Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Gmina Aalborg (Jutlandia Północna, Dania) i Centrum na rzecz ekologicznej transformacji (The Centre for Green Transition) są zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby wziąć udział w projekcie związanym ze zrównoważonym rozwojem w gastronomii. Projekt składany będzie do programu Erasmus +  w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej. 

Dlaczego tematyka zrównoważonego rozwoju w branży restauracyjnej jest ważna?

W branży restauracyjnej jest duży potencjał w kwestii minimalizowania marnotrawienia żywności, utylizacji odpadów żywnościowych, oszczędzania energii, zwiększenia możliwości sortowania śmieci, a także stosowania lokalnej, ekologicznej i sezonowej żywności. Restauratorzy powinny czuć się zobowiązani do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w ramach prowadzonych przez nich biznesów – dla pojedynczych firm sprostanie wyzwaniom może być trudne, w związku z czym tak ważna jest współpraca w tym zakresie. Cele projektu to przede wszystkim wsparcie w prowadzeniu bardziej zrównoważonego biznesu restauracyjnego, ale także zainspirowanie młodych ludzi do gotowania od podstaw zdrowej żywności. Dodatkowo, skoncentrowanie się na kwestii zrównoważonego rozwoju w restauracjach stanowić będzie pozytywny aspekt w kontekście działań marketingowych, niezwykle ważnych w dobie kryzysu COVID-19.     

Założenia projektu i potencjalne działania podejmowane w jego zakresie:

Wszystkie działania i wiedza zdobyte w ramach projektu mogą być pomocne w nauczaniu przedmiotów szkolnych (matematyka, geografia) oraz tematów omawianych podczas zajęć lekcyjnych związanych z wiedzą o żywności, przyrodą i zrównoważonym rozwojem. Zdobyte doświadczenie będzie także użyteczne dla młodych ludzi zarówno w prywatnym życiu (we własnych kuchniach), jak i po zakończeniu edukacji w życiu zawodowym. Uczestnicy projektu uzyskają możliwość zapoznania się z lokalnymi zrównoważonymi potrawami przygotowywanymi z właściwym produktów spożywczych oraz sposobami prowadzenia zrównoważonego biznesu restauracyjnego. 

Założeniem projektu jest, aby jego rezultaty pozwoliły w sposób pozytywny spojrzeć na restauracje i zrównoważony rozwój, a także zachęcić młodzież do gotowania ze zdrowej żywności. Wyniki projektu będą udostępnione w wersji cyfrowej, dzięki czemu uczniowie, restauratorzy i inni zainteresowani będą mieli okazję się z nimi zapoznać.

- każda klasa odbywa 1-2 wizyty studyjne w innym państwie podczas trwania projektu. W trakcie wyjazdów zagranicznych, uczestnicy będą mogli odwiedzić lokalną restaurację, by gotować wraz z szefem kuchni oraz uzyskać informacje nt. surowców, kultury żywienia i zrównoważonego rozwoju. Ponadto, punktem programu wizyt studyjnych będzie zwiedzanie lokalnych wytwórni żywności;

- spotkania w trybie online z ekspertami, którzy przedstawią temat związany z prowadzeniem bardziej zrównoważonego biznesu restauracyjnego;

- stworzenie cyfrowej platformy pomagającej odczytywać wyniki podejmowanych działań.

Poszukiwani partnerzy:

- szkoły kształcące młodzież w wieku 15-16 lat;

- podmioty reprezentujące np. restauracje, tradycje kulinarne, kulturę żywności;

- biuro administracji szkolnej w gminie, które ma kontakt z większą liczbą szkół. 

Ponadto, zainteresowani udziałem w projekcie powinni posiadać wiedzę dot. własnej kultury żywności i tradycji kulinarnych (np. szkoła, w której uczniowie uczą się gotować). Zaletą jest również doświadczenie lub wiedza nt. prowadzenia zrównoważonych działań w gastronomii. Ponadto, uczestnicy projektu muszą nawiązywać kontakty z lokalnymi restauracjami i producentami żywności, a także organizować wizyty w powyższych miejscach.       

Budżet projektu: 450 000 euro

Czas trwania projektu: 3 lata

Co oferują podmioty już zaangażowane w projekt:

- podzielenie się wiedzą dot. zrównoważonych działań podejmowanych w restauracjach;

- przekazanie wiedzy nt. duńskiej/nordyckiej kultury żywości;

- restauracje lokalne udostępnią swoje zaplecza kuchenne dla uczniów;

- możliwość odwiedzenia farm lokalnych, na których uprawiana jest zrównoważona żywność.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu