Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Program finansowania: Erasmus +

Budżet: 60.000 euro 

Czas trwania: 1 rok 

Action Kids jest programem edukacyjnym stosowanym w 1270 przedszkolach w 64 duńskich gminach, który został opracowany wraz z dziećmi, terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami oraz pracownikami instytucji opiekuńczo-wychowawczych. 

Celem programu, który może być używany zarówno w przedszkolach, jak i w domach jest zachęcanie dzieci do ruchu. W trakcie zajęć narrator prowadzi dzieci przez serię ćwiczeń trwających średnio 25 minut podczas, których udają one, że znajdują się na farmie, w zoo lub w kosmosie. Action Kids wykorzystuje łatwo rozpoznawalne ilustracje, jak i muzykę specjalnie przystosowaną do każdego z trzech dostępnych środowisk, w wyniku czego kamuflowany jest rzeczywisty wysiłek fizyczny. Dzięki charakterystyce ćwiczeń, program może być też używany do zabawy z dziećmi o specjalnych potrzebach, na przykład tych z autyzmem. Uniwersalny charakter zajęć kreuje poczucie wspólnoty, dlatego też przy odpowiednich zmianach dotyczących narracji oraz treści możliwe jest przetłumaczenie programu na ukraiński tak, żeby wspomóc integrację ukraińskich dzieci. 

Do uczestnictwa w projekcie poszukiwane są przedszkola z państw objętych programem Erasmus +, które są zainteresowane wykorzystaniem nowych technologii w codziennych zajęciach; zajmują się dziećmi uchodźców z Ukrainy oraz/lub dziećmi z wymagającymi zaburzeniami psychologicznymi takimi jak stres, ADHD czy depresja, oraz są chętne przekazywać informacje zwrotne dotyczące potencjalnych zmian w programie.  

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu do 15 września br.