Przejdź do treści

Przedstawiciele UE na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

b_200_0_16777215_00_images_zgromadzenia_ogólne_ONZ.jpeg

zgromadzenia ogólne ONZDelegacja Komisji Europejskiej bierze udział w 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która odbywa się w tym tygodniu w Nowym Jorku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wiceprzewodniczący wykonawczy Maroš Šefčovič, wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell, wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica oraz komisarze Ylva Johansson, Janez Lenarčič, Jutta Urpilainen i Virginijus Sinkevičius będą gospodarzami i uczestnikami wydarzeń i spotkań z przywódcami z całego świata. W ciągu tego tygodnia odbędą też wiele dwustronnych spotkań na wysokim szczeblu.

78. sesja odbywa się w kontekście złożonych i trudnych do rozwiązania kryzysów, takich jak napaść Rosji na Ukrainę i globalne konsekwencje tej napaści czy sytuacja w regionie Sahelu. Wyjątkowo duże potrzeby humanitarne, kryzys klimatyczny, kryzysy zdrowotne, a także erozja demokracji i praw człowieka na całym świecie to wyzwania, jakim kraje nie są w stanie podołać samodzielnie. W tej sytuacji jedynie skuteczna wielostronna współpraca może zagwarantować, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie.

Czytaj więcej...

Wygasa zakaz importu ukraińskich zbóż

zboże

W związku z wygaśnięciem środków ograniczających import ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych do UE Ukraina zobowiązała się wprowadzić środki służące uniknięciu ponownego gwałtownego wzrostu importu do UE.

Komisja Europejska przeanalizowała dane dotyczące wpływu eksportu czterech kategorii produktów rolnych na rynek UE.

Stwierdzono, że dzięki pracom platformy koordynacyjnej i środkom tymczasowym wprowadzonym 2 maja 2023 r. udało się wyeliminować zakłócenia na rynkach pięciu państw członkowskich graniczących z Ukrainą.

Konstruktywna postawa wszystkich uczestników platformy pomogła rozwiązać konkretne problemy i doprowadziła do płynnego przepływu, a nawet wzrostu eksportu do państw trzecich spoza UE.

Czytaj więcej...

PRZYPOMNIENIE: Europejski Tydzień Regionów i Miast: Zaproszenie do udziału w warsztacie na temat zmian behawioralnych na rzecz transformacji energetycznej, 12.10.2023, godz. 11.30-12.30, Bruksela

b_200_0_16777215_00_images_PL_foto3.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie w ramach tegorocznej edycji

Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

W JAKI SPOSÓB WŁADZE LOKALNE I REGIONALNE NAPĘDZAJĄ ZMIANY BEHAWIORALNE NA RZECZ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ”.

Wydarzenie odbędzie się 12 października 2023 roku o godzinie 11.30 w siedzibie regionu Irlandii Północnej w Brukseli przy ulicy Chaussée d’Etterbeek 180.

W panelu wezmą udział samorządowcy, lokalni działacze oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu, którzy przedstawią strategie dotyczące zmian behawioralnych w zakresie transformacji energetycznej. Tematem rozmów będą także kwestie partnerstw prywatno-lokalnych, strategie komunikacji w zakresie innowacji i dolin wodorowych oraz współpraca międzyregionalna.

PL foto

Czytaj więcej...

Orędzie o stanie Unii Europejskiej 2023

b_200_0_16777215_00_images_SOTEU_2023v2.jpg

SOTEU 2023Podczas dorocznej debaty o stanie Unii Europejskiej posłowie do PE pytali Przewodniczącą von der Leyen o dotychczasową pracę Komisji oraz plan działania do wyborów, które odbędą się w czerwcu 2024 roku.

Otwierając debatę, przewodnicząca PE Roberta Metsola powiedziała: "Unia Europejska jest dziś silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek wcześniej. Świat się zmienia, a Europa musi się dostosować i zmieniać wraz z nim. Musimy nadal dążyć do tego, aby nasza Europa była miejscem równych szans, dostępu, dobrobytu - gdzie każdy może osiągnąć swój potencjał. Musimy kontynuować reformy. Powinniśmy zawsze stawiać sprawy ludzi w centrum wszystkich naszych działań".

Przewodnicząca Komisji von der Leyen powiedziała, że UE przeszła znaczącą transformację od czasu, gdy po raz pierwszy przedstawiła swój program w 2019 r., dodając: "Zrealizowaliśmy ponad 90% wytycznych politycznych, które wtedy przedstawiłam".

Mówiąc o Zielonym Ładzie oraz o dekarbonizacji europejskiego przemysłu przy jednoczesnym utrzymaniu jego konkurencyjności, zapowiedziała dochodzenie w sprawie chińskich subsydiów na pojazdy elektryczne. "Musimy bronić się przed nieuczciwymi praktykami."

Przewodnicząca von der Leyen podkreśliła znaczenie sprawiedliwej transformacji dla rolników, rodzin i przemysłu oraz że "Europa zrobi wszystko, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną". Zapowiedziała również kontrolę konkurencyjności przez niezależną komisję dla każdego nowego aktu prawnego.

Odnosząc się do sztucznej inteligencji, Ursula von der Leyen powiedziała, że poprawi ona opiekę zdrowotną, zwiększy produktywność i pomoże w walce ze zmianami klimatu. "Priorytetem numer jeden Komisji jest zapewnienie rozwoju sztucznej inteligencji w sposób zorientowany na człowieka, przejrzysty i odpowiedzialny" - zapewniła. Wezwała również do stworzenia międzynarodowego panelu ekspertów, podobnego do istniejącego już panelu ds. zmiany klimatu, w celu kierowania jej rozwojem.

Czytaj więcej...

