Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na małą skalę - Druga akcja kluczowa (KA2) Sport partnerstw ma małą skalę

Program finansowania: Erasmus +

Informacje o poszukujących podmiotach: Dwa duńskie podmioty SonoKids i Steincke Soundlab wspólnie opracowały SeniorForm, który jest nowym programem ćwiczeń w trybie online skierowanym dla seniorów, także tych przebywających w domach opieki. Program został przygotowany we współpracy z profesjonalistami.                                                                               SeniorForm składa się z serii ćwiczeń, które pokazywane są na wideo ze specjalnie skomponowaną ścieżką dźwiękową dostosowaną do grupy użytkowników. Program ułatwia użytkownikom zachować sprawność dzięki utrzymaniu dobrej kondycji. Wykonywanie ćwiczeń poprawia również samopoczucie.

Informacje o projekcie: W ramach projektów programu Erasmus + w obszarze sportu priorytetowo będą punktowane partnerstwa, które przyczynią się do przeprowadzenia postanowień kluczowych dokumentów politycznych (np. Planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2021-2024 lub zaleceń Rady ws. aktywności fizycznej, która wpływa pozytywnie na zdrowie). Szczegółowe priorytety w obszarze sportu obejmują zachęcanie do zdrowego trybu życia, zaś projekty w tym zakresie powinny ogniskować się przede wszystkim na:

- wdrożeniu trzech filarów inicjatywy HealthyLifestyle4All;

- wdrożeniu zalecenia Rady ws. aktywności fizycznej, która wpływa pozytywnie na zdrowie i wytycznych unijnych dotyczących aktywności fizycznej;

- wspieraniu realizacji Europejskiego Tygodnia Sportu;

- promowaniu sportu oraz aktywności fizycznej jako narzędzia służącego zdrowiu;

- promowaniu wszelkich działań, które zachęcają do uprawiania sportu i aktywności fizycznej;

- promowaniu tradycyjnych sportów i gier.

Oczekuje się, że realizacja projektu przyczyni się w pozytywny sposób do przeprowadzenia powyższych celów. Założeniem projektu jest również to, iż aby za pośrednictwem współpracy z domami opieki dla seniorów, instytucjami związanymi z opieką zdrowotną i edukacją, doprowadzić do realizacji celów inicjatywy HealthyLifestyle4All i aby stworzyć międzynarodową platformę, która będzie wspierać i promować zdrowy styl życia, ruch i sport wśród osób starszych przebywających w domach opieki.

Budżet projektu: 60000

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Poszukiwani partnerzy: organizacje dla osób starszych, instytucje edukacyjne w obszarze opieki społecznej, stowarzyszenia opieki nad seniorami, organizacje pozarządowe, centra aktywności osób starszych, gminne oddziały domów opieki nad osobami starszymi, organizacje obywatelskie oraz przedsiębiorstwa prywatne oferujące towary lub usługi dla seniorów.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 19 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu