Przejdź do treści

Agencja Handlu i Inwestycji z Katalonii poszukuje partnerów do projektu dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, który składany będzie do programu Interreg Europa

Tytuł naboru: Tworzenie sieci zarządzania na rzecz przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Program finansowania: Interreg Europa

Cele projektu:

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między regionami uczestniczącymi w projekcie, celem zdefiniowania zamkniętych ekosystemów, procesów decyzyjnych, a także ograniczeń i najlepszych praktyk w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

- wypracowanie wspólnego stanowiska w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym dla poszczególnych podmiotów, w tym dla społeczeństwa obywatelskiego;

- określenie struktur zarządzania, które będą sprzyjać transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;

- redefinicja procesów kształtowania polityki.

Przewidywane aktywności, które będą realizowane przez uczestników projektu:

- przekazywanie wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym na odpowiednich przykładach regionalnym interesariuszom;

- prowadzenie wspólnych analiz opartych na rozpoznanych i uporządkowanych pod kątem priorytetowości inicjatyw, projektów i działań, które mają być realizowane przez uczestników regionalnych celem zidentyfikowania potrzeb w obszarze zarządzania;

- rozpoznanie i zaangażowanie grup interesariuszy;

- stworzenie przestrzeni do dzielenia się inicjatywami i dobrymi praktykami, które mogą być powielane przez uczestników projektu;

- wypracowanie planu działań w obszarze zarządzania strategicznego;

- rozpoznanie wskaźników wpływu związanych z przejściem terytorium na obieg zamknięty.

Dodatkowe informacje: Uczestnicy projektu będą spotykać się co semestr w jednym z krajów partnerskich, celem wymiany doświadczeń wynikających z realizacji wskazanych powyżej aktywności. Wspólne spotkania umożliwią poszerzenie wiedzy na temat polityki regionalnej oraz działań w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (metodologia, trudności itp.).

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne, władze regionalne, społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie oraz przedsiębiorstwa.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 25 maja br. z zespołem Biura na adres: brussels.office@wielkopolska.eu