Posłowie popierają plany, by zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej

energia wiatrowaParlament zagłosował za zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej, zgodnie z planami Zielonego Ładu i REPowerEU.

Aktualizacja dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, uzgodniona już między posłami do Parlamentu Europejskiego a Radą, zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii w Unii do 2030 roku do 42,5% . Państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia poziomu 45%.

Czytaj więcej...

Europejczycy popierają środki podjęte w celu przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu, promowania zrównoważonego rozwoju i wspierania Ukrainy

badanie opiniiOpublikowane badanie Eurobarometr Flash pokazuje ogromne poparcie Europejczyków dla środków wprowadzonych w ubiegłym roku w celu ochrony konsumentów i przedsiębiorstw przed zmiennością cen energii, a także dla działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zielonej transformacji. Badanie to potwierdza ponadto szeroki konsensus wśród obywateli UE w odniesieniu do pobudzenia przemysłu czystych technologii w celu zwiększenia konkurencyjności, a także działań UE podjętych w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.

86 proc. respondentów uważa, że ważne było podjęcie inicjatyw na szczeblu europejskim ograniczających bezpośredni wpływ rosnących cen energii na konsumentów i przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego roku. Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów opowiada się za promowaniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (86 proc.), ułatwieniem wspólnego zakupu gazu przez państwa członkowskie UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw (82 proc.), budowaniem partnerstw z innymi globalnymi podmiotami, takimi jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia (81 proc.), zmniejszeniem nadmiernych zależności handlowych od krajów takich jak Rosja czy Chiny (80 proc.) oraz zwiększeniem konkurencyjności europejskiego przemysłu czystych technologii (80 proc.). Środki UE mające na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej przy jednoczesnej ochronie konsumentów (77 proc.) oraz zwiększenie odporności gospodarki UE są postrzegane jako ważne przez odpowiednio 77 proc. i 76 proc. respondentów.

Czytaj więcej...

PRZYPOMNIENIE: Europejski Tydzień Regionów i Miast: Zaproszenie na warsztat poświęcony strategiom dotyczących przyciągania i zatrzymywania talentów w regionach, 10.10.2023, 14.30-15.30, Bruksela

b_200_0_16777215_00_images_Post_mail_invitation_1.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym warsztacie w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

„PRZYCIĄGANIE I ZATRZYMYWANIE TALENTÓW:STRATEGIE REGIONALNE”

który odbędzie się 10 października 2023 r. o godzinie 14.30 w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego przy rue Montoyer 21 w Brukseli.

W trakcie warsztatu przedstawiciele regionów z Polski (województwo wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie), Czech (Morawy Południowe) oraz Chorwacji (Wschodnia Slawonia, Baranja i Zachodni Srem) przybliżą kwestie związane z zarządzaniem i pozyskiwaniem talentów oraz zaprezentują swoje strategie w tym obszarze.

Województwo wielkopolskie będzie reprezentować prof. Filip Kaczmarek, radny województwa i były poseł Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2014. Prelegentami będą także przedstawiciele świata polityki, nauki oraz organizacji pozarządowych z innych regionów.

mt_ignore

Czytaj więcej...

Migracja pracowników: wspieranie legalnych możliwości pracy w UE

migracja

Europa stoi w obliczu zmian demograficznych związanych z szybkim starzeniem się społeczeństwa i niskim wskaźnikiem urodzeń. Przewiduje się, że do 2050 r. emeryci będą stanowić około jednej trzeciej ludności UE, co będzie miało poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Takie konsekwencje to m.in. zwiększony popyt na opiekę zdrowotną i usługi społeczne, niższa produktywność czy wyższe wydatki publiczne.

Dlatego aby zaradzić niedoborom siły roboczej, wypełnić luki w umiejętnościach i pobudzić wzrost gospodarczy, Unia Europejska wprowadza zachęty dla legalnej migracji.

Poniżej przedstawiamy niektóre legalne ścieżki dostępu do rynku pracy UE i działania Parlamentu Europejskiego w kierunku ich usprawnienia. Dowiedz się więcej o działaniach UE w zakresie migracji i azylu.

Czytaj więcej...

W jaki sposób Unia Europejska walczy z zanieczyszczeniem powietrza?

smog

Zanieczyszczenie powietrza może powodować choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, cukrzycę i nowotwory. Jednak ma również negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, ponieważ zatruwa uprawy i lasy, powodując znaczne straty gospodarcze.

W ramach dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń zawartego w Europejskim Zielonym Ładzie UE, Parlament Europejski zaproponował ustanowienie do 2030 r. bardziej rygorystycznych norm jakości powietrza, w tym celów dotyczących tzw. cząstek stałych.

Czytaj więcej...

Europejskie Dni Dziedzictwa - promowanie tradycji i umiejętności

European Heritage DaysDziś rozpoczynają się Europejskie Dni Dziedzictwa 2023, w ramach których odbędą się dziesiątki tysięcy wydarzeń w 48 uczestniczących krajach. Tegoroczny temat – „Żywe dziedzictwo” – podkreśla bogactwo, różnorodność i znaczenie kulturowych tradycji, wiedzy oraz umiejętności w całej Europie.

  

Od dziś do listopada 2023 r. wyjątkowe obiekty i zabytki otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponadto odbędą się wydarzenia kulturalne, wystawy, występy artystyczne, warsztaty interaktywne, wykłady i wycieczki z przewodnikiem inspirowane tematem „Żywe dziedzictwo”. Wydarzenia te podkreślają znaczenie tradycji i umiejętności kulturowych dla kształtowania naszych społeczeństw.

Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane wspólnie przez Komisję i Radę Europy i stanowią okazję dla mieszkańców do lepszego poznania bogatej i zróżnicowanej kultury Europy oraz do promowania ochrony wspólnego dziedzictwa dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...