istotne oraz dostępne informacje, które ułatwiają planowanie, monitorowanie, a także podejmowanie decyzji. Przygotowywane przez Astrosat Limited rozwiązania uwzględniają najnowocześniejsze procesy samouczenia się maszyn (ang. machine learning, ML) i sztucznej inteligencji na danych satelitarnych i naziemnych, w oparciu o zwinne metody projektowania i rozwoju produktów.

Astrosat Limited stworzyła zastrzeżoną platformę wizualizacji danych geoprzestrzennych –Orbis. Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej (oraz z innych źródeł) są przetwarzane przez algorytmy Astrosat Limited w wizualizacje, a dzięki połączeniu ich z narzędziami analitycznymi, zapewniają one nową perspektywę, dostarczając bodźców aplikacjom rozwijanych przez firmę.

Informacje o współpracy w ramach projektu: odnośnie przywracania terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych, dzięki przetwarzaniu oraz analizie satelitarnych danych (np. pokrycie roślinności, zanieczyszczenie, użytkowanie gruntów, wilgotność gleby), Astrosat jest w stanie zapewnić analizy przestrzenno-czasowe stanu europejskich terenów podmokłych.

Uwaga: Termin na złożenie wniosku konkursowego upływa 14 września, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z Astrosat Limited.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie naturalnych terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych jako strategia szybkich korzyści w obszarze łagodzenia skutków zmiany klimatu (HORIZON-CL5-2021-D1-01-08).

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o poszukującym partnerze: Astrosat Limited (Musselburgh, Szkocja) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem łączenia danych kosmicznych i naziemnych, celem opracowywania przystępnych wizualizacji obejmujących istotne oraz dostępne informacje, które ułatwiają planowanie, monitorowanie, a także podejmowanie decyzji. Przygotowywane przez Astrosat Limited rozwiązania uwzględniają najnowocześniejsze procesy samouczenia się maszyn (ang. machine learning, ML) i sztucznej inteligencji na danych satelitarnych i naziemnych, w oparciu o zwinne metody projektowania i rozwoju produktów.

Astrosat Limited stworzyła zastrzeżoną platformę wizualizacji danych geoprzestrzennych –Orbis. Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej (oraz z innych źródeł) są przetwarzane przez algorytmy Astrosat Limited w wizualizacje, a dzięki połączeniu ich z narzędziami analitycznymi, zapewniają one nową perspektywę, dostarczając bodźców aplikacjom rozwijanych przez firmę.

Informacje o współpracy w ramach projektu: odnośnie przywracania terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych, dzięki przetwarzaniu oraz analizie satelitarnych danych (np. pokrycie roślinności, zanieczyszczenie, użytkowanie gruntów, wilgotność gleby), Astrosat jest w stanie zapewnić analizy przestrzenno-czasowe stanu europejskich terenów podmokłych.

Uwaga: Termin na złożenie wniosku konkursowego upływa 14 września, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z Astrosat Limited.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie naturalnych terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych jako strategia szybkich korzyści w obszarze łagodzenia skutków zmiany klimatu (HORIZON-CL5-2021-D1-01-08).

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o poszukującym partnerze: Astrosat Limited (Musselburgh, Szkocja) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem łączenia danych kosmicznych i naziemnych, celem opracowywania przystępnych wizualizacji obejmujących istotne oraz dostępne informacje, które ułatwiają planowanie, monitorowanie, a także podejmowanie decyzji. Przygotowywane przez Astrosat Limited rozwiązania uwzględniają najnowocześniejsze procesy samouczenia się maszyn (ang. machine learning, ML) i sztucznej inteligencji na danych satelitarnych i naziemnych, w oparciu o zwinne metody projektowania i rozwoju produktów.

Astrosat Limited stworzyła zastrzeżoną platformę wizualizacji danych geoprzestrzennych –Orbis. Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej (oraz z innych źródeł) są przetwarzane przez algorytmy Astrosat Limited w wizualizacje, a dzięki połączeniu ich z narzędziami analitycznymi, zapewniają one nową perspektywę, dostarczając bodźców aplikacjom rozwijanych przez firmę.

Informacje o współpracy w ramach projektu: odnośnie przywracania terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych, dzięki przetwarzaniu oraz analizie satelitarnych danych (np. pokrycie roślinności, zanieczyszczenie, użytkowanie gruntów, wilgotność gleby), Astrosat jest w stanie zapewnić analizy przestrzenno-czasowe stanu europejskich terenów podmokłych.

Uwaga: Termin na złożenie wniosku konkursowego upływa 14 września, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z Astrosat Limited.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani współpracą w ramach projektu dot. węgla w glebie rolniczej, który składany będzie do programu Horyzont Europa

 
 
 
 
 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny:  Międzynarodowe konsorcjum badawcze ds. węgla w glebie rolniczej (HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o podmiocie zainteresowanym współpracą: firma SAE (Murcja, Hiszpania) specjalizuje się w rozwijaniu narzędzi do pomiaru, raportowania oraz weryfikacji (MRV), celem oceny usług ekosystemów. Misją firmy jest wspieranie tempa wprowadzania zrównoważonych praktyk w branży rolnej, w związku z czym SAE opracowuje MRV, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie bazującym na emisji dwutlenku węgla.

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. roli dóbr kultury w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Projekt Współpracy Europejskiej (CREA-CULT-2021-COOP-2)

Program finansowania: Kreatywna Europa

Informacje o współpracy w ramach projektu: szwedzka gmina Örebro i firma konsultingowa Coompanion Mälardalen (Szwecja) przygotowują wieloletni wniosek do programu Kreatywna Europa dotyczący planowania w dziedzinie kultury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Planowanie kulturowe stanowi interdyscyplinarne podejście, które uwzględnia perspektywę kulturową w ramach planowania rozwoju społeczności, staje się coraz istotniejsze dla planowania zrównoważonego społeczeństwa. Planowanie kulturowe obejmuje całościowe spojrzenie zarówno na materialne, jak i niematerialne zasoby oraz wartości kulturowe.

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. zmniejszania zużycia tworzyw sztucznych i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Uniwersytet z Danii i duńska organizacja działająca na rzecz zielonej transformacji poszukują partnerów, z którymi stworzą konsorcjum w celu ubiegania się o możliwość realizowania projektu w ramach programu Horyzont Europa. 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Innowacyjne rozwiązania problemu nadmiernego stosowania opakowań i tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz związanego z nimi zanieczyszczania mikroplastikiem (HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-03)

Program finansowania: Horyzont Europa

Zarys problemu, cele projektu i dlaczego ważna będzie jego realizacja: Dania dąży do zmniejszenia emisji CO2 o 70% do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. – by mogło się to stać, koniecznym jest podjęcie długoterminowych wysiłków, aby zminimalizować zużycie tworzyw sztucznych oraz zarządzanie już powstałymi odpadami plastiku. Pozostawiany przez tworzywa sztuczne ślad klimatyczny częściowo spowodowany jest energią (i częściową związanymi z nią emisjami), wytwarzaną w trakcie produkowania wyrobów z tworzyw sztucznych, a częściowo CO2 uwalnianym podczas spalania tworzyw sztucznych. Każdego roku w Danii spala się ok. 370 000 ton tworzyw sztucznych (opakowań plastikowych i innych tworzyw sztucznych) – spalanie plastiku powoduje emisję ok. miliona ton CO2 na rok. Warto podkreślić, ze Duńczycy muszą zredukować w kraju całkowitą roczną emisję 24 mln ton CO2, w 2030 r., by osiągnąć cel 70% redukcji – emisje ze spalania tworzyw sztucznych odpowiadają ok. 4% całkowitego zobowiązania do redukcji w 2030 r.  

Czytaj więcej...

Liceum z Francji poszukuje partnerów do zorganizowania szkoleń w ramach programu Erasmus +

Program finansowania: Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego  

Prywatne liceum z francuskiego regionu Kraj Loary (członek regionalnego konsorcjum prywatnego szkolnictwa rolniczego) poszukuje w ramach nowych naborów finansowanych z programu Erasmus + partnerów do zorganizowania 4-tygodniowych staży zawodowych dla 13 uczniów odbywających praktyki zawodowe w branży spożywczej i analiz laboratoryjnych.

Szkoła poszukuje innych szkół średnich lub władz publicznych, które mają rozwiniętą sieć kontaktów, z którymi partner z Francji mógłby nawiązać współpracę w celu znalezienia miejsc w firmach, by przeprowadzić staże. Wybrani partnerzy mieliby za zadanie pośredniczyć w rozwoju kontaktów z francuskim liceum i organizacjami zawodowymi, aby umożliwić uczniom z Kraju Loary odbycie właściwych staży. Ponadto, rolą wybranych partnerów będzie pomoc w  kwestiach organizacyjnych podczas okresu szkolenia zawodowego.

Liceum z Kraju Loary oferuje w zamian pomoc w realizacji podobnego projektu, w tym znalezienie francuskich firm, w których wybrani uczniowie mogliby odbyć staże zawodowe.

Czas trwania projektu: 4 tygodnie

Poszukiwani partnerzy: szkoły, stowarzyszenia, gminy posiadające rozwiniętą sieć kontaktów, co umożliwiłoby nawiązanie współpracy celem zorganizowania staży w firmach.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 29 kwietnia z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Duński uniwersytet nauk stosowanych poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum celem realizowania projektu w ramach programu Horyzont Europa

 
 
 

Krótko o poszukującym partnerze:

Uniwersytet Północnej Danii (UCN) położony jest w regionie Jutlandii Północnej i jest placówką nauk stosowanych, która realizuje działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w ramach czterech obszarów: biznesu, edukacji społecznej, zdrowia i technologii. UCN prowadzi kampusy w trzech miastach: Hjørring, Thisted and Aalborg. Na terenie UCN działa dobrze wyposażone laboratorium ruchowe o powierzchni 400 metrów 2, które przystosowane jest zarówno do prowadzenia badań, jak i do nauczania.

W skład osobowy UCN wchodzi 35 pracowników wśród których 9 posiada stopień naukowy doktora, a dwóch jest studentami studiów doktoranckich. Kadra UCN obecnie zaangażowana jest w klika krajowych małych i średnich projektów badawczych oraz projekt Erasmus +, a także Prevent4Work – wymienione inicjatywy dotyczą obszaru zdrowia i aktywności fizycznej. Uniwersytet Północnej Danii specjalizuje się w przekazywaniu wiedzy z zakresu zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego, aktywności fizycznej, szerokiego obszaru metod badawczych ilościowych oraz jakościowych. Ponadto, w badania angażowani są studenci.

UCN jest uczelnią zaangażowaną we współpracę z zarówno nordyckimi, jak i krajowymi instytucjami opieki zdrowotnej.

UCN i nabory w ramach programu Horyzont Europa

Uniwersytet Północnej Danii zainteresowany jest przystąpieniem do konsorcjum realizującego projekt w ramach programu Horyzont Europa. Ośrodek badawczy chciałby zaangażować się w realizowanie projektu „Pozostając zdrowym” (numer referencyjny: HLTH-2022- STAYHLTH-01-01 lub HLTH-2022-STAYHLTH-01-5). Jest również otwarty jest na inne nabory.

UCN dysponuje gotowym sprzętem do badań interwencyjnych nad wpływem wirtualnej rzeczywistości na leczenie pacjentów z urazami odcinka szyjnego kręgosłupa (uraz biczowy), które można przeprowadzać w laboratorium ruchu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Spanish-Polish consortium is looking for a leader of the project under the LIFE + programme

 

Brief project description: A French-Spanish-Polish consortium is looking for a partner of the project, planned to apply within the LIFE program, related to priority: “Climate change mitigation and adaptation” possibly a municipality (bigger municipalities are ideal target but we consider the offer of smaller one as well), located in Europe (Spain, France, Italy, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Estonia, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Latvia, Lithuania, Denmark, Sweden, Finland) interested in developing innovative spatial green infrastructure. The solutions would aim to deliver climate comfort for citizens and may be also used for public purpose e.g. for a plant production in the middle of the urbanized areas. They will be developed according to the brand new Panel Modular System (PMS), that has already been tested on pre-prototypes in the Central-Eastern European climate zone and is the subject of a patent having the features of an industrial solution. The structures built using the PMS system respond well to the pandemic constraints, meeting the problem of social life after the pandemic, providing a solution that enables the creation of a safe and pro-business social space.

 

(https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020204737&_cid=P21-KI3LZZ-94640-1).

Project objectives: comparison of the micro-climatic functionality of the PMS structures in a few locations where they will be built, i.e. under conditions of  Northern, Central European climate and warmer parts of  Europe in the context of cooling of the “heat islands” in the city centers, as well as comparison of the functioning of these structures in a different urban contexts in social, cultural and economic terms.

There are four partners already involved in the project and one more partner is searched. The current partnership consists of:

- CIEMAT (Spanish Public Research Institution);

- Technical University of Cartagena;

- The Tadeusz Kalinowski Art. Foundation;

 - SME, private producer and contractor.

Partner sought: municipality located Spain, France, Italy, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Estonia, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Latvia, Lithuania, Greece, Denmark, Finland, Sweden, former Yugoslavia countries etc.

Deadline for expression of interest: as soon as possible (1.11.2021)

Contact person: Marta Raptis (marta.raptis@wielkopolska.eu)

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. prowadzenia lekcji nt. wyzwań polityczno-gospodarczych Europy

 

Mariagerfjørd Gimnazjum (Jutlandia Północna, Dania) jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby partycypować w projekcie związanym z edukowaniem młodzieży nt. wyzwań polityczno-gospodarczych państw europejskich. Projekt składany będzie do programu Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej.

Krótko o projekcie:

Głównym celem projektu „Demokratyczny i Międzykulturowy Dialog” jest przygotowanie scenariuszy lekcji, które dotyczyć będą krajowych oraz europejskich wyzwań politycznych i gospodarczych. Opracowane materiały mają stanowić punkt wyjścia do demokratycznego i międzykulturowego dialogu między uczniami z różnych zakątków Europy

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. przeciwdziałaniu problemowi przedwczesnego przerywania nauki przez młodych ludzi w dobie pandemii COVID-19

Norweska szkoła (RVTS Sør) i ośrodek coachingowy z Danii (NLP Aalborg) są zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby uczestniczyć w projekcie związanym ze wspieraniem młodzieży szkolnej borykającej się z trudnościami w czasie pandemii COVID-19. Projekt składany będzie do programu Erasmus + w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej.

Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na edukację. W tym ciężkim okresie szczególnie istotne jest zapewnienie dostępu do edukacji i środków wsparcia dla uczniów, zwłaszcza tych borykających się z największymi trudnościami, prowadzącymi do przedwczesnego przerywania nauki.

Cele projektu:

- zapewnienie narzędzi cyfrowych wzmacniających kompetencje i kluczowe umiejętności tj. kompetencje interpersonalne oraz społeczne celem włączenia społecznego;

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. gospodarki obiegowej w branży budowlanej

Centrum Technologii Budowlanych Regionu Murcji (Hiszpania) poszukuje podmiotów zainteresowanych zaangażowaniem się w projekt „Gospodarka obiegowa w sektorze budowlanym z wykorzystaniem odpadów rolno-spożywczych”. Projekt będzie realizowany w ramach sieci ERA-MIN, która wspierana jest przez program Horyzont 2020.  

Główne cele projektu:

W przemyśle materiałów budowlanych istnieje światowa tendencja uznawania produktów recyclingu za nowe źródło surowców. Użytkowanie wyrobów budowalnych zawierających produkty z recyclingu jest jednym z kluczowych kryteriów rozwoju zrównoważonej infrastruktury.

Głównym celem projektu jest ocena możliwości ponownego wykorzystania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Uwzględniając ich potencjalne właściwości puculanowe (trwałość i niereagowanie na kontakt z wodą), planowane badania ocenią możliwość wykorzystywania odpadów rolno-spożywczych jako alternatywy w wytwarzaniu nowych wyrobów budowlanych, w oparciu o ich właściwości fizykochemiczne.

Wykorzystywanie odpadów rolno-spożywczych jako materiałów bazowych umożliwia oszczędzanie surowców i zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. W tym kontekście, zostaną zaproponowane nowe rozwiązania, tak aby uzyskać produkty o większej wartości dodanej lub o mniejszym wpływie na środowisko. W ten sposób powstanie nowy obiegowy łańcuch dzięki rozwinięciu bardziej zrównoważonych alternatyw z odpadów z sektora rolno-spożywczego. 

O liderze projektu:

Rolę lidera i koordynatora projektu pełnić będzie Centrum Technologii Budowalnych Regionu Murcji. Głównym celem jego działalności jest zapewnianie usług technologicznych poprzez innowacje i nowe technologie, przyczyniając się w tej sposób do promocji nowej infrastruktury w sektorze. Ma to na celu wyeliminowanie istniejących wadliwych i nieskutecznych technologii, z którymi zmaga się wiele przedsiębiorstw budowlanych w branży. Podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości  świadczonych usług w branży i zwiększenie w niej konkurencyjności.    

Poszukiwani partnerzy:

- uniwersytety i Centra Technologiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie materiałów dla sektora budowlanego;

- przedsiębiorstwa z branży betonowej i ceramicznej.

Termin na wyrażenie zainteresowania projektem upływa 26 lutego.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Imago Foundation is urgently looking for a partner in the field of respite/short care break services for the disabled

Imago Foundation is looking for a partner from EU country (not Poland)


The grant project “Short break house” and its concept is rather simple - what we want is to organize 1 or 2 study visits before the summer for Polish support institutions and prepare a report about partner's service program. Polish government have established a new fund called Solidarity Fund in 2019, which aims to support carers through respite care. However the concept of short breaks is new to NGOs, therefore Polish institutions are looking for good practices and ideas how to organize the services on the local level.

Who the partner should be:

  • An organization providing respite care/short break services during day and night, which would be eager to share know-how with us.
  • Be based in one of the EU countries
  • Interested in working on the project under the short timeline.

The budget covers the costs of study visits, delegations and working time of experts involved in the project.

Timeline of the project: 01.12.2020- 31.05.2021

For more information about Imago Foundation please visit our website http://foundationimago.eu/

In general short breaks have been in the center of our activities since 2013, not only in terms of providing the services directly, but also promoting and educating public administration or NGOs about respite care. This includes transnational cooperation as we are part of an unique community - International Short Breaks Association

Contact person: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. zrównoważonego rozwoju w gastronomii w ramach programu Erasmus +

Gmina Aalborg (Jutlandia Północna, Dania) i Centrum na rzecz ekologicznej transformacji (The Centre for Green Transition) są zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby wziąć udział w projekcie związanym ze zrównoważonym rozwojem w gastronomii. Projekt składany będzie do programu Erasmus +  w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej. 

Dlaczego tematyka zrównoważonego rozwoju w branży restauracyjnej jest ważna?

W branży restauracyjnej jest duży potencjał w kwestii minimalizowania marnotrawienia żywności, utylizacji odpadów żywnościowych, oszczędzania energii, zwiększenia możliwości sortowania śmieci, a także stosowania lokalnej, ekologicznej i sezonowej żywności. Restauratorzy powinny czuć się zobowiązani do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w ramach prowadzonych przez nich biznesów – dla pojedynczych firm sprostanie wyzwaniom może być trudne, w związku z czym tak ważna jest współpraca w tym zakresie. Cele projektu to przede wszystkim wsparcie w prowadzeniu bardziej zrównoważonego biznesu restauracyjnego, ale także zainspirowanie młodych ludzi do gotowania od podstaw zdrowej żywności. Dodatkowo, skoncentrowanie się na kwestii zrównoważonego rozwoju w restauracjach stanowić będzie pozytywny aspekt w kontekście działań marketingowych, niezwykle ważnych w dobie kryzysu COVID-19.     

Założenia projektu i potencjalne działania podejmowane w jego zakresie:

Wszystkie działania i wiedza zdobyte w ramach projektu mogą być pomocne w nauczaniu przedmiotów szkolnych (matematyka, geografia) oraz tematów omawianych podczas zajęć lekcyjnych związanych z wiedzą o żywności, przyrodą i zrównoważonym rozwojem. Zdobyte doświadczenie będzie także użyteczne dla młodych ludzi zarówno w prywatnym życiu (we własnych kuchniach), jak i po zakończeniu edukacji w życiu zawodowym. Uczestnicy projektu uzyskają możliwość zapoznania się z lokalnymi zrównoważonymi potrawami przygotowywanymi z właściwym produktów spożywczych oraz sposobami prowadzenia zrównoważonego biznesu restauracyjnego. 

Założeniem projektu jest, aby jego rezultaty pozwoliły w sposób pozytywny spojrzeć na restauracje i zrównoważony rozwój, a także zachęcić młodzież do gotowania ze zdrowej żywności. Wyniki projektu będą udostępnione w wersji cyfrowej, dzięki czemu uczniowie, restauratorzy i inni zainteresowani będą mieli okazję się z nimi zapoznać.

- każda klasa odbywa 1-2 wizyty studyjne w innym państwie podczas trwania projektu. W trakcie wyjazdów zagranicznych, uczestnicy będą mogli odwiedzić lokalną restaurację, by gotować wraz z szefem kuchni oraz uzyskać informacje nt. surowców, kultury żywienia i zrównoważonego rozwoju. Ponadto, punktem programu wizyt studyjnych będzie zwiedzanie lokalnych wytwórni żywności;

- spotkania w trybie online z ekspertami, którzy przedstawią temat związany z prowadzeniem bardziej zrównoważonego biznesu restauracyjnego;

- stworzenie cyfrowej platformy pomagającej odczytywać wyniki podejmowanych działań.

Poszukiwani partnerzy:

- szkoły kształcące młodzież w wieku 15-16 lat;

- podmioty reprezentujące np. restauracje, tradycje kulinarne, kulturę żywności;

- biuro administracji szkolnej w gminie, które ma kontakt z większą liczbą szkół. 

Ponadto, zainteresowani udziałem w projekcie powinni posiadać wiedzę dot. własnej kultury żywności i tradycji kulinarnych (np. szkoła, w której uczniowie uczą się gotować). Zaletą jest również doświadczenie lub wiedza nt. prowadzenia zrównoważonych działań w gastronomii. Ponadto, uczestnicy projektu muszą nawiązywać kontakty z lokalnymi restauracjami i producentami żywności, a także organizować wizyty w powyższych miejscach.       

Budżet projektu: 450 000 euro

Czas trwania projektu: 3 lata

Co oferują podmioty już zaangażowane w projekt:

- podzielenie się wiedzą dot. zrównoważonych działań podejmowanych w restauracjach;

- przekazanie wiedzy nt. duńskiej/nordyckiej kultury żywości;

- restauracje lokalne udostępnią swoje zaplecza kuchenne dla uczniów;

- możliwość odwiedzenia farm lokalnych, na których uprawiana jest zrównoważona żywność.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu dot. innowacji i cyfryzacji w turystyce w ramach programu COSME

 

Wydział Turystyki z Prowincji Autonomicznej Trydentu (region Trydent-Górna Adyga, Włochy) jest zainteresowany nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby uczestniczyć w projekcie związanym z tematyką innowacji i cyfryzacji w turystyce. Projekt składany będzie do programu COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw).

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Absorpcja innowacji i cyfryzacja w sektorze turystyki (COS-TOURINN-2020-3-04)

Kim jest poszukujący podmiot i co oferuje w ramach współpracy: Wydział Turystyki z Prowincji Autonomicznej Trydentu zdobywa już doświadczenie w zakresie realizowania projektów, gdyż obecnie jest w trakcie przeprowadzania 3-letniej inicjatywy dot. rozwoju cyfrowej platformy, która ma wspierać turystów podczas ich wakacyjnego wypoczynku w regionie Trydentu-Górnej Adygi. Strona włoska zamierza to doświadczenie wykorzystać w kolejnym projekcie. Ponadto, oferuje zintegrowany ekosystem dostawców usługi w sektorze turystycznym na szczeblu regionalnym. Wspominany ekosystem jest stosowany do współpracy z sektorem publicznym i lokalnymi podmiotami turystycznymi. Zaangażowani do projektu partnerzy będą mogli dowiedzieć się również o stosowanych przez włoską stronę rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w sektorze turystycznym.

Zarys, cele i wyzwania projektu: W ogólnym założeniu projektu, działania podejmowane w jego ramach mają na celu wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorców z branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i start-upów, a także przyspieszenie innowacji w sektorze turystyki poprzez integrację przedsiębiorstw turystycznych i zainteresowanych podmiotów w transnarodowych oraz międzyregionalnych ekosystemach innowacji, jak również partnerstwach terytorialnych. Projekt przysłuży się do wsparcia MŚP i start-upów z branży turystycznej dzięki m.in. szkoleniom, budowaniu potencjału, podnoszeniu świadomości, pomocy technicznej, doradztwie finansowym. Ponadto, stronie włoskiej zależy na rozwoju, testowaniu i wdrożeniu użytecznych metod umożliwiających pogłębienie kultury cyfrowej, a następnie rozpowszechnianiu tej wiedzy poza projektem.

Oczekiwane rezultaty projektu uwzględniają:

- wzmocnienie współpracy transnarodowej pomiędzy istniejącymi i nowo utworzonymi dostawcami innowacji i technologii, aby wzmocnić działalność przedsiębiorstw turystycznych;

- wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w branży turystycznej za pośrednictwem efektywniejszego stosowania cyfryzacji i innowacji;

- nowe modele biznesowe w branży turystycznej bazujące na cyfryzacji i nowych technologiach np. sztuczna inteligencja, technologia łańcucha bloków (ang. blockchain), big data;

- wzmocnienie współpracy w sektorze turystyki na rzecz innowacji;

- rozsądniejsze stosowanie przez MŚP z branży turystycznej z dostępnych środków wsparcia finansowego dedykowanych cyfryzacji i innowacjom, co skutkować ma zwiększeniem inwestycji i siły innowacji.

Poszukiwani partnerzy: przedsiębiorstwa, MŚP, uniwersytety, centra badawcze, organizacje obywatelskie.
W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt do 27 stycznia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Uniwersytet z Belgii poszukuje partnerów do projektu dot. zwiększenia szans dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Tomasza Morusa z Flandrii (Thomas More University of Applied Sciences) w związku z naborem „Transnarodowa Sieć Kształcenia” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS Flandria) poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą, celem wzmocnienia reintegracji zawodowej pracowników oraz osób poszukujących pracy z nabytym uszkodzeniem mózgu. Inicjatorzy projektu skupiają się na dwustopniowej perspektywie tj. z jednej strony zaangażowani zostaną pracownicy służby zdrowia, zaś z drugiej pracodawcy oraz specjaliści ds. osób z niepełnosprawnościami.

Główny cel projektu: reintegracja oraz wspieranie pracowników i osób poszukujących pracy z zaburzeniami funkcji poznawczych nabytych poprzez uszkodzenia mózgu w pracy.

Działania w ramach projektu:

Czytaj więcej...

EGD Green Airports call - Poznan University of Technology is looking for partners

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

 
Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here. 
 
PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:
 
Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).
The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

Poznan University of Technology (PL) is looking for partners for a project under the call ‘Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility’ (ID: LC-GD-5-1-2020).

The University can provide valuable input that would relate to Kakolewo Aerodrome (ICAO airport code EPPG) - a post-military airfield currently used as a civil airfield located in Western Poland. It is dedicated to be a place where research and development (R&D) activities are carried out. Apart from the scientific activity, the airport is used for intense airplane training. Any Green Airport experimental work at the TRL 6 level may be performed at the Kąkolewo airport. More information about the airport can be found here.

PUT input could relate in particular to the following actions listed in the call:

Transport:

  • demonstrating low-emission energy use
  • showcasing the use of innovative de-icing and anti-icing procedures and infrastructures

Terminal:

  • demonstrating integration of new solutions with operations, green and smart logistics and infrastructures;
  • improving the energy efficiency of buildings; optimising services such as lighting, heating,

Energy:

  • addressing the entire energy value chain from supply to use

Cross-cutting issues:

  • air quality (indoor, outdoor, including decontamination from microbiological pathogens) and noise trade-off;
  • use of ICT and, among others, EU satellite-based solutions to effectively manage resources and assets, including management of information and production of knowledge, taking into account all the related safety and security aspects of the solutions developed and proposed.

Contact:

Krzysztof Walas

Email: krzysztof.walas@put.poznan.pl

Uniwersytet z Brukseli poszukuje partnerów do projektu nt. bioróżnorodności w ramach programu Horyzont 2020

Centrum badawcze t+ funkcjonujące w ramach Uniwersytetu im. Erazma w Brukseli jest zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby wziąć udział w projekcie związanym z  tematyką Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt składany będzie do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie bioróżnorodności oraz funkcjonalności ekosystemów (LC-GD-7-1-2020)

Program finansowania: Horyzont 2020

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani nawiązaniem kontaktu z brukselskim Centrum badawczym ds. zielonej przestrzeni miejskiej, celem realizacji projektu nt. zwiększania partycypacji społeczeństwa w ochronę środowiska

Brukselska jednostka uniwersytecka ds. związanych z zieloną przestrzenią miejską (Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki im. Erazma w Brukseli) poszukuje partnerów zainteresowanych realizacją projektu badawczego, który składany będzie do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zachęcanie obywateli do działania w sprawie przeciwdziałaniu zmianom klimatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez edukację, naukę obywatelską, inicjatywy obserwatorskie oraz zaangażowanie obywatelskie (LC-GD-10-3-2020).

Program finansowania: Horyzont 2020

Czytaj więcej...

Belgijskie Centrum pedagogiczne poszukuje partnerów do udziału w projekcie poświęconym zmianom w postawach społeczno-kulturowych na rzecz ochrony środowiska w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Pedagogiczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu im. Karola Wielkiego w Antwerpii (KdG University of Applied Sciences and Arts) poszukuje podmiotów zainteresowanych stworzeniem konsorcjum lub już utworzonego konsorcjum, aby wspólnie uczestniczyć w konkursie o projekt dot. środowiska, który będzie składany do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zmiany w sposobach postępowania oraz postawach społeczno-kulturowych na rzecz Zielonego Ładu (LC-GD-10-2-2020).

Program finansowania: Horyzont 2020

Cel projektu:

- prowadzenie badań nad podejściem dot. w jaki sposób wykwalifikowany pracownicy rozumieją zrównoważony rozwój oraz kwestie takie jak: płeć, władza, równość i jak odnoszą się do potencjalnej zmiany zachowań.

Czytaj więcej...