Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Rozwój nowych i skutecznych terapii dla rzadkich chorób (HLTH -2022- Disease-06-04- two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Ważne informacje: Pracownik naukowy Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborg (Dania) zajmuje się prowadzeniem badań w obszarze dziedzicznych zaburzeń endokrynologicznych i mitochondrialnych, analizując wyniki badań duńskich pacjentów, którzy posiadają mitochondrialny wariant genetyczny m.3243A>G (wiąże się on z heterogenicznymi fenotypami takimi jak m.in.: cukrzyca, upośledzenie słuchu, kardiomiopatie (choroby mięśnia sercowego) oraz udary mózgu. Wspominany naukowiec prowadzi multidyscyplinarne kliniczne i translacyjne badania nad interakcją genotyp-fenotyp oraz szlakami sygnałowymi w rzadkich mitochondrialnych i monogenetycznych zaburzeniach endokrynologicznych.

Uwaga!

Strona duńska chce przystąpić do konsorcjum jako członek. Konsorcjum projektowe powinno składać się z partnerów, których profile będą zróżnicowane, tak aby wnoszone przez nich wkłady uzupełniały się. Wkładem wniesionym przez stronę duńską do konsorcjum będzie umożliwienie prowadzenia badań klinicznych.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 19 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu