Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Centrum Badań nad Integracją i Wykluczeniem w Pedagogice i Edukacji na University College of Northern Denmark (UCN) poszukuje partnerów do naboru „Srebrny Ład - Zdrowie  i opieka skoncentrowane na pacjencie w regionach europejskich” w programie Horyzont Europa (HORIZON-HTHL-2023-STAYHLTH-01-01)

Centrum znajduje się w północnej Jutlandii (Dania) i jest multidyscyplinarnym ośrodkiem, którego działania związane są z procesami włączenia i wykluczenia w dziedzinach takich jak: edukacja, edukacja wczesnoszkolna i szkolna. Instytucja prowadzi obecnie szereg badań w zakresie włączenia i wykluczenia w szkołach publicznych w północnym regionie Danii.

Uczelnia prowadzi badania stosowane, a rozwój i działania edukacyjne skupiają się na czterech głównych obszarach: biznes, edukacja społeczna, zdrowie i technologia. Ośrodek realizuje badania stosowane w ścisłej współpracy z praktyką, polityką i innymi interesariuszami. Tym samym chce dać głos dzieciom i młodzieży w projektach badawczych.

Instytucja dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu stosowanych i angażujących badań nad wyłączeniem w pedagogice i edukacji, co może być cennym atutem w realizacji projektów w ramach tematu integracji i społeczeństwa integracyjnego, opisanego w klastrze drugim dotyczącym kultury, kreatywności i społeczeństwa integracyjnego w programie "Horyzont Europa". Instytut może poszczycić się rozległymi kontaktami krajowymi i międzynarodowymi we wspomnianym zakresie.

Ośrodek jako znaczący partner w konsorcjach może wnieść znaczący wkład w przyszłe partnerstwa projektowe, działając jako lider pakietu roboczego.

Ponadto Uniwersytet Północnej Danii jest zainteresowany współpracą w ramach poniższych naborów w programie Horyzont Europa:

  • Wydział Pielęgniarstwa jest zainteresowany przystąpieniem jako partner do konsorcjum, opracowującego wniosek w naborze „Zintegrowane rozwiązania w zakresie opieki lepszej jakości: skoncentrowana na pacjencie opieka długoterminowa i nierówności terytorialne w ich świadczeniu” (HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09)
  • Wydział Pielęgniarstwa poszukuje partnerów do projektu „Nowe podejścia do opieki paliatywnej i opieki u kresu życia u pacjentów nienowotworowych” (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01)

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu.