Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

PROPOZYCJE PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ - REGION MURCJI (HISZPANIA)

Ministerstwo Edukacji regionu Murcja w Hiszpanii to akredytowany ośrodek promujący działania szkoleniowe dla nauczycieli. Obecnie jest zaangażowany w 10 projektów, jednocześnie koordynując działanie KA220 (Współpraca partnerska w edukacji szkolnej) z I naboru wniosków programu Erasmus+ 2021-2027. Jednym z celów jest promowanie uczestnictwa szkół na różnych etapach edukacyjnych, wprowadzając internacjonalizację w edukacji na poziomie regionalnym. Ponadto Ministerstwo może poszczycić się bogatym doświadczeniem zarówno w zakresie uczestnictwa jak i koordynacji innych europejskich projektów Erasmus+.

Ministerstwo Edukacji regionu Murcji jest zainteresowane współpracą w ramach poniższych naborów:

1. KA220 SCH – termin składania wiosków: 22 marca 2023

Tytuł projektu: Łączenie Europy poprzez sztukę – podejście metodyczne „nauczanie zintegrowane treściowo i językowo” do zrozumienia kulturowego

Opis: Projekt ma na celu stworzenie banku otwartych zasobów edukacyjnych (OER - ang. Open Educational Resources) dla przedmiotów artystycznych przeznaczonych do wykorzystania w edukacji podstawowej, realizując podejście metodyczne „nauczanie zintegrowane treściowo i językowo (CLIL - ang. Content and language integrated learning). Treść OERów musi być inspirowana sztuką europejską, mając na celu zwiększenie świadomości kulturowej uczniów, zgodnie z zasadami jedności i różnorodności.

Profil partnerów: Ministerstwo poszukuje uniwersytetów i szkół podstawowych w krajach Europy Północnej. Szczególnie liczy się na współpracę z uniwersytetami, szkołami podstawowymi, które uczą niektórych przedmiotów w języku angielskim oraz muzeami sztuki/galeriami w roli partnerów stowarzyszonych.

2. KA210 – edukacja szkolna – 23 marca 2023

Tytuł projektu: Repozytorium zasobów edukacyjnych

Cele: Przyczynianie się do rozwoju i promocji OER oraz do innowacji w obszarze edukacji i formacji; poprawa wyników nauczania i zmniejszenie wskaźników rezygnacji z nauki poprzez bardziej dostosowane, integracyjne, atrakcyjne i skuteczne zasoby edukacyjne oraz korzystanie z bardziej sprawiedliwego dostępu do edukacji i demokratyzacji wiedzy.

Profil partnerów: szkoły podstawowe i średnie, uniwersytety

3. KA220 SCH - Partnerstwo we współpracy w edukacji szkolnej - 22 marca 2023 r.

Tytuł projektu: Ambasadorzy lasów

Cele: ukazanie zastosowań lokalnego lasu i jego wartości; ukazanie głównych czynników wpływających na jego stabilność; zainspirowanie społeczności lokalnej (szczególnie młodego pokolenia) do przyczynienia się do współistnienia przyrody i człowieka w zrównoważony sposób.

Profil partnerów: szkoły podstawowe, uniwersytety. Grupy docelowe: uczniowie w wieku 12-18 lat i ich nauczyciele (szkoły jako partnerzy), obywatele i przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, twórcy polityki edukacyjnej (np. lokalne władze oświatowe).

Partnerzy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu: Región de Murcia (Regionalny Organ Publiczny + szkoły), Grecja (NGO+szkoły).

4. KA220 SCH - Partnerstwo we współpracy w edukacji szkolnej - 22 marca 2023 r.

Tytuł projektu: Sztuka ludowa

Cele: ożywienie i włączenie nowych technologii do tradycji sztuki ludowej; poznanie tradycyjnej sztuki ludowej jako narzędzia do zrozumienia starszego pokolenia i tradycji; rozwój umiejętności cyfrowych w zakresie programowania z wykorzystaniem technik STEAM; zwiększenie kreatywności w zakresie opowiadania historii i tworzenia scenariuszy rozwoju; stworzenie działań, które mogą być włączone do programu nauczania.

Profil partnerów: szkoły podstawowe, uniwersytety. Grupy docelowe: uczniowie w wieku 12-18 lat i ich nauczyciele (szkoły jako partnerzy), obywatele i przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, twórcy polityki edukacyjnej (np. lokalne władze oświatowe).

Partnerzy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu: Región de Murcia (Regionalny Organ Publiczny + szkoły), Grecja (NGO+szkoły).

 

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu