Przejdź do treści

 

Gmina Dorohoi (miasto w północno-wschodniej Rumunii, w okręgu Botoszany) stoi obecnie w obliczu rozmaitych wyzwań związanych z systemem mobilności miejskiej, a brak zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pogarsza sytuacje gminy. Dorohoi zamierza współpracować z miastem partnerskim, aby czerpać z jego doświadczeń i gromadzić cenne informacje na temat skutecznego planowania przestrzennego. W szczególności gmina jest zainteresowana wskazaniem dobrych praktyk wdrożonych przez inne gminy, które skutecznie stworzyły zintegrowane plany miejskie.

 NAZWA PROJEKTU:

Opracowanie zintegrowanego planu na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności miejskiej w gminie Dorohoi w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej - „City-to-City” Exchange

OPIS PROJEKTU:

Gmina Dorohoi dąży do zgłębienia interesujących praktyk, które prezentują innowacyjne podejścia, strategie i metodologie stosowane przez miasta partnerskie w opracowywaniu własnych zintegrowanych planów przestrzennych. Poprzez analizę i adaptację tych praktyk, Dorohoi dąży do zwiększenia własnych działań w zakresie planowania przestrzennego. Obejmuje to systemy tranzytowe, zarządzanie parkingami, infrastrukturę pojazdów elektrycznych, sieci rowerowe i piesze, organizację ruchu i zarządzanie danymi.

Poprzez integrację najnowszych technologii i metod opartych na analizie danych, Dorohoi dąży do wdrożenia innowacyjnych struktur mobilności miejskiej, które zwiększą wydajność, dostępność i są przyjazne środowisku.

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Gmina Dorohoi jest obecnie zaangażowana w projekty infrastrukturalne mające na celu poprawę mobilności w miastach. Projekty te obejmują modernizację lokalnego systemu transportu publicznego poprzez zakup elektrycznych minibusów/autobusów. Ponadto wdrażany jest inteligentny system informacyjny dla transportu publicznego, dostarczający w czasie rzeczywistym aktualizacje o godzinach przybycia, mapach transportowych, biletach elektronicznych i aplikacji mobilnej. Ponadto gmina tworzy w swoim mieście dedykowany pas rowerowy. Projekty te mają na celu zwiększenie inwestycji w zrównoważony transport, promowanie i poprawę mobilności miejskiej w Dorohoi.

KONTAKT:

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu do 20 sierpnia 2023 r.