Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Prowincja Antwerpii (Belgia) poszukuje koordynatora oraz partnerów do projektu w ramach unijnego programu LIFE w naborze: Wsparcie techniczne planów i strategii na rzecz transformacji energetycznej w gminach i regionach.

CEL PROJEKTU: Wsparcie gmin we wdrażaniu zielonej transformacji

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

  • utworzenie zespołu ds. klimatu, który opracowuje koncepcje planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (ang. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) z uwzględnieniem emisji w każdym sektorze, a także analizy ryzyka i podatności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Koncepcje będą zawierać również plan działań dla gmin. Ponadto dzięki internetowej bazie danych gminy będą mieć dostęp do gotowych raportów zawierających informacje nt. energetyki oraz kwestii związanych z klimatem oraz adaptacją. Oferowane jest także wsparcie i szkolenia dla gmin, szkół oraz sektorów biznesowych.
  • przygotowanie krajobrazów energetycznych – to mapy obszarów geograficznych, na podstawie których zostaną określone obszary o podobnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych i energetycznych. Krajobrazy energetyczne mają na celu określenie obszarów dla każdego rodzaju energii odnawialnych (energii wiatrowej, geotermalnej słonecznej oraz uzyskiwanej z odpadów).
  • opracowanie planów ciepła - to plany obszarów geograficznych podzielonych na strefy z potencjałem na stworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych. Zespół energetyczny oferuję szkolenia dla gmin oraz pomaga we współpracy między gminami oraz konsultantami energetycznymi.

NABÓR: LIFE-2023-LOCAL Wsparcie techniczne planów i strategii na rzecz transformacji energetycznej w gminach i regionach

POSZUKIWANI PARTNERZY: koordynator projektu, władze lokalne i regionalne, agencje energetyczne, instytucje badawcze

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 16.11.2023

INFORMACJE O PARTNERZE: Prowincja Antwerpii składa się z 69 gmin i jest zamieszkiwana przez prawie 2 miliony mieszkańców. Głównymi obszarami działań administracji regionalnej jest: klimat, rolnictwo, środowisko, bioróżnorodność, gospodarka wodna, rozwój gospodarczy, rynek zatrudnienia, mobilność, planowanie przestrzenne, dziedzictwo kulturalne, turystyka, rekreacja oraz edukacja.

Antwerpia ma również bogate doświadczenie w programach unijnych takich jak: Horyzont 2020, Horyzont Europa, program LIFE, czy Erasmus+.

 

Zainteresowanych partnerów prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy: brussels.office@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli