Przejdź do treści

 

Europejskie regiony i władze lokalne są kluczowymi uczestnikami zrównoważonej transformacji.

Ich pierwszym etapem działania jest prowadzenie modelowej polityki inwestycyjnej w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej oraz wspieranie projektów lokalnych, które dotyczą kwestii zrównoważonego rozwoju. Szereg władz lokalnych idzie jednak krok dalej, wykorzystując swój budżet jako narzędzie walki ze zmianami klimatu w zakresie swoich kompetencji (tj. transport publiczny, szkoły, planowanie regionalne, pomoc dla przedsiębiorstw).

Wkrótce unijna systematyka (tzw. taksonomia) będzie miała duży wpływ na regiony i inne władze lokalne w ich strategiach i zarządzaniu zielonym finansowaniem.

Region Ile de France zamierza współpracować z innymi regionami europejskimi w celu przygotowania projektu dotyczącego tych wspólnych kwestii w ramach drugiego zaproszenia w programie INTERREG Europa.

 

Partner wiodący: Ile-de-France (Region Paryża)

Pozostali partnerzy: Region Sztokholmu, Obszar Metropolitalny Lizbony, Region Stołeczny Brukseli.

Poszukiwani partnerzy: priorytetowo będą traktowani partnerzy z krajów tj.: Polska, Austria, Bułgaria, Węgry, Czechy, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

W charakterze eksperta mogą również dołączyć podmioty publiczne lub półpubliczne w skali europejskiej i regionalnej, zapewniające ekspertyzy tematyczne.

Zarys projektu:

Działania projektu obejmą regiony i samorządy lokalne, które już zaczęły myśleć o zielonej systematyce i od dłuższego czasu są obecne na rynku obligacji.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach:

  • Faza główna trwająca maksymalnie trzy lata, poświęcona wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk, zaproponowanie planu działania dotyczącego wdrażania zielonej systematyki w samorządach lokalnych, utworzenie grupy odpowiednich podmiotów w każdym regionie, zaproponowanie konkretnych kryteriów dla lokalnych i regionalnych władz publicznych na potrzeby Europejskiego Standardu Zielonych Obligacji.
  • Faza uzupełniająca trwająca jeden rok, mająca na celu monitorowanie pierwszych efektów wdrożenia proponowanych rozwiązań w regionach partnerskich i związanych z nimi samorządach. Podczas tego etapu partnerzy mogą zdobywać wiedzę z wdrażania ulepszeń polityki i akcji pilotażowej.

Cele projektu:

- podzielenie się swoimi najlepszymi praktykami,

- wskazanie konkretnych wyzwań dla lokalnych władz publicznych w zakresie wdrażania unijnej systematyki i w razie potrzeby zaproponowanie odpowiednich rozwiązań,

- określenie w jaki sposób można poprawić sprawozdawczość i ocenę zielonych i społecznie odpowiedzialnych inwestycji,

- wzmocnienie najbardziej korzystnych praktyk w zakresie finansowania zrównoważonej transformacji;

- opracowanie wspólnej strategii wdrażania zielonej systematyki w europejskich regionach,

- współtworzenie wspólnego wkładu w przyszły Europejski Standard Zielonych Obligacji.

Harmonogram prac nad projektem:

Ostateczna propozycja musi zostać złożona na platformie do 9 czerwca 2023 roku, czyli do daty zamknięcia drugiego naboru projektów w ramach INTERREG Europa.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu najpóźniej do 15 maja 2023 roku.