Przejdź do treści

Komisja Europejska przyjęła propozycję ws. Paktu na rzecz Badań i Innowacji

logo komisjaKomisja Europejska przyjęła propozycję  dot. „Paktu na rzecz Badań i Innowacji”, który wspiera wdrażanie polityk krajowych w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area, ERA).

Celem przyjętego paktu jest utworzenie trwałego fundamentu dla zaangażowania Unii Europejskiej w nową Europejską Przestrzeń Badawczą w oparciu o zasady w zakresie badań i innowacji w Europie, z uwzględnieniem swobody prowadzenia badań naukowych, równych szans dla wszystkich, odpowiedzialności społecznej, integracji, a także swobodnego przepływu badaczek, badaczy i wiedzy.

Więcej informacji dot. Paktu znajduje się tu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN                                 

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE

landscapeKomisja Europejska przyjęła dziś nową strategię leśną UE na 2030 r. – inicjatywę przewodnią Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Strategia przyczynia się do realizacji pakietu środków zaproponowanych w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE w 2050 r. Przyczynia się również do realizacji zobowiązania UE do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze zgodnie z wymogami prawa o klimacie. Poprzez wspólne traktowanie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych strategia leśna ma zapewnić wielofunkcyjność europejskich lasów oraz podkreśla kluczową rolę milionów leśników pracujących w terenie.

Lasy mają zasadnicze znaczenie w walce ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności. Funkcjonują jako pochłaniacze dwutlenku węgla i pomagają w ograniczaniu skutków zmiany klimatu, na przykład poprzez chłodzenie miast, ochronę przed poważnymi powodziami i ograniczanie skutków suszy. Lasy Europy cierpią jednak z powodu wielu różnych presji, w tym zmiany klimatu.

Ochrona, odbudowa i zrównoważona gospodarka leśna

Strategia leśna określa wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia ilości i jakości lasów w UE oraz wzmocnienia ich ochrony, odbudowy i odporności. Proponowane działania przyczynią się do zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla poprzez ulepszenie pochłaniaczy i zasobów, przyczyniając się w ten sposób do łagodzenia zmiany klimatu. W strategii zobowiązano się do ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowy zdegradowanych lasów i zapewnienia zrównoważonej gospodarki nimi, w sposób pozwalający zachować podstawowe usługi ekosystemowe, które oferują lasy i od których uzależnione jest społeczeństwo.

Czytaj więcej...

Europejskie ekosystemy innowacji: 90 mln euro na pierwsze konkursy

horizon europe logoOpublikowany został pierwszy w historii Program Prac dla obszaru Europejskie ekosystemy innowacji. Tematy konkursowe są podzielone na trzy wyzwania CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES. Całkowity budżet tych konkursów to ponad 90 mln euro.

Europejskie ekosystemy innowacji (EIE) to nowość w programie Horyzont Europa. Jeden z trzech obszarów filaru Innowacyjna Europa powstał w celu stworzenia podstaw dla zrównoważonego, solidnego i zintegrowanego europejskiego ekosystemu innowacji. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju firm i pobudzanie innowacji, które będą w stanie sprostać ważnym wyzwaniom.

Otwarte właśnie konkursy EIE są zgrupowane w trzech wyzwaniach: CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES.

Konkursy EIE SCALEUP

Działania SCALEUP mają wzmocnić sieciowanie z i pomiędzy ekosystemami innowacji, przyspieszyć zrównoważony wzrost gospodarczy, a także promować kobiety jako liderki w branży deep tech. Wnioski w trzech tematach o łącznym budżecie 13,75 mln euro można składać do 10 listopada 2021.

Czytaj więcej...

MSCA: pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa

msca LOGO22 czerwca 2021 r. roku Komisja Europejska otworzyła konkurs MSCA & Citizens w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA). Otwarte są też nabory wniosków w ramach MSCA Doctoral Networks (DN) oraz MSCA Postdoctoral Fellowships (PF). Zainteresowanych zapraszamy na nasze szkolenia z pisania wniosków!

MSCA wspiera naukowców i naukowczynie na wszystkich etapach kariery, finansując badania oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i badaczek i udział ich kadry naukowej w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców, pożądana jest mobilność międzysektorowa.

Czytaj więcej...

Konkursy w ramach klastra 5: Klimat, energia, transport

klaster 5Jest już otwarty nabór wniosków projektowych w ramach klastra 5: Klimat, energia, transport. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zestawienie konkursów na 2021 rok, zawierających takie informacje jak: planowana ilość projektów do finansowania w danym obszarze czy wymagany poziom gotowości technologicznej.

Tabelę można pobrać tutaj:

Konkursy_Klaster5

Przed złożeniem wniosku projektowego zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez KE przewodnikiem po programie HE – Programme Guide oraz zapoznania się z dokumentacją konkursową na portalu Funding & tender opportunities.

Autor: KPK

Ruszył nabór do programu Women TechEU, wspierający kobiety w branży deep tech

Komisja Europejska uruchomiła Women TechEU – nowy unijny program wspierający start-upy z branży zaawansowanych technologii prowadzone przez kobiety. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Nabór wniosków – do 10 listopada 2021.
Dane pokazują, że tylko 15% innowacyjnych start-upów jest założonych lub współzałożonych przez kobiety, a zaledwie 6% ma zespoły składające się wyłącznie z kobiet. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety pozyskują mniej kapitału wysokiego ryzyka niż ich odpowiedniki prowadzone przez mężczyzn (również w przypadku kluczowych inwestycji na wczesnym etapie), a kwoty, które pozyskują, są zwykle niższe. W całej Europie tylko około 5% kapitału wysokiego ryzyka trafia do zespołów mieszanych, a tylko 2% do zespołów składających się wyłącznie z kobiet.

 Komisja Europejska uruchomiła Women TechEU – nowy unijny program wspierający start-upy z branży zaawansowanych technologii prowadzone przez kobiety. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Nabór wniosków – do 10 listopada 2021.
Dane pokazują, że tylko 15% innowacyjnych start-upów jest założonych lub współzałożonych przez kobiety, a zaledwie 6% ma zespoły składające się wyłącznie z kobiet. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety pozyskują mniej kapitału wysokiego ryzyka niż ich odpowiedniki prowadzone przez mężczyzn (również w przypadku kluczowych inwestycji na wczesnym etapie), a kwoty, które pozyskują, są zwykle niższe. W całej Europie tylko około 5% kapitału wysokiego ryzyka trafia do zespołów mieszanych, a tylko 2% do zespołów składających się wyłącznie z kobiet.Komisja Europejska uruchomiła Women TechEU – nowy unijny program wspierający start-upy z branży zaawansowanych technologii prowadzone przez kobiety. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Nabór wniosków – do 10 listopada 2021.
Dane pokazują, że tylko 15% innowacyjnych start-upów jest założonych lub współzałożonych przez kobiety, a zaledwie 6% ma zespoły składające się wyłącznie z kobiet. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety pozyskują mniej kapitału wysokiego ryzyka niż ich odpowiedniki prowadzone przez mężczyzn (również w przypadku kluczowych inwestycji na wczesnym etapie), a kwoty, które pozyskują, są zwykle niższe. W całej Europie tylko około 5% kapitału wysokiego ryzyka trafia do zespołów mieszanych, a tylko 2% do zespołów składających się wyłącznie z kobiet.

womenTECHUEjpg minKomisja Europejska uruchomiła Women TechEU – nowy unijny program wspierający start-upy z branży zaawansowanych technologii prowadzone przez kobiety. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Nabór wniosków – do 10 listopada 2021.

Dane pokazują, że tylko 15% innowacyjnych start-upów jest założonych lub współzałożonych przez kobiety, a zaledwie 6% ma zespoły składające się wyłącznie z kobiet. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety pozyskują mniej kapitału wysokiego ryzyka niż ich odpowiedniki prowadzone przez mężczyzn (również w przypadku kluczowych inwestycji na wczesnym etapie), a kwoty, które pozyskują, są zwykle niższe. W całej Europie tylko około 5% kapitału wysokiego ryzyka trafia do zespołów mieszanych, a tylko 2% do zespołów składających się wyłącznie z kobiet.

– Poprzez program Women TechEU chcemy zwiększyć liczbę prowadzonych przez kobiety start-upów i stworzyć sprawiedliwszy i lepiej prosperujący europejski ekosystem deep-tech. Wierzymy, że dzisiejsze wsparcie dla założycielek firm z branży deep-tech zwiększy ich szanse na sukces i wzmocni cały europejski ekosystem innowacji poprzez przyciągnięcie większej liczby utalentowanych kobiet – powiedziała Mariya Gabriel, unijna komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przekształcenie gospodarki i społeczeństwa UE, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne

 

lologo keKomisja Europejska przyjęła 14 lipca pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład. Przedstawione dzisiaj wnioski Komisji stanowią narzędzia prawodawcze, które służą realizacji celów zawartych w Europejskim prawie o klimacie oraz gruntownej transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa zmierzającej do sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości.

Kompleksowy i wzajemnie powiązany zbiór wniosków

Przedstawione dziś wnioski umożliwią niezbędne przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w najbliższym dziesięcioleciu. Łączą one: stosowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji w nowych sektorach oraz zaostrzenie zasad obecnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych; wyższą efektywność energetyczną; szybsze wprowadzanie niskoemisyjnych rodzajów transportu oraz infrastruktury i paliw, które je wspierają; dostosowanie polityki podatkowej do celów Europejskiego Zielonego Ładu; działania zapobiegające ucieczce emisji gazów cieplarnianych; oraz narzędzia służące ochronie i rozwojowi naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie w sprawie EuroHPC toruje drogę superkomputerom w Europie

keyboardRada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC). Akt toruje drogę pracom nad superkomputerami nowej generacji w Europie.

Przyjęte rozporządzenie zwiększa zdolności w obszarze badań i innowacji oraz ułatwia rozwój ekosystemu infrastruktury obliczeń superkomputerowych i nabywanie światowej klasy superkomputerów – za pośrednictwem wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi tym samym wykorzystywanie infrastruktury obliczeń superkomputerowych przez dużą liczbę użytkowników publicznych i prywatnych. Rozporządzenie wspiera również transformację ekologiczną i cyfrową oraz rozwój umiejętności kluczowych dla nauki i przemysłu w Europie.

Czytaj więcej...

Wkrótce pierwszy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności

crossed handsEuropejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności – Rescuing Biodiversity (oficjalnie rozpoczynające działalność w październiku 2021 roku jako następca sieci BiodivERsA) wkrótce uruchomi pierwszy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze zatytułowany „Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”.

W konkursie możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych obejmujących następujące tematy:

Czytaj więcej...

EIT ogłosił kryteria naboru do KIC Kultury, Kreatywności i Przemysłu

EIT logoEuropejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił kryteria aplikacji w ramach nowopowstającej wspólnoty wiedzy i innowacji (Knowlegde and Innovation Community – KIC) Kultury, Kreatywności oraz Przemysłu (Cultural and Creative Sectors and Industries – CCSIs). Nabór wniosków planowany jest od października 2021 r. do marca 2022 r.

Ideą przyświecającą powstaniu nowej wspólnoty wiedzy i innowacji EIT CCSIs jest uwolnienie potencjału artystycznej, opartej na kulturze kreatywności Europy. Dodatkowo istotna będzie pomoc dla wzmocnienia konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i inteligentnego wzrostu Europy.

Wnioski można składać w konsorcjach. Szczegóły kryteriów branych pod uwagę znajdują się tutaj.

Nabór wniosków planowany jest od października 2021 r. do marca 2022 r. Szczegóły dotyczące naboru, w tym kalendarz wydarzeń z nim związany dostępny jest tutaj.

autor: KPK