Przejdź do treści

Czeski Region Usti poszukuje partnerów do projektu w ramach Międzyregionalnego Instrumentu Innowacyjno-Inwestycyjnego (I3)

Nabór: I3 Capacity Building (2b) I3-2022-CAP2b

Budżet projektu: minimum 500 tys. euro, 3 partnerów (do potwierdzenia)

Czas trwania projektu: 2 lata

Termin odpowiedzi partnera: 28 lutego 2023 r. godz. 12:00

Termin składania wniosków: 16 marca 2023 r. godz. 12:00

Region Usti jest silnie uprzemysłowionym regionem w północno-zachodniej części Republiki Czeskiej. Obecnie stoi przed wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją, wycofywaniem kopalni węgla i elektrowni na węgiel brunatny. Region może korzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i chce wspierać nowe dziedziny specjalizacji, takie jak wodór lub energia geotermalna, jak również zielona chemia (nanotechnologie). Znaczące są również wysiłki w zakresie Przemysłu 4.0 i cyfryzacji.

Region jest członkiem konsorcjum Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (ang. EDIH) koordynowanego przez Czeski Uniwersytet Techniczny. Międzyregionalny Instrument Innowacyjno-Inwestycyjny (I3) może wspierać wysiłki w zakresie mapowania europejskich łańcuchów wartości i przyszłych inwestycji we wspólną infrastrukturę z innymi partnerami europejskimi.

Region szczególnie poszukuje partnerów związanych ze strategiami inteligentnych specjalizacji oraz organizacje wspierające biznes.

Więcej informacji na temat naboru

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu.