Przejdź do treści

 

Region Południowej Danii oraz gmina Haderslev poszukują konsorcjum do projektu Interreg Europe w zakresie otyłości.

Otyłość jest złożonym problemem związanym z kilkoma chorobami współistniejącymi i problemami zdrowia psychicznego, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, choroby nowotworowe, znaczne obniżenie średniej długości życia, niska samoocena, depresja, zaburzenia odżywiania i lęk. Ze względu na rosnący problem na całym świecie i wynikające z tego skutki dla systemu opieki zdrowotnej i rynku pracy, skuteczne leczenie otyłości musi być priorytetem w programach międzynarodowych, krajowych i lokalnych.

Celem projektu jest wskazanie i przetestowanie dobrych praktyk z innych krajów europejskich dotyczące inicjatyw, które biorą pod uwagę zarówno fizyczne, psychiczne i społeczne aspekty otyłości, aby poprawić stan zdrowia osób z otyłością.

Główne działania:

- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw umysłowych, społecznych i fizycznych dla pacjentów z otyłością,

- wskazanie najlepszych praktyk wśród partnerów europejskich i usprawnienie instrumentów polityki lokalnej/regionalnej,

- wdrażanie/działanie pilotażowe instrumentów polityki lokalnej/regionalnej,

- ocena wdrażania/działania pilotażowego instrumentów polityki lokalnej/regionalnej,

- opracowanie wytycznych w zakresie inicjatyw dotyczących otyłości, które skupiają się na aspektach fizycznych, psychicznych i społecznych,

Poszukiwani partnerzy: Lokalne i regionalne władze publiczne i/lub organizacje pozarządowe

Budżet projektu: 2 mln euro

Czas trwania: 3-4 lata

Ostateczny termin wyrażenia chęci udziału w projekcie: 3 marca 2023 r.

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu