Przejdź do treści

Biuro Danii Północnej w UE poszukuje partnerów do konsorcjum do naboru związanego z Misją „Pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie”. Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy na temat gleby poprzez połączenie wielu podmiotów w sieć za pomocą innowacyjnych, kreatywnych i artystycznych środków komunikacji.

NABÓR: Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil

PLANOWANE DZIAŁANIA:

  • wydarzenia organizowane przez partnerów przyczynią się do powstania platformy zwiększającej widoczność działań związanych z wiedzą o glebie
  • lokalne, eksperymentalne podejście w ramach, którego miasta, gminy i regiony zapewnią dostęp do laboratoriów wiedzy o glebie.
  • dotacje dla podmiotów spoza konsorcjum (od 5000 euro do 50 000 euro) pomogą im w rozpowszechnianiu działań wspierających zdrowie gleby
  • skalowanie i prezentacja - we współpracy z europejskimi festiwalami, które zapewnią przestrzeń do organizacji corocznej ogólnoeuropejskiej trasy edukacyjnej o glebie
  • platforma cyfrowa pozwoli na dotarcie do większej liczby odbiorców oraz rozwinięcie inicjatyw związanych z wiedzą o glebie
  • narzędzia i programy szkoleniowe opracowane na podstawie działań projektowych pozwolą instytucją publicznym i prywatnym lepiej promować wiedzę w zakresie zdrowia, ochrony i rekultywacji gleby.

POSZUKIWANI PARTNERZY: gminy, regiony, organizacje pozarządowe

TERMIN NA WYRAŻENIE ZAINTERESOWANIA: 15.07.2023 godz. 12:00

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli