Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Interreg Europa Środkowa – 1. nabór

Program finansowania: Interreg Europa Środkowa

Informacje o projekcie: Należy oczekiwać rekompensaty (płatności za usługi ekosystemowe) dla użytkowników usług ekosystemowych oraz podmiotów gospodarczych, które postępują w sposób zrównoważony i wywierają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Oczekuje się, że takie rozwiązanie mogłoby stymulować procesy przekształcania intensywnego rolnictwa w bardziej zrównoważone modele oraz ponownego odkrywania tradycyjnych łańcuchów dostaw w nowoczesny sposób.

Projekt ma umożliwiać znalezienie ścieżek dla płatności usług ekosystemowych za pośrednictwem mechanizmów rynkowych, a nie tylko dzięki programom pomocy społecznej. Z tej perspektywy za fundamentalne uważa się:

- Waloryzację zrównoważonych produktów i terytoriów;

- Rozpoznanie właściwych mechanizmów znakowania i dystrybucji;

- Aktywne zaangażowanie społeczności jako strażników bioróżnorodności;

- Plany komunikacyjne, których celem jest zwiększenie uznania u konsumentów wobec ekologicznego śladu żywnościowego i zdrowotności produktów;

- Rozwój kulturowy przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem wymiany dobrych praktyk w ramach partnerstwa.

Ponadto, należy pamiętać, że oprócz świadomości społecznej konsumentów, podstawą do docenienia wartości rynkowych są jakość i walory zdrowotne produktów o wysokiej jakości ekologicznej.

Budżet projektu: 1,2 – 2,4 mld euro

Czas trwania projektu: do 36 miesięcy

Podmioty z państw już zaangażowanych: Polska, Chorwacja, Węgry, Niemcy, Słowenia, Włochy

Poszukiwani partnerzy: podmioty z sektorów: biologii, nauk przyrodniczych/technicznych, nauk o bioróżnorodości oraz gospodarki społecznej.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 5 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu