Przejdź do treści

 

NABÓR: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-04 Europejskie jeziora naturalne: opracowanie zintegrowanych metod ochrony i odbudowy naturalnych ekosystemów jezior oraz ich bioróżnorodności

CEL: NEOLAKE ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod, które usprawnią działania w zakresie ochrony i odbudowy naturalnych ekosystemów jezior i ich bioróżnorodności. Proponowane innowacje poprawią sposób zarządzania i pozwolą osiągnąć właściwy stan środowiskowy europejskich jezior. W projekcie wyznaczono 4 cele:

  • opracowanie strategii we współpracy z odpowiednimi podmiotami,
  • przygotowanie innowacyjnych metod umożliwiających odpowiednie badania środowiskowe,
  • wdrożenie opracowanych strategii,
  • informowanie o ich korzyściach wynikających z wdrażania projektu oraz nawiązanie kontaktu z interesariuszami.

BUDŻET PROJEKTU: 4M€

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 20 września 2023 r.

PARTNERZY: W skład konsorcjum NEOLAKE wchodzą organizacje akademickie, instytuty badawcze, organy administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa.

Beneficjentami projektu będą organizacje z Francji, Włoszech, Słowenii, Holandii oraz Szwecji, natomiast partnerami stowarzyszonymi będą organizacje z Szwajcarii i USA.

POSZUKIWANY PARTNER:

Do udziału w projekcie konsorcjum chce zaangażować władze lokalne i regionalne z Polski, Cypru i Węgier.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu