Przejdź do treści

Propozycja współpracy z Uniwersytetem w Tesalii (Grecja).

 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Tesalii w Grecji zamierza wzmocnić swoją współpracę zagraniczną i rozszerzyć grupą  partnerów, z którymi mógłby realizować projekty w ramach  programów UE.

Główną misją Uniwersytetu Tesalijskiego jest promowanie wiedzy naukowej poprzez badania i wkład w rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności lokalnej i społeczeństwa. Uniwersytet ma na celu dostarczenie nowej konkretnej wiedzy, zmieniających się paradygmatów, wspomaganie społeczeństwa w jego rozwoju i stawianie czoła nowym wyzwaniom.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu w Tesalii znajduje się tutaj.