Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Dwa klastry z hiszpańskiej prowincji Nawarra, NAGRIFOOD i Functional Print  są zainteresowane przystąpieniem do konsorcjum, celem aplikowania do projektu , który składany będzie do Programu na rzecz jednolitego rynku (SMP-COSME-2021-CLUSTER)

Kilka słów o klastrach zainteresowanych nawiązaniem współpracy

NAGRIFOOD – jest prywatnym klastrem zrzeszającym ponad 80 przedsiębiorstw (w tym MŚP i duże firmy), które stanowią cały łańcuch wartości sektora rolno-spożywczego Nawarry. Bazując na modelu innowacji opartym na współpracy, NAGRIFOOD odgrywa rolę pioniera nowych możliwości biznesowych oraz zwiększonej konkurencji zarówno w środowisku krajowym, jak również międzynarodowym. Klaster dąży do uczestnictwa w projektach związanych z innowacjami w obszarze żywności, zdrowia, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju oraz biogospodarki obiegowej.

Functional Print Cluster – jest innowacyjnym i aktywnym klastrem w regionie Nawarry, z technologicznym naciskiem na różne dziedziny, wśród których wyróżnić można m.in.: zdrowie, mobilność, lotnictwo i kosmonautykę, obronę, budownictwo i elektronikę. Klaster poszukuje możliwości dołączenia do konsorcjum, do którego mógłby wnieść wartość dodaną. Functional Print Cluster posiada doświadczenie w zakresie projektów unijnych, gdyż  obecnie pełni rolę koordynatora projektu realizowanego w ramach programu COSME, który zakończy się w lutym 2022 r.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 24 listopada br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu