Przejdź do treści

 

Gmina Piatra Neamț (miasto w północnej Rumunii, stolica okręgu Neamț) poszukuje miasta partnerskiego, które weźmie udział w wymianie „City-to-City” w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej.

Europejska Inicjatywa Miejska (ang. European Urban Initiative) to narzędzie wspierające miasta w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich. Celem EUI jest zapewnienie obszarom miejskim w całej Europie zasobów umożliwiających testowanie innowacyjnych rozwiązań powstałych w odpowiedzi na problemy miast oraz sprawdzanie, jak działają one w praktyce.

Projekt: Navigating Challenges: Inicjatywa wymiany miast w zakresie wdrażania projektów mobilności miejskiej, Europejska Inicjatywa Miejska „City-to-City Exchange”

Opis projektu:

Projekt będzie koncentrował się na zorganizowaniu wizyt na terenie miasta partnerskiego, które z powodzeniem wdrożyło rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.

Wizyty te będą okazją dla urzędników gminy Piatra Neamț do zapoznania się z różnymi strategiami oraz czynnikami wpływającymi na ich wdrażanie. Będzie to dla nich źródłem inspiracji i praktycznej wiedzy, dzięki której będą mogli opracować i wdrożyć lokalne działania i polityki związane z mobilnością miejską w ich mieście.

Gmina Piatra Neamț jest szczególnie zainteresowana poszerzeniem wiedzy w następujących tematach:

Przestrzenie publiczne i dekarbonizacja:

Rozpoznanie, w jaki sposób miasto partnerskie zaprojektowało i wdrożyło przestrzeń publiczną bez naruszania celu dekarbonizacji miasta; zbadanie, w jaki sposób miasto partnerskie rozwiązało i zarządzało kwestią miejsc parkingowych i zagospodarowania przestrzennego w ramach reorganizacji infrastruktury miejskiej. Obejmowałoby to prezentacje studiów przypadków, wizyty w miejscach prezentujących innowacyjne rozwiązania oraz dyskusje z ekspertami w zakresie planowania i zarządzania miejscami parkingowymi.

Wymiana informacji: Ułatwianie współpracy między zespołami ds. PR i komunikacji obu miast, aby dowiedzieć się, w jaki sposób miasto partnerskie skutecznie informowało mieszkańców i zmieniało wśród nich postrzeganie projektów mobilności miejskiej.

Narzędzia monitorowania i oceny: Zapoznanie się z narzędziami i metodami stosowanymi przez miasto partnerskie w monitorowaniu i ocenie projektów mobilności miejskiej. Obejmuje to dzielenie się praktycznymi narzędziami oceny, strategiami rozwiązywania problemów i praktykami w zakresie ciągłego doskonalenia projektów w zakresie mobilności w miastach.

Aktualne projekty infrastrukturalne w gminie Piatra Neamț

Gmina Piatra Neamț jest obecnie zaangażowana w trzy trwające projekty w zakresie mobilności, których celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z transportu drogowego. Projekty te obejmują przede wszystkim modernizację infrastruktury w celu usprawnienia transportu publicznego i rewitalizację miejskich korytarzy mobilności drugorzędnej. Projekty są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt: brussels.office@wielkopolska.eu

 

EUI