Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Tradycyjne rzemiosło dla przyszłości: nowe podejście (CL2-2022-HERITAGE-01-04)

Program finansowania: Horyzont Europa

Obecnych działaniach partnera poszukującego: Rada okręgu Hauts-de-Seine (departament Île-de-France, Francja) jest w trakcie przygotowań do powołania instytucji, która po raz pierwszy będzie łączyć działania w zakresie sztuki oraz projektowania. Kluczowym założeniem instytucji ma być zarówno wspieranie działań artystycznych, w celu ich zachowania, a także kwestionowanie know-how, które jest aktualnie zagrożone. Ponadto, instytucja ma koncentrować się na pobudzaniu badań nad nowymi materiałami i procesami. Prowadzona jest dyskusja nad metodami i zastosowaniem narzędzi cyfrowych jako części ewolucji działań artystycznych. Dzięki transdyscyplinarnemu podejściu, instytucja będzie miała szansę zająć miejsce w centrum współczesnych problemów cyfrowych i ekologicznych.

Kreatywne centrum (instytucja) została zaprojektowane jako ekosystem spełniający wymogi ochrony i transferu – tj. będzie służyć jako „laboratorium eksperymentalne”, celem promowania szkoleń, dialogu oraz współpracy transdyscyplinarnej. Projekt będzie realizowany w sercu „doliny kultury”, co ułatwi wspieranie młodych profesjonalistów w ich rozwoju zawodowym i wejściu na rynek biznesu. W miejscu tym promowane będzie zdrowe naśladownictwo, współpraca oraz wzajemne przekazywanie informacji.

Założeniem projektu jest także wzmocnienie współpracy między rzemieślnikami, społeczeństwem oraz instytucjami kulturalnymi na obszarze jego realizacji tj. w budynkach należących kiedyś do Narodowej Szkoły Ceramiki we francuskiej gminie Sèvres.                                           Wspominane budynki sklasyfikowane są jako pomniki historii i zostaną poddane renowacji, po której w ich murach stworzone zostanie miejsce na m.in. sale konferencyjne, salon wystawowy, laboratorium rynkowe oraz inkubator. Przewidziane będzie również organizowanie na miejscu warsztatów tematycznych.

Otwarcie planowane jest na marzec 2022, zaś warsztaty będą organizowane w czerwcu 2022. Rada okręgu planuje otworzyć miejsce dla publiczności do września 2022.

Poszukiwani partnerzy: przedsiębiorstwa, MŚP i sektor kultury oraz kreatywny

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 8 marca 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu