Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Kim jest poszukujący partner?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii (ang. University College of Northern Denmark, UCN) powstało w 2008 r. na fundamentach instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinach zdrowia, edukacji, technologii oraz biznesu. W placówce zatrudnionych jest 1000 pracowników naukowych, którzy kształcą obecnie 10 000 studentów w trybie dziennym na 40 kierunkach studiów. UCN poszukuje możliwości przystąpienia do  konsorcjum jako partner w ramach programu Horyzont Europa.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Poprawa zdrowia psychicznego w Europie w dobie zmian (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01- 01-two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Jaki wkład oferuje podmiot zainteresowany dołączeniem do konsorcjum?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii proponuje swój wkład do projektu w postaci przygotowywania ekspertyz metodologicznych w obszarze badań źródeł wtórnych, projektowania nauczania, badań partycypacyjnych bazujących na projektowaniu, a także badań z zastosowaniem metod jakościowych i mieszanych. Duńska jednostka szkolnictwa wyższego proponuje również opracowywanie ekspertyz badawczych w obszarze cyfrowego uczenia się dla potrzeb integracji, umiejętności cyfrowych i technologicznych, e-learningu, b-learningu (nauka zdalna z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z prowadzącym) oraz eksperymentalnego cyfrowego uczenia się bazującego na współpracy. Dodatkowo, wyniki badań opracowanych przez UCN, są przenoszone do praktyki klinicznej, przywództwa klinicznego oraz zarządzania. Wśród obszarów badawczych, którymi zainteresowani są przedstawiciele UCN wskazuje się na: cyfrowe zdrowie psychiczne, obywatelstwo środowiskowe oraz praktyka kliniczna oparta na dowodach.  

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 15 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu