Przejdź do treści

1920x810Rada okręgu Botoșani (Rumunia) poszukuje partnera do projektu w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV). Rada Okręgu Botoșani szuka partnerów do  projektu obejmującego warsztaty, debaty, szkolenia i inne działania dla młodzieży ukierunkowane na zmianę klimatu i zrównoważony rozwój.

 

WSTĘPNA NAZWA PROJEKTU: Wspieranie zrównoważonego rozwoju: Wzmacnianie pozycji młodzieży na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości

OBSZAR TEMATYCZNY PROJEKTU: zmiana klimatu, środowisko, zrównoważona turystyka kulturalna

LOKALIZACJA: Memorialul Ipotești

KONCEPCJA PROJEKTU:

Obiekt Ipotesti Memorial, położony w okręgu Botosani, służy jako centrum promowania rumuńskiej literatury i dziedzictwa, na terenie którego są organizowane warsztaty poetyckie, wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne i obozy letnie.

W ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” rada okręgu Botoșani ma na celu przekształcenie obiektu Ipotești Memorial w miejsce, na terenie którego będą organizowane dyskusje i debaty na temat skutków zmian klimatu. Obiekt ma służyć promowaniu zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.

CELE PROJEKTU:

Zamierzeniem projektu jest promowanie zrównoważonej turystyki kulturalnej, podnoszenie świadomości na temat zmian klimatu i prowadzenie edukacji ekologicznej wśród młodzieży. Cele projektu są następujące:

●      Podnoszenie świadomości wśród młodzieży na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania zrównoważonych działań.

●      Edukacja uczestników na temat zmian klimatu, ochrony środowiska i roli zrównoważonej turystyki w ochronie środowiska.

●      Wspieranie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania młodzieży na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologicznych inicjatyw.

Projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom stania się aktywnymi uczestnikami zmian, przyczyniając się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

PROGRAM I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV)

TERMIN ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20 września 2023 r.

POSZUKIWANY PARTNER:

●      miasta/gminy lub organizacje non-profit reprezentujące władze lokalne,

●      partner z doświadczeniem w pracy z młodzieżą w kwestiach związanych ze zmianą klimatu, środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.

KONTAKT:

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu najpóźniej do 28 lipca 2023 roku.