Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Otyłość jest złożonym problemem związanym z kilkoma chorobami współistniejącymi i problemami zdrowia psychicznego, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, choroby nowotworowe, znaczne obniżenie średniej długości życia, niska samoocena, depresja, zaburzenia odżywiania i lęk. Ze względu na rosnący problem na całym świecie i wynikające z tego skutki dla systemu opieki zdrowotnej i rynku pracy, skuteczne leczenie otyłości musi być priorytetem w programach międzynarodowych, krajowych i lokalnych.

Obszar działań: innowacje w zakresie zdrowia (opieki), innowacje społeczne, transfer technologii i innowacji

Partner wiodący: Lokalny Urząd ds. Zdrowia w Reggio Emilia (Włochy)  

Cel projektu:

- zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci,

- określenie działań, które mogą skłonić dzieci do aktywności fizycznej i zachęcenie rodzin do podejmowani właściwych wyborów żywieniowych.

Zakres:

- określenie lokalnych strategii i dostępnych dobrych praktyk,

- współtworzenie modelu profilaktyki, narzędzi i wytycznych,

- wdrożenie akcji pilotażowych,

- analiza wyników pilotażu i określenie wytycznych.

Główne działania partnera w projekcie:

- przeprowadzenie pilotażu na poziomie lokalnym oraz przygotowanie narzędzi służących zmniejszeniu otyłości u dzieci, a także promowanie działań z udziałem lokalnymi interesariuszami,

Zaangażowany może być również partner stowarzyszonego podmiotu instytucjonalny, który może ocenić i ewentualnie zastosować wskazane rozwiązania.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu najpóźniej do 5 maja 2023 roku.