Przejdź do treści

 

Konserwatorium Muzyczne w Kartagenie (Murcja, Hiszpania) jest placówką publiczną, specjalizującą się w edukacji muzycznej na poziomie podstawowym i zaawansowanym w następujących specjalnościach: pianino, gitara, śpiew, śpiew flamenco i wszystkie specjalności orkiestry symfonicznej i saksofonu.

W ramach naboru do programu Erasmus+, Konserwatorium poszukuje nauczycieli i studentów specjalizujących się w:

  • chórze,
  • muzyce kameralnej,
  • big band,
  • jazzie,
  • zespole i orkiestrze symfonicznej,
  • specjalizacjach instrumentalnych orkiestry symfonicznej, saksofonu, gitary, fortepianu i śpiewu.

Projekty realizowane przez placówkę koncentrują się na dwóch obszarach:

  • Edukacji szkolnej
  • Kształcenia zawodowego

Zainteresowanie udziałem w projektach Erasmus+ wynika z potrzeb i wyzwań stawianych przez placówkę, obejmujące m.in.:

- uświadomienie środowisku oświatowemu korzyści i zalet wynikających z umiędzynarodowienia i przynależności do Europejskiego Obszaru Edukacji dla rozwoju zawodowego nauczycieli, jak również dla przyszłości zawodowej uczniów,

- osiągnięcie większego udziału i zaangażowania uczniów i nauczycieli w szkoleniach i sieciach zawodowych w Europie,

- promowanie i współpraca w zakresie poprawy kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w celu ułatwienia komunikacji, wymiany wiedzy i realizacji projektów z innymi specjalistami i ośrodkami zagranicznymi.

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu