Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL
 

Wydział Turystyki z Prowincji Autonomicznej Trydentu (region Trydent-Górna Adyga, Włochy) jest zainteresowany nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby uczestniczyć w projekcie związanym z tematyką innowacji i cyfryzacji w turystyce. Projekt składany będzie do programu COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw).

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Absorpcja innowacji i cyfryzacja w sektorze turystyki (COS-TOURINN-2020-3-04)

Kim jest poszukujący podmiot i co oferuje w ramach współpracy: Wydział Turystyki z Prowincji Autonomicznej Trydentu zdobywa już doświadczenie w zakresie realizowania projektów, gdyż obecnie jest w trakcie przeprowadzania 3-letniej inicjatywy dot. rozwoju cyfrowej platformy, która ma wspierać turystów podczas ich wakacyjnego wypoczynku w regionie Trydentu-Górnej Adygi. Strona włoska zamierza to doświadczenie wykorzystać w kolejnym projekcie. Ponadto, oferuje zintegrowany ekosystem dostawców usługi w sektorze turystycznym na szczeblu regionalnym. Wspominany ekosystem jest stosowany do współpracy z sektorem publicznym i lokalnymi podmiotami turystycznymi. Zaangażowani do projektu partnerzy będą mogli dowiedzieć się również o stosowanych przez włoską stronę rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w sektorze turystycznym.

Zarys, cele i wyzwania projektu: W ogólnym założeniu projektu, działania podejmowane w jego ramach mają na celu wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorców z branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i start-upów, a także przyspieszenie innowacji w sektorze turystyki poprzez integrację przedsiębiorstw turystycznych i zainteresowanych podmiotów w transnarodowych oraz międzyregionalnych ekosystemach innowacji, jak również partnerstwach terytorialnych. Projekt przysłuży się do wsparcia MŚP i start-upów z branży turystycznej dzięki m.in. szkoleniom, budowaniu potencjału, podnoszeniu świadomości, pomocy technicznej, doradztwie finansowym. Ponadto, stronie włoskiej zależy na rozwoju, testowaniu i wdrożeniu użytecznych metod umożliwiających pogłębienie kultury cyfrowej, a następnie rozpowszechnianiu tej wiedzy poza projektem.

Oczekiwane rezultaty projektu uwzględniają:

- wzmocnienie współpracy transnarodowej pomiędzy istniejącymi i nowo utworzonymi dostawcami innowacji i technologii, aby wzmocnić działalność przedsiębiorstw turystycznych;

- wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w branży turystycznej za pośrednictwem efektywniejszego stosowania cyfryzacji i innowacji;

- nowe modele biznesowe w branży turystycznej bazujące na cyfryzacji i nowych technologiach np. sztuczna inteligencja, technologia łańcucha bloków (ang. blockchain), big data;

- wzmocnienie współpracy w sektorze turystyki na rzecz innowacji;

- rozsądniejsze stosowanie przez MŚP z branży turystycznej z dostępnych środków wsparcia finansowego dedykowanych cyfryzacji i innowacjom, co skutkować ma zwiększeniem inwestycji i siły innowacji.

Poszukiwani partnerzy: przedsiębiorstwa, MŚP, uniwersytety, centra badawcze, organizacje obywatelskie.
W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt do 27 stycznia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu