Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Niezawodność i odporność systemu elektroenergetycznego w fazie projektowania: Systemy i rozwiązania bazujące na liniach wysokiego napięcia prądu stałego (ang. High Voltage Direct Current, HVDC)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o poszukującym podmiocie

Katedra badawcza Inżynierii wysokich napięć, Inżynierii materiałów elektrycznych oraz Teorii Elektrodynamiki klasycznej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz (Żytawa, Saksonia) jest członkiem Instytutu Technologii Powierzchni i zajmuje się tematami badawczymi związanymi z materiałami, strukturami, powierzchnią oraz energią i środowiskiem.

Wkład, który partner z Saksonii może wnieść do projektu:

- przeprowadzanie badań dot. właściwości materiałów pod stałym napięciem – parametry dielektryczne, właściwości krótko- i długoterminowe z uwzględnieniem starzenia przy wielu zmiennych oraz właściwości powierzchniowych;

- przeprowadzenie badań dot. właściwości stałoprądowych interfejsów wewnętrznych – zachowanie krótko- i długoterminowe, w tym starzenie przy wielu zmiennych z włączeniem badań poszczególnych elementów;

- przeprowadzenia badań dot. reakcji powierzchni pod napięciem stałym – reakcja krótko- i długoterminowa z włączeniem starzenia przy wielu zmiennych oraz badania poszczególnych elementów;

- zarządzanie aktywami, narzędzia diagnostyczne – opatentowany algorytm oceny kondycji oraz indeks zdrowia.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 29 grudnia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu