Przejdź do treści

Zwiększony budżet programu Erasmus+ na 2023 r.

library gdf26a4385 1920Komisja Europejska zwiększa do 4,43 mld euro budżet roczny, skupiając się na osobach uczących się i pracownikach dydaktycznych z Ukrainy. Tym samym jest to największa w historii roczna pula środków finansowych dla programu Erasmus+.

Dziś Komisja przyjęła zmianę rocznego programu prac programu Erasmus+ na 2023 r. Budżet całkowity programu na ten rok skorygowano w górę do nowego poziomu 4,43 mld euro.

Dzięki zwiększonemu budżetowi wzmocnione zostanie ogólne wsparcie dla priorytetów programu Erasmus+ dotyczących włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym, jak również transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE i w skali międzynarodowej.

Czytaj więcej...

Trwa nabór do Intelligent Cities Challenge

ICC grafika3Intelligent Cities Challenge (ICC) jest inicjatywą Komisji Europejskiej wspierającą miasta w zielonej i cyfrowej transformacji. ICC pomaga wykorzystać potencjał najnowocześniejszych technologii, zwiększając jednocześnie konkurencyjność miast i poprawiając jakości życia obywateli.

DZIĘKI ICC MIASTA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:

  • opracowania Lokalnego Zielonego Ładu (Local Green Deal) z przedsiębiorstwami i obywatelami w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej,
  • korzystania z usług doradczych i sieci ekspertów,
  • nawiązywania kontaktów ze społecznością miast biorących udział w inicjatywie.

Czytaj więcej...

Wystartowała kolejna edycja konkursu REGIOSTARS AWARDS 2023!

REGIOSTARS 2023 Plan de travail 1aKomisja Europejska zaprasza do udziału w prestiżowym konkursie REGIOSTARS Awards 2023. Rywalizować w nim będą najciekawsze projekty wpisujące się w politykę spójności Unii Europejskiej.

REGIOSTARS Awards to inicjatywa, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co roku Komisja Europejska nagradza najbardziej innowacyjne i najciekawsze projekty finansowane w ramach polityki spójności. W tegorocznej edycji termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Czytaj więcej...

Gospodarka o obiegu zamkniętym – na czym polega?

b_200_0_16777215_00_images_1401_gospodarka_o_obiegu_zamkniętym.jpgUnia Europejska pracuje nad propozycjami, które mają pomóc w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony.

W Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 miliarda ton odpadów rocznie. Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które mają poprawić gospodarkę odpadami i pomóc w przejściu od gospodarki liniowej do gospodarki obiegowej.

Czytaj więcej...

Otwarte zaproszenie do trzeciej edycji programu EIC Women Leadership

mt_ignore

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) we współpracy z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT) ogłosiła rozpoczęcie naboru do trzeciej edycji programu Women Leadership Programme. Wnioski można składać do 17 marca 2023.

Opierając się na sukcesie poprzednich edycji, trzecia kohorta, która rozpocznie się w kwietniu i potrwa do czerwca 2023 r., zaoferuje uczestniczkom narzędzia i wsparcie w podnoszeniu ich umiejętności przywódczych i przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...

Trwają konsultacje publiczne dotyczące dwóch funduszy polityki spójności

KEDo 12 kwietnia 2023 r. trwają konsultacje publiczne związane z oceną Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Podczas konsultacji zainteresowane strony mają możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami i opiniami związanymi z interwencjami finansowanymi z EFRR oraz Funduszu Spójności w latach 2014-2020. Celem konsultacji jest umożliwienie głównym zainteresowanym stronom wyrażenia swoich poglądów i zaprezentowania doświadczeń w zakresie zrealizowanych inwestycji. Wyniki konsultacji z pewnością wpłyną też na kształtowanie obecnej i przyszłej polityki spójności.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online (dostępny w języku polskim).

Konsultacje publiczne skierowane są do podmiotów takich jak: organy monitorujące, kontrolne, oceniające, instytucje zarządzające programami operacyjnymi, obywatele, a także zainteresowane strony zaangażowane w realizację operacji w ramach EFRR i Funduszu Spójności jako promotorzy projektów lub beneficjenci w okresie programowania 2014-2020.

KE

Transport bez emisji

TransportBezemisyjne autobusy miejskie od 2030 r. oraz redukcja o 90 proc. emisji dla nowych samochodów ciężarowych do 2040 r. – to najnowsza propozycja w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska zaproponowała ambitne nowe cele w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich na okres po 2030 r. Cele te pomogą zmniejszyć emisje CO2 w sektorze transportu – samochody ciężarowe, autobusy miejskie i autobusy dalekobieżne odpowiadają za ponad 6 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE i ponad 25 proc. emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego. Dzięki tym zaostrzonym normom emisji ten segment sektora transportu drogowego przyczyniłby się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Czytaj więcej...

Wodór odnawialny – przyjęto dwa akty delegowane

WodórKomisja Europejska zaproponowała szczegółowe przepisy określające, czym jest wodór odnawialny w UE, przyjmując dwa akty delegowane wymagane na mocy dyrektywy w sprawie energii odnawialnej.

Akty te stanowią część szerokich ram regulacyjnych UE dotyczących wodoru, które obejmują inwestycje w infrastrukturę energetyczną i zasady pomocy państwa, a także cele legislacyjne dotyczące wodoru odnawialnego dla przemysłu i sektora transportu. Dzięki tym przepisom wszystkie paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego będą produkowane z odnawialnej energii elektrycznej. Oba akty są ze sobą powiązane i oba są niezbędne do zaliczenia paliw na poczet realizacji celu państw członkowskich w zakresie energii odnawialnej. Zapewnią one inwestorom pewność regulacyjną, ponieważ UE zamierza osiągnąć 10 mln ton krajowej produkcji wodoru odnawialnego i 10 mln ton importowanego wodoru odnawialnego, zgodnie z planem REPowerEU.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o sukcesach polityki spójności w Wielkopolsce na obradach Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów

IMG 20230216 144327 Bokeh 01Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), które odbyło się 16 lutego w Brukseli. Jej głównym tematem była unijna polityka spójności, zarówno w kontekście informowania o jej dotychczasowych sukcesach w regionach, jak i rozpoczynającej się debaty na temat przyszłości tej polityki po 2027 roku.

W Polsce musimy udowadniać, że Unia Europejska to nie tylko wartości i piękne hasła, ale też konkretne pieniądze na konkretne projekty” powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas swojego wystąpienia na temat informowania o sukcesach polityki spójności w regionach. Przedstawiciel Wielkopolski zaprezentował narzędzia graficzne wykorzystywane podczas konferencji prasowych na temat dotacji przyznawanych beneficjentom Funduszy Europejskich dla Wielkopolski jako przykład skutecznej komunikacji dotyczącej tej unijnej polityki.

Czytaj więcej...

Uczennica z Poznania laureatką Juvenes Translatores

20230120PHT68510 originalZwyciężczynią polskiej edycji została Agata Kurpisz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Juvenes Translatores to konkurs tłumaczeniowy dla uczniów szkół średnich.

W tym roku 2 883 uczestników przetestowało swoje umiejętności językowe, decydując się na przetłumaczenie tekstu z dowolnego z 24 języków urzędowych UE. Spośród 552 dostępnych kombinacji językowych uczniowie z 681 szkół wybrali 141 kombinacji, w tym z języka hiszpańskiego na słoweński czy z polskiego na duński.

Agata Kurpisz jest drugą w historii triumfatorką Juvenes Translatores z poznańskiego „Marcinka”, przedstawiciel tej szkoły stanął już bowiem na najwyższym podium w 2016 r. Jak podkreśla Joanna Grabiak-Pasiok, nauczycielka i opiekunka konkursu w poznańskim liceum, sukcesy te wpisują się w najlepsze tradycje szkoły, której absolwentem był m.in. Stanisław Barańczak, znakomity poeta i jeden z najwybitniejszych tłumaczy literackich w Polsce.

Czytaj więcej...