Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Ustanowienie innowacyjnych modeli biznesowych oraz systemów umownych dla inteligentnych i zintegrowanych sektorowo usług energetycznych (LIFE-2021-CET-SMARTSERV)

Program finansowania: LIFE

Kim jest poszukujący podmiot i co może wnieść do projektu?

Belgijska firma Futech specjalizuje się w instalowaniu systemów energii odnawialnej, takich jak: fotowoltaika, magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej, pomp ciepła oraz infrastruktur do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie wymienione powyżej instalacje są inteligentnie kontrolowane za pośrednictwem opracowanego przez Futech systemu zarządzania energią.

Firma Futech proponuje swój wkład do projektu w postaci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze udostępniania energii słonecznej jako usługi wraz z uwzględnieniem w ofercie zastosowań, które przyczyniają się do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu samozużycia, co jest korzystne zarówno dla inwestora, jak i dla użytkownika końcowego. Celem belgijskiego przedsiębiorstwa jest również podzielenie się wiedzą dotyczącą modeli usług energetycznych ze wszystkimi partnerami i interesariuszami zaangażowanymi w projekt oraz zbadanie w jaki sposób model ten może być rozwijany na poziomie europejskim. Dzięki takiemu podejściu, przedstawiciele firmy są przekonani, iż będą mogli pozwolić rodzinom/przedsiębiorstwom, które nie są w stanie/nie chcą inwestować, korzystać z zalet płynących z energii odnawialnej po kosztach niższych niż ich obecne rachunki za energię. Ponadto, Futech chce również przeprowadzić badania, by sprawdzić, czy opłacalne jest oferowanie zintegrowanej z budynkiem fotowoltaiki jako usługi – rozwiązanie powinno mieć korzystny wpływ na koszty energii ponoszone przez użytkownika końcowego i skutkować najniższym całkowitym kosztem posiadania oraz kosztem jednostkowym wytwarzania energii elektrycznej.

Firma Futech posiada doświadczenie jako partner w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej:

- obecnie przedsiębiorstwo zaangażowane jest przeprowadzanie trzech projektów w ramach programu Horyzont 2020 dot. energii oraz systemu akumulatorów.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 30 grudnia br. z Marta Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